Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1964 №6

Teaching of History, Community and Geography / 1964 №6

26 September 2019, Thursday
171
İçindəkilər

"XX əsr - kommunizmin təntənəsi əsridir "mövzusunu nece keçməli
by: M.B.Zeynalov; pp.2-11
Abstract HTML | Full PDF

Zaqafqaziya xalqları dostluğunun tədris edilməsinə dair
by: İ.Şükürzadə; pp.12-18
Abstract HTML | Full PDF

Tarix dərslərində beynəlmiləl tərbiyə təcrübəsindən 
by: M.Ələsgərov; pp.19-23
Abstract HTML | Full PDF

Şəhərin kəndə köməyi mövzusunun tədrisi haqqında 
by: Y.Babayev, Z.Təhməzov; pp.24-32
Abstract HTML | Full PDF

IX sinifdə SSRİ tarixinin öyrənilməsi
by: P.S.Leybenqrub; pp.32-43
Abstract HTML | Full PDF

IX sinifdə yeni tarixin tədrisinə dair
by: İdris Ağayev; pp.44-52
Abstract HTML | Full PDF

Dərslik üzərində şagirdlərin müstəqil işi
by: A.Mehdiyev; pp.52-58
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiya tədrisində bədii ədəbiyyatdan istifadə
by: İsgəndər Hüseynov; pp.59-64
Abstract HTML | Full PDF

Stepan Razin ateist olmuşdur 
by: Y.Ələsgərov; pp.65-69
Abstract HTML | Full PDF

Tədrisdə yerli maddi abidələrdən necə istifadə edirəm 
by: Qüdrət Kazımov; pp.70-73
Abstract HTML | Full PDF

Tarix yenilikləri
pp.74-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen