95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2010 № 6

2010 № 6

06 sentyabr 2019, Cümə
72
İçindəkilər

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maarif nazirləri: Nəsib bəy Yusifbəyli
Azerbaijan people’s Republic educational ministers ;Nasib bay Yusifbeyli
by: Misir Mardanov, Asker Guliyev; pp.4-13
Abstract HTML | Full PDF

Təhsildə konstruktiv təlim, onun səciyyəvi xüsusiyyətləri
Constructive traning in education, its charactericts feautures
by: Abdulla Mehrabov; pp.14-17
Abstract HTML | Full PDF

Dünya miqyasında tanınan ali təhsil ocağı 
The university which is recognized worldwide
by: Siyavush Garayev; pp.22-30
Abstract HTML | Full PDF

Yeni nailiyyətlərə doğru 
Towards to new achievments
by: Tahira Gurbanova; pp.31-33
Abstract HTML | Full PDF

Müasir informasiya texnologiyaları təhsildə
Modern information technologies in educational process
by: Sayara Abdullayev, Sudaba Abasova; pp.34-39
Abstract HTML | Full PDF

Təhsilin sosioloji problemləri:ehtimallar, fərziyyələr, mülahizələr
Sociological researches of education: probablities, hypotheses, considerations
by: Limunat Amrahli; pp.40-46
Abstract HTML | Full PDF

İstedadlı şagirdlərin aşkar edilməsinin bəzi məsələləri
Some issues of discovering talented pupils
by: Raksana Maharramova; pp.47-51
Abstract HTML | Full PDF

TİMSS və PİRLS beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları
TIMMS and PIRLS international assessment researches
pp. 52-55 
Abstract HTML | Full PDF

Ümumtəhsil məktəblərində monitorinqin təşkili və aparılması imkanları 
Organization of opportunities and monitoring in general schools
by: Zeynal Zeynalov; pp.56-59
Abstract HTML Full PDF

Təlim prosesində qiymətləndirmə başlıca amildir
Assesment is main purpose process of training
by: Nazakat Namazova; pp.60-62
Abstract HTML | Full PDF

Görkəmli şəxsiyyətlərin nümunəsində şagirdlərin tərbiyəsi 
Student’s behavior examples of outstanding persons
by: Asya Bakirova; pp.63-66
Abstract HTML | Full PDF

Fəndaxili və fənlərarası əlaqə imkanlarına dair
Opportunities for interdisciplinary communication
by: Bilal Hasanli; pp.67-71
Abstract HTML | Full PDF

Alimin elmi fəaliyyətində məktəb coğrafiyası 
School geography in the scientific activity of a scientist
by: Flora Mammadova; pp.72-75
Abstract HTML | Full PDF

Bir əsərin iki variantı: müqayisəli təhlil 
Two versions of work; comparative analysis
by: Fuzuli Askerli, Gunel Shamilgizi; pp.76-79
Abstract HTML | Full PDF

İxtisasartırmanın kurikulum çərçivəsində təkmilləşdirilməsi məsələləri
Issues of improvement of professional development within the curriculm
by: Fikrat Aliyev, Polad Madadov; pp.80-85
Abstract HTML | Full PDF

Təhsilin əsasları: təhsil fəlsəfəsi və təlim prosesi 
Principles of education: philosophy and education process
by: Atesh Abdullayev; pp.86-92
Abstract HTML | Full PDF

Pedaqoji kadr hazırlığında milli dəyərlərdən istifadə imkanları
On the principle of the use of the national values in teacher training  
by: Oktay Abbasov; pp.93-97
Abstract HTML | Full PDF

Zəhmət və istedadın ucalığı 
Labor and talentness authority
by: Ajdar Agayev; pp.98-104
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb ənənələrini yaşadır
The school follows the traditions
by: Nariman Shahbazov; pp.105-108
Abstract HTML | Full PDF 

"Təhsil və texnologiya vasitəsilə iqtisadi inkişaf" mövzusunda beynəlxalq konfrans 
International Conference economic development through education and technolgy
pp. 109-112
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə