Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Teaching of History, Community and Geography / 1964 №1

Teaching of History, Community and Geography / 1964 №1

26 September 2019, Thursday
196
İçindəkilər

İdeoloji tərbiyənin mühüm vasitəsi 
pp.3-8
Abstract HTML | Full PDF

İctimai həyatımızda böyük dönüş nöqtəsi və onun tarixi əhəmiyyəti 
by: M.B.Zeynalov; pp.9-16
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycanda Rusiyaya tarixi meyl
by: Paşa Əliyev; pp.17-21
Abstract HTML | Full PDF

Əlamətdar hadisə ərəfəsi və ondan sonraki ilk nailiyyətlər tarixindən 
by: Sulduz Rüstəmov; pp.22-28
Abstract HTML | Full PDF

Dekabr və fevral plenumlarının materiallarından nece istifadə etməli 
by: A.Şahmirov; pp.29-34
Abstract HTML | Full PDF

"Azərbaycan Rusiya tərkibinə daxil olması"mövzusunun öyrədilməsi
by: A.M.Mehdiyev; pp.35-39
Abstract HTML | Full PDF

SSRİ tarixi elementar kursunun qədim və orta əsrlər tarixi ilə əlaqələndirilməsi
by: Barat Əlişzadə; pp.40-43
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdləri elmi-ateizm ruhunda tərbiyə edək
by: Həmzə Əliyev; pp.44-45
Abstract HTML | Full PDF

Sinifdənxaric işin təşkili təcrübəsindən 
by: K.Kərimov; pp.46-48
Abstract HTML | Full PDF

İctimaiyyət fənninin tədrisi üsulları haqqında 
by: Abdulla Səfərov; pp.49-53
Abstract HTML | Full PDF

Kommunist ictimai münasibətlərinin formalaşması 
by: R.Aslanov; pp.54-56
Abstract HTML | Full PDF

Bədii ədəbiyyatdan istifadə 
by: Yusif Yusifov; pp.57-59
Abstract HTML | Full PDF

Təkrar dərslərin aparılması
pp.60-64
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdləri nece fəallaşdırıram 
by: Səyyad Tağıyev; pp.65-68
Abstract HTML | Full PDF

Ekskursiya materiallarından təlimdə istifadə yolları
by: N.Allahverdiyev; pp.69-72
Abstract HTML | Full PDF

Sinifdənxaric maraqlı işlər
by: M.Zülfüqarov; pp.73-76
Abstract HTML | Full PDF

Sonu yox, əvvəli yox
pp.77-80
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen