95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2011 № 5

2011 № 5

06 September 2019, Friday
122
İçindəkilər

Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinə "Əməkdar müəllim" fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Decree of the president Republic of Azerbaijan conferring the honorary title of “ Honored teacher” to the Azerbaijan Republic's education workers
pp. 6-7 
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Decree of the president Republic of Azerbaijan on awarding educational workers of the Republic of Azerbaijan
pp. 8-9 
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil işçilərinin respublika konfransı 
The republican conference of educational workers
pp. 10-14 
Abstract HTML | Full PDF

Yeni dərs ili, yeni vəzifələr 
New school year, new duties
by: Abdulla Mehrabov, Ənvər Abbasov; pp. 15-22 
Abstract HTML | Full PDF

Keyfiyyətli təhsil günün tələbidir
Quality education is the demand of day
by: Nailə Rzaquliyeva; pp. 23-32 
Abstract HTML | Full PDF

Ənənələr yaşayır
Living traditions
by: Nüsrət Quliyev; pp. 33-37 
Abstract HTML | Full PDF

Əmək zövq mənbəyinə çevrildikdə 
When labor becomes source of pleasure
by: Fərəh Hüseynova ; pp. 38-41 
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb məzunları ilə fəxr edir 
The school is proud of its graduates
by: İxtiyar Hüseynov; pp. 42-45 
Abstract HTML | Full PDF

Səmərəli təlim metodları və texnologiyalarından istifadənin üstünlükləri 
The advantages of using efficient teaching methods and technologies
by: Mədinə Heydərova; pp. 46-49 
Abstract HTML | Full PDF

Məqsədyönlü idarəetmənin keyfiyyətə təsiri
Effect of purposeful management on quality
by: Habil Bayramlı; pp. 50-55 
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbimizin uğurları hamımızı sevindirir 
Our school’s success makes us happy
by: Mirhüseyn Seyidov; pp. 56-57 
Abstract HTML | Full PDF

Tərbiyə psixologiyası haqqında 
About moral education psychology
by: Səhyəddin Məmmədov, Şahismayıl İsmayilov; pp. 58-61 
Abstract HTML | Full PDF

İstedadlı şagirdlərlə işin təşkili 
The organization of work with talented pupils
by: Elnarə Məmmədova; pp. 62-67
Abstract HTML | Full PDF

British English and American English standard English degrees and kinds 
Britaniya və Amerika ingilis dili variantları arasında müxtəlifliklər
by: Balaxan Hüseynov; pp. 68-72 
Abstract HTML | Full PDF

Tarix təlimi metodikasının problemləri yeni araşdırma müstəvisində 
Historical training methodicals problems are on new research sphere
by: Elmira Qasımova; pp. 73-75 
Abstract HTML | Full PDF

"Ümumtəhsil məktəbi - ilk peşə - ixtisas təhsili - ali məktəb" sistemində şagirdlərin peşəyönümü işinin təşkili 
Organization of vocational training of students in the system of general school,primary vocational;profession education,higher education
by: Müseyib İlyasov ; pp. 76-80 
Abstract HTML | Full PDF

Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında müəllimin rolu 
The teacher role in formation of student’s personality
by: Kəmalə Qəhrəmanova, Zəlihə Rəhimli ; pp. 81-85
Abstract HTML | Full PDF

Uşaqlarda musiqi bacarıqlarının formalaşdırılmasına dair
Concerning the formulation of music ability in children
by: Sevda Almuradova; pp. 86-90 
Abstract HTMLFull PDF

Yekun (summativ) qiymətləndirilmənin təşkili üsulları
The organization of summative assessment methods
by: Könül Əliyeva; pp. 91-96 
Abstract HTML | Full PDF

Böyük şair və pedaqoq
Great poet and educator
by: Rüfət Hüseynzadə; pp. 97-102
Abstract HTML | Full PDF

Pedaqoji ədəbiyyatımızda işlədilən ərəb mənşəli sözlər
Arabian origin words used in our pedagogical literature
by: Zülfiyə Şiriyeva; pp. 103-107 
Abstract HTML | Full PDF

Həsənbəy Məlikovun dəfni 
Hasanbay Malikov’s funeral
pp. 108-111 
Abstract HTML | Full PDF

Bizə yazırlar 
They write to us
pp. 112
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.