Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » 2010 № 6

2010 № 6

06 September 2019, Friday
237
İçindəkilər

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maarif nazirləri: Nəsib bəy Yusifbəyli
Education ministers of the Azerbaijan Democratic Republic ;Nasib bay Yusifbeyli
by: Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev; pp.4-13
Abstract HTML | Full PDF

Təhsildə konstruktiv təlim, onun səciyyəvi xüsusiyyətləri
Constructive traning in education, its charactericts
by: Abdulla Mehrabov; pp.14-17
Abstract HTML | Full PDF

Dünya miqyasında tanınan ali təhsil ocağı 
The university which is recognized in the world
by: Siyavuş Qarayev; pp.22-30
Abstract HTML | Full PDF

Yeni nailiyyətlərə doğru 
Towards new achievments
by: Tahirə Qurbanova; pp.31-33
Abstract HTML | Full PDF

Müasir informasiya texnologiyaları təhsildə
Modern information technologies in educational process
by: Səyarə Abdullayev, Südabə Abasova; pp.34-39
Abstract HTML | Full PDF

Təhsilin sosioloji problemləri:ehtimallar, fərziyyələr, mülahizələr
Sociological researches of education: probablities, suppositions, considerations
by: Limunat Əmrahlı; pp.40-46
Abstract HTML | Full PDF

İstedadlı şagirdlərin aşkar edilməsinin bəzi məsələləri
Some issues of discovering talented pupils
by: Rəqsanə Məhərrəmova; pp.47-51
Abstract HTML | Full PDF

TİMSS və PİRLS beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları
TIMMS and PIRLS international assessment researches
pp. 52-55 
Abstract HTML | Full PDF

Ümumtəhsil məktəblərində monitorinqin təşkili və aparılması imkanları 
Organization of monitorings in general education schools
by: Zeynal Zeynalov; pp.56-59
Abstract HTML Full PDF

Təlim prosesində qiymətləndirmə başlıca amildir
Assesment is main factor the process of training
by: Nəzakət Namazova; pp.60-62
Abstract HTML | Full PDF

Görkəmli şəxsiyyətlərin nümunəsində şagirdlərin tərbiyəsi 
Student behavior example of famous people
by: Asya Bəkirova; pp.63-66
Abstract HTML | Full PDF

Fəndaxili və fənlərarası əlaqə imkanlarına dair
Possibilities for interdisciplinary and interdisciplinary relationship
by: Bilal Həsənli; pp.67-71
Abstract HTML | Full PDF

Alimin elmi fəaliyyətində məktəb coğrafiyası 
School geography in the scientific activity of a scientist
by: Flora Məmmədova; pp.72-75
Abstract HTML | Full PDF

Bir əsərin iki variantı: müqayisəli təhlil 
Two versions of work; comparative analysis
by: Füzuli Əsgərli, Günel Şamilqızı; pp.76-79
Abstract HTML | Full PDF

İxtisasartırmanın kurikulum çərçivəsində təkmilləşdirilməsi məsələləri
Necessity of in service teacher traning in draft of curriculum
by: Fikrət Əliyev, Polad Mədədov; pp.80-85
Abstract HTML | Full PDF

Təhsilin əsasları: təhsil fəlsəfəsi və təlim prosesi 
Principles of education: philosophy and education process
by: Atəş Abdullayev; pp.86-92
Abstract HTML | Full PDF

Pedaqoji kadr hazırlığında milli dəyərlərdən istifadə imkanları
On the principle of the use of the national values in teacher training  
by: Oktay Abbasov; pp.93-97
Abstract HTML | Full PDF

Zəhmət və istedadın ucalığı 
Labor and developing talent
by: Əjdər Ağayev; pp.98-104
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb ənənələrini yaşadır
The school of living traditions
by: Nəriman Şahbazov; pp.105-108
Abstract HTML | Full PDF 

"Təhsil və texnologiya vasitəsilə iqtisadi inkişaf" mövzusunda beynəlxalq konfrans 
"The International Conference economic development through education and technolgy
pp. 109-112
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen