Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » 2010 № 3

2010 № 3

06 September 2019, Friday
209
İçindəkilər

Azərbaycan ziyalılarının böyük müəllimi
A great teacher of Azerbaijan intellectuals
by: Misir Mərdənov, Əsgər Quliyev; pp.4-12 
Abstact HTML | Full PDF

Şəxsiyyət bütövlüyü və onun formalaşmasında sinergetik yanaşmanın rolu
The role of syngeristic approach to the formation of personality and its integrity
by: Abdulla Mehrabov; pp.13-19 
Abstract HTML | Full PDF

Braziliyada təhsil
Education in Brazil
by: İsgəndər İsgəndərov, Ənvər Abbasov; pp.20-30
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycanda orta təhsilin adambaşına maliyyələşdirilməsi məsələləri
Issues of per man financing of secondary education in Azerbaijan
by: Şahrza Əliyev; pp.31-38
Abstract HTML | Full PDF

Pedaqoji elmlərin inkişafının əsas prioritetləri
The main priorities of development pedagogical sciences
by: Fərrux Rüstəmov; pp.39-45
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbimiz islahat yollarında
Our school is the ways to reform
by: Anar Rəcəbli; pp.46-48 
Abstract HTML | Full PDF

Uğurlarımız bizi arxayınlaşdırmır
Our successes don’t make us feel comfortable
by: Abutalıb Talıbov; pp.49-50
Abstract HTML | Full PDF

Təhsilin əsasları - yeni problemlər, yeni münasibətlər
Main basis of education, new problems, new relationships
by: Ramiz Məmmədzadə; pp.51-56
Abstract HTML | Full PDF

"Divani-hikmət"də təriqət məsələləri
Sect issues in “Dıvani-Hikmat” (House of wisdom)
by: Buludxan Xəlilov; pp.57-62 
Abstract HTML | Full PDF

Tədris prosesində qrafik-ölçmə işlərindən istifadə
The use of graphic-measuring works in teaching process
by: Möhsün Əlişov; pp.63-69 
Abstract HTMLFull PDF

Fiziki tərbiyə dərslərinin səmərəli təşkili
The effective organization of physical education classes
by: Orxan Soltanov; pp.70-72
Abstract HTML | Full PDF  

İnnovasiyalı tədrisin genişləndirilməsi yolları
The ways of expand innovative teaching
by: Tofiq Kərimov, Kərim Cəfərli; pp.73-76 
Abstract HTML | Full PDF

Dilimizin qədimliyi və zənginliyi şagirdlərə çatdırılmalıdır
Antiquity and richness of our language must be delivered to students
by: Gültəkin Tağıyeva; pp.77-79
Abstract HTML | Full PDF  

Öyrətmə prosesində müasir metodlardan istifadə
The use of modern methods in teaching process
by: Güllü Hüseynova; pp.80-82
Abstract HTML | Full PDF

Yeniyetmələrin dünyagörüşünün formalaşmasına təsir edən bəzi amillər haqqında
Some of factors that influence the formation of teenager’s outlook
by: Fərəməz Əkbərian; pp.83-87 
Abstract HTML | Full PDF

Peşəyönümü problemi: reallıqlar, perspektivlər
Career problem, realities, perspectives
by: Müseyib İlyasov; pp.88-92
Abstract HTMLFull PDF 

Şagirdlərdə ekoloji dünyagörüşün formalaşdırılmasının bəzi məslələrinə dair
Some of the issues of forming ecological outlook in students
by: Elmira Muradova; pp.93-97 
Abstract HTML | Full PDF

Liderlik vacib keyfiyyətdir
The important factor is leadership
by: Aygün Əhmədli; pp.98-101
Abstract HTML | Full PDF 

N.Nərimanov gənc nəslin fiziki-əxlaqi və mənəvi tərbiyəsi haqqında
N.Narimanov about physical,moral and spirtual education of the younger generation
by: Mehriban Şirzadova; pp.102-107
Abstract HTML | Full PDF

Xeyirxah və işgüzar alim
Charitable and hardworking scientist
by: Pirəli Əliyev; pp.108-110 
Abstract HTML | Full PDF

"Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərindən biri 
One of the winners of “The best teacher” competition
pp. 111
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen