Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » 2010 № 5

2010 № 5

06 September 2019, Friday
222
İçindəkilər

2009-2010-cu tədris ilində keçirilmiş "Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı 
Decree of the president of Azerbajan Republic rewarding the winners of the competition "The best general school" in 2009-2010
pp.4-5
Abstract HTML | Full PDF

2009-2010-cu tədris ilində keçirilmiş "Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı 
Decree of the president of Azerbaijan Republic rewarding the winners of the competition "The best teacher" in 2009-2010
pp.6-7 
Abstract HTML | Full PDF

Böyük maarifçi, türkçülüyün atası
The great enlightener, father of turkism
by: Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev; pp.8-17
Abstract HTML | Full PDF 

Təhsil işçilərinin respublika konfransı
Republican conference of education employees
pp.18-26 
Abstract HTML | Full PDF

Ali təhsildə yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq olunur
New financing mechanism to be applied on higher education
by: İlham Pirməmmədov, İlham Mustafayev; pp.27-36
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil islahatının əsas komponentlərindən biri
The main components of educational reform
by: Şahrza Əliyev; pp.37-46 
Abstract HTMLFull PDF

İntensiv elmi axtarışların bəhrəsi
The result of intensive scientific search
by: Fərrux Rüstəmov; pp.47-51 
Abstract HTML | Full PDF

Bektaşilik və Bektaşilikdə mənəviyyat 
The Bektashı order and morality in Bektashism
by: Rüfət Hüseynzadə; pp.52-57
Abstract HTML | Full PDF

İlk dünyəvi məktəblərimiz: Şuşa məktəbi
First secular schools;Shusha school
by: Təvəkkül Əliyev; pp.58-61
Abstract HTML | Full PDF

The predictive role of self-efficacy on health-promoting lifestyle profile (HPLP)
Şagirdlərin müalicəsində psixoloji metod və testlərdən istifadə imkanları
by: Hassan Ahadi, Esmail Kheirjoo, Mehrzad Hajialilou; pp.62-69
Abstract HTML | Full PDF 

Böyüməkdə olan nəslin milli özünüdərk tərbiyəsi
National self-education of a growing generation
by: Əsmər Bədəlova; pp.70-74
Abstract HTML | Full PDF 

Praktik məzmunlu məsələlərin həllində təlim fəaliyyətinin strukturu
Structure of training activity in solving isues of practical content
by: Samirə Rüstəmova; pp.75-79 
Abstract HTML | Full PDF

İlkin peşə hazırlığının monitorinqi və proqnozlaşdırılmasına dair 
The monitoring and prognosis of early vocational preparation
by: Təranə İsmayılova; pp.80-82
Abstract HTML | Full PDF  

İstedadlı alim, şair, pedaqoq, bacarıqlı elm təşkilatçısı 
Talented scholar, poet, pedagogue, talented scientific organizer
by: Tərlan Novruzov; pp.83-90
Abstract HTMLFull PDF

Dilçiliyimizdə yeni söz
New word in our Linguistics
by: Fərman Zeynalov, Fikret Aslanov; pp.91-94
Abstract HTML | Full PDF  

Böyük şair olduğu kimi
Great poet as it were
by: Nəcəf Nəcəfov, Nazilə Məmmədova; pp.95-105 
Abstract HTML | Full PDF

"Metodik xidmətin təşkili vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər haqqında" kollegiya qərarının icrası barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
Decree of the minister of education of the Republic of Azerbaijan on execution of the Board’s decision “on the methodology of organizing methodology and measures for its improvement
pp. 106-109
Abstract HTML | Full PDF

"Pedaqoji oçerklər: sələflərim və müasirlərim"
Pedagogical essays; predecessors and modernists
pp. 112
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen