95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2010 № 3

2010 № 3

06 sentyabr 2019, Cümə
62
İçindəkilər

Azərbaycan ziyalılarının böyük müəllimi
Great teacher of Azerbaijan intellectuals
by: Misir Mardanov, Asker Guliyev; pp.4-12 
Abstact HTML | Full PDF

Şəxsiyyət bütövlüyü və onun formalaşmasında sinergetik yanaşmanın rolu
The role of syngeristic approach to the formation of personality and its integrity
by: Abdulla Mehrabov; pp.13-19 
Abstract HTML | Full PDF

Braziliyada təhsil
Education in Brazil
by: Iskander Isgandarov, Anvar Abbasov; pp.20-30
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycanda orta təhsilin adambaşına maliyyələşdirilməsi məsələləri
Issues of per man financing of secondary education in Azerbaijan
by: Shahrza Aliyev; pp.31-38
Abstract HTML | Full PDF

Pedaqoji elmlərin inkişafının əsas prioritetləri
The main priorities of development pedagogical sciences
by: Farrukh Rustamov; pp.39-45
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbimiz islahat yollarında
Our school is the ways of reform
by: Anar Rajabli; pp.46-48 
Abstract HTML | Full PDF

Uğurlarımız bizi arxayınlaşdırmır
Our successes don’t make us self-confident
by: Abutalib Talibov; pp.49-50
Abstract HTML | Full PDF

Təhsilin əsasları - yeni problemlər, yeni münasibətlər
Main bases of education, new problems, new relationships
by: Ramiz Mammadzadeh; pp.51-56
Abstract HTML | Full PDF

"Divani-hikmət"də təriqət məsələləri
Sect issues in “Dıvani-Hikmet” (About wisdom)
by: Buludkhan Khalilov; pp.57-62 
Abstract HTML | Full PDF

Tədris prosesində qrafik-ölçmə işlərindən istifadə
The use of graphic-measuring works in teaching process
by: Mohsun Alishov; pp.63-69 
Abstract HTMLFull PDF

Fiziki tərbiyə dərslərinin səmərəli təşkili
The efficient of organization physics education lessons
by: Orkhan Soltanov; pp.70-72
Abstract HTML | Full PDF  

İnnovasiyalı tədrisin genişləndirilməsi yolları
The ways of expand innovative teaching
by: Tofig Karimov, Karim Jafarli; pp.73-76 
Abstract HTML | Full PDF

Dilimizin qədimliyi və zənginliyi şagirdlərə çatdırılmalıdır
Our language’s antiquity and richness must be deliver to pupils
by: Gultakin Tagiyeva; pp.77-79
Abstract HTML | Full PDF  

Öyrətmə prosesində müasir metodlardan istifadə
The use of modern methods in teaching process
by: Gullu Huseynova; pp.80-82
Abstract HTML | Full PDF

Yeniyetmələrin dünyagörüşünün formalaşmasına təsir edən bəzi amillər haqqında
Some of factors that influence the formation of teenager’s outlook
by: Faramaz Akbarian; pp.83-87 
Abstract HTML | Full PDF

Peşəyönümü problemi: reallıqlar, perspektivlər
Career problem, realities, perspectives
by: Museib Ilyasov; pp.88-92
Abstract HTMLFull PDF 

Şagirdlərdə ekoloji dünyagörüşün formalaşdırılmasının bəzi məslələrinə dair
Some issues of formation ecological outlook in pupils
by: Elmira Muradova; pp.93-97 
Abstract HTML | Full PDF

Liderlik vacib keyfiyyətdir
The important factor is leadership
by: Aygun Ahmedli; pp.98-101
Abstract HTML | Full PDF 

N.Nərimanov gənc nəslin fiziki-əxlaqi və mənəvi tərbiyəsi haqqında
N.Narimanov about physical-ethical and moral education in younger generation
by: Mehriban Shirzadova; pp.102-107
Abstract HTML | Full PDF

Xeyirxah və işgüzar alim
Benevolent and practical scientist
by: Pirali Aliyev; pp.108-110 
Abstract HTML | Full PDF

"Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərindən biri 
One of the winners of “The best teacher” contest
pp. 111
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə