95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2011 № 4

2011 № 4

06 sentyabr 2019, Cümə
69
İçindəkilər

2010/2011-ci tədris ilində keçirilmiş "ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Order of the president of the Republic of Azerbaijan on awarding the winners of the contest ‘the bet general educational institution ‘in 2010\2011 academic year
pp. 6-7 
Abstract HTML | Full PDF

2010/2011-ci tədris ilində keçirilmiş "ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Order of the president of the Republic of Azerbajan on awarding the winners of the contest ‘the best teacher’in 2010\2011
pp. 8-9 
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maarif nazirləri 
Azerbaijan People’s Republic educational’s ministers
by: Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev; pp. 10-20
Abstract HTML | Full PDF

Kurikulum islahatının əsas istiqamətləri
The main directions of curriculum reform
by: Ənvər Abbasov; pp. 21-32 
Abstract HTML | Full PDF

О современных подходах к музыкальной педагогике 
About modern approaches to music peadagogy 
by: Laçın Həsənova; pp. 33-37 
Abstract HTML | Full PDF

İdeyaların gerçəkləşməsinin təcəssümü 
The embodiment of the ideas realization 
by: Svetlana Zülfüqarova; pp. 38-42 
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə məzmun dəyişikliyi günün tələbidir
Content’s change is a requirement of the day at school
by: Firəngiz Həmidova; pp. 43-46 
Abstract HTML | Full PDF

Etimadı doğruldacağıq
We will justify the confidence
by: Gülüstan Almazova; pp. 47-51 
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb direktoru-məktəb meneceri, pedaqoji kollektivin lideri 
School director, school manager,leader of the teaching staff
by: Arif Muradov; pp. 52-64 
Abstract HTML | Full PDF

Öyrənmənin müasir psixoloji konsepsiyaları və təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsində onların rolu 
Modern psychological concepts of learning and their role improving the quality of training
by: Azadxan Adıgözəlov; pp. 65-71 
Abstract HTML | Full PDF

Psixoloji qüsurlar dəf edilməlidir 
Psychological defects must be overcome
by: İsfəndiyar Novruzlu ; pp. 72-78 
Abstract HTML | Full PDF

Müasir təlim metodları və onun tətbiqi məsələləri 
Modern training methods and issue of their applicatoion
by: Oktay Məmmədov; pp. 79-84
Abstract HTML | Full PDF

Dil qaydalarının mənimsədilməsi sisteminə diqqət yetirilir
We attention to appropriate language rules system
by: Bəsti Mehralıyeva; pp. 85-89 
Abstract HTML | Full PDF

Nizami yaradıcılığında övlad tərbiyəsi məsələləri 
Child upbringing issues in Nizami’s creativity
by: Rəcəb Ağayev; pp. 90-92
Abstract HTML | Full PDF

Uşaqların təlim və tərbiyəsində kompyuter texnologiyalarından istifadə 
The use of computer technologies in children’s training and education
by: Kifayət Məmmədova; pp. 93-96 
Abstract HTML | Full PDF

Fədakar tədqiqatçı, cəfakeş alim 
Hard –working,diligent scholar
by: Nəcəf Nəcəfov, Səxavət Ociyev; pp. 97-102 
Abstract HTML | Full PDF

"Pedaqoji prosesin qanunauyğunluğu" adlı məqaləyə dair ötəri qeydlər 
References to the article ‘The legality of the pedagogical process’
by: Nurəddin Kazımov; pp. 103-108 
Abstract HTML | Full PDF

Dövlət qayğısının yeni təzahürü 
State’s care new manifestation
bySveta Məmmədovapp. 109-110
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə