Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » 2010 № 4

2010 № 4

06 September 2019, Friday
243
İçindəkilər

Azərbaycan milli mətbuatının 135 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Decree of Azerbaijan Republic President about Azerbaijan National Press 135th anniversary
pp. 4-5
Abstract HTML | Full PDF 

Böyük Azərbaycan mesenatı və maarifçisi
Great Azerbaijan mesenat and enlightener
by: Misir Mərdənov, Əsgər Quliyev; pp.6-15 
Abstract HTML | Full PDF 

Azərbaycanın ümumi təhsil sahəsində islahatlar
Reforming Azerbaijan's education system
by: İsgəndər İsgəndərov; pp.16-22 
Abstract HTML | Full PDF 

Qloballaşma və təhsil
Globalization and education
by: Əjdər Ağayev; pp.23-29 
Abstract HTML Full PDF 

Məktəblilərin internet-asılılıqdan qorunması yolları
The ways to protect internet addiction from students
by: Rasim Əliquliyev, Rasim Mahmudov; pp.30-40
Abstract HTML | Full PDF

Pedaqoji prosesin tamlığını əsaslandıran qanunauyğunluqlar
The legalities based on pedagogical process integrity
by: Ağahüseyn Həsənov; pp.41-52
Abstract HTML | Full PDF 

Uşaqların sosial inkişaf şəraiti və valideynlərlə pedaqoji işin bəzi aspektlərinin təhlili
The condition of social development of children and an analysis some aspects of pedagogical work with parents
by: Məlahət Nuriyeva; pp.53-58
Abstract HTML | Full PDF 

Şöhrətli kənd məktəbi
Famous village school
by: Mahmud Cavadov; pp.59-60 
Abstract HTML | Full PDF 

Səmərəli fəaliyyətin nəticəsi 
Result of efficient activity
by: Adil Məmmədov; pp.61-62 
Abstract HTML | Full PDF 

Şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin aşkar edilməsi yolları 
The ways to identify student’s abilities and skills
by: Qiyas Quliyev; pp.63-67 
Abstract HTML | Full PDF 

Ədəbi nümunələr əsasında mənəvi tərbiyə
Moral education based on literary examples
by: Sədaqət Hüseynova; pp.68-70
Abstract HTML | Full PDF 

Texnoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasına dair
Concerning formation of texnological culture
by: Xuraman Səlimova; pp.71-74 
Abstract HTML | Full PDF 

Altıyaşlıların inkişaf mərhələləri
6 year old child developmental milestones
by: Afaq Əliyeva; pp.75-79 
Abstract HTML | Full PDF 

Psixodiaqnostik testlərin hazırlanması metodları
Methods of preparation psychodiognastic tests
by: Firəngiz Rəhimova; pp.80-83 
Abstract HTML | Full PDF 

Mir Cəlal Paşayevin hekayələrində vətənpərvərlik motivləri
Patriotic motives in the stories of Mir Jalal Paşayev
by: Sahib Hüseynov; pp.84-86
Abstract HTML | Full PDF 

Tədris zamanı əməyə hörmət və nəzakət tərbiyəsi 
Hard-working and courtesy in teaching process
by: Əlhəddin Paşayev; pp.87-90 
Abstract HTML Full PDF 

Azərbaycan psixologiyasının və pedaqogikasının işıqlı mətbuat yolu ilə 
Pedagogy and psychology press in Azerbaijan
by: Abdul Əlizadə; pp.91-95 
Abstract HTML | Full PDF 

Gürcüstanda ali təhsil sisteminin özəllikləri
Features of higher education system in Georgia
by: Novruz Bayramov, Şurəddin Məmmədli; pp.96-106
Abstract HTML | Full PDF 

Milli-mənəvi dəyərimizə həsr olunmuş kitab
A book dedicated to our national-moral value
by: Əmrulla Paşayev; pp.107-111
Actract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen