95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2011 № 6

2011 № 6

06 sentyabr 2019, Cümə
72
İçindəkilər

Görkəmli maarif xadimi: Sultan Məcid Qənizadə 
Outstanding enlightener
by: Misir Mardanov, Asker Guliyev; pp. 6-15
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil sistemində keyfiyyət təminatının metodoloji məsələləri 
Methodical issues of quality assurance in educational system
by: Abdulla Mehrabov; pp. 16-29 
Abstract HTML | Full PDF

Pedaqogika hamı üçün elmdir
Pedagogy is a science for all
by: Ajdar Agayev; pp. 30-34 
Abstract HTML | Full PDF

Fənlərin tədrisi və problemlər: reallıqlar, perspektivlər 
Teaching subject and problems, realities,perspectives
by: Asaf Zamanov, Naila Huseynova; pp. 35-37
Abstract HTML | Full PDF

İnkişafetdirici təlimin nəzəri məsələləri haqqında 
About theoretical issues of developmental training
by: Sharafat Bakhishova; pp. 38-43 
Abstract HTML | Full PDF

Sosial şərait və şəxsiyyətin sosiallaşması 
Social conditions and socialization of personality
by: Malahat Nuriyeva; pp. 44-51 
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin özünənəzarəti məsələlərinə dair 
Concerning issues of students self-control
by: Mohsun Shirmahammadzadeh; pp. 52-56 
Abstract HTML | Full PDF

Məzmun islahatlarının nəticələri 
Results of content’s reform
by: Firidun Nadirov; pp. 57-60
Abstract HTML | Full PDF

Ənənəsinə sadiq təhsil müəssisəsi 
An educational institution loyal to the tradition
by: Maharram Ismayilov; pp. 61-62 
Abstract HTML | Full PDF

Təhsilə dövlət qayğısı öz bəhrəsini verir 
State care for education give to benefit
by: Mehriban Majnunova; pp. 63-66 
Abstract HTML | Full PDF

İslahatlar, uğurlar 
Reforms,achievments
by: Jamila Agamaliyeva; pp. 67-69 
Abstract HTML | Full PDF

Keyfiyyətə təsir edən amillər 
Factors affecting quality
by: Ayyub Allahverdiyev; pp. 70-72 
Abstract HTML | Full PDF

Bir ömrün uğurlu illəri 
Successful years of lifetime
by: Farrukh Rustamov; pp. 73-78
Abstract HTMLFull PDF

Bir məslək yolunda 
On the way of profession 
by: Tarlan Novruzov; pp. 79-82 
Abstract HTML | Full PDF

Klassik irsə müasir yanaşmalar
Modern approaches to classical heritage
by: Ramin Ahmadov; pp. 83-87 
Abstract HTML | Full PDF

İdrak və ədəb çırağı 
Cognition and light of behaviour 
by: Mirza Ibrahimov; pp. 88-89
Abstract HTML | Full PDF

Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)
State standards and programs of general education levels
pp. 90-106
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə