Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1964 №4

Teaching of History, Community and Geography / 1964 №4

26 September 2019, Thursday
164
İçindəkilər

Şagirdlərdə kommunist dünyabaxışı formalaşdırmalı
pp.3-11
Abstract HTML | Full PDF

Mühüm bir mövzunun tədrisi haqqında 
by: Səttar Allahverdiyev; pp.12-14
Abstract HTML | Full PDF

İctimai mənafe ilə şəxsi mənafenin ahəngdar əlaqələndirilməsi-yeni insan tərbiyəsində mühüm şərtdir
by: Mirağa Əliyev; pp.15-25
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan tarixi tədrisində yerli materialların öyrənilməsi
by: Y.Ələsgərov; pp.26-35
Abstract HTML | Full PDF

Tədrisi yerli faktlarla necə əlaqələndirirəm
by: Böyükişi Babayev; pp.36-37
Abstract HTML | Full PDF

Bəzi coğrafi anlayışların izahına dair
by: B.Paşayev; pp.38-42
Abstract HTML | Full PDF

Tarixi xronologiyanın öyrədilməsi
by: Əsgər Zahidov; pp.43-47
Abstract HTML | Full PDF

Lipetsk müəllimlərinin iş üsulundan necə istifadə edirəm
by: Mustafa Məhərrəmov; pp.48-49
Abstract HTML | Full PDF

Dərslərə marağı artırılması təcrübəsindən 
by: Xanış Məmmədov; pp.50-55
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdləri fəallaşdırmaq yollarına dair
by: Sərtib Məmmədov; pp.56-59
Abstract HTML | Full PDF

Coğrafiyadan ekskursiyalar keçirmək təcrübəsindən
by: A.Kərimov; pp.60-61
Abstract HTML | Full PDF

Fənn kommisiyası və metodbirləşməsinin iş təcrübəsindən
by: Kərim Kərimov; pp.62-67
Abstract HTML | Full PDF

İnsan, allah və təbiət
by: B.Qriqoryan; pp.68-72
Abstract HTML | Full PDF

"Voyenno- istoriceski jurnal"ında vətən tarixi məsələləri
pp.73-80
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen