95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2011 № 4

2011 № 4

06 September 2019, Friday
124
İçindəkilər

2010/2011-ci tədris ilində keçirilmiş "ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Decree of the president of the Republic of Azerbaijan on awarding the winners of the contest "the best general educational institution "in 2010\2011 academic year
pp. 6-7 
Abstract HTML | Full PDF

2010/2011-ci tədris ilində keçirilmiş "ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Decree of the president of the Republic of Azerbajan on awarding the winners of the contest ‘the best teacher’in 2010\2011
pp. 8-9 
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maarif nazirləri 
The ministers of Azerbaijan Democratic Republic
by: Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev; pp. 10-20
Abstract HTML | Full PDF

Kurikulum islahatının əsas istiqamətləri
The main directions of curriculum reform
by: Ənvər Abbasov; pp. 21-32 
Abstract HTML | Full PDF

О современных подходах к музыкальной педагогике 
About modern approaches to music peadagogy 
by: Laçın Həsənova; pp. 33-37 
Abstract HTML | Full PDF

İdeyaların gerçəkləşməsinin təcəssümü 
Embodyment of ideas becoming true 
by: Svetlana Zülfüqarova; pp. 38-42 
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə məzmun dəyişikliyi günün tələbidir
Content changes at school is a demand of the day
by: Firəngiz Həmidova; pp. 43-46 
Abstract HTML | Full PDF

Etimadı doğruldacağıq
We will justify the confidence
by: Gülüstan Almazova; pp. 47-51 
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb direktoru-məktəb meneceri, pedaqoji kollektivin lideri 
School director, school manager,leader of pedagogical collective
by: Arif Muradov; pp. 52-64 
Abstract HTML | Full PDF

Öyrənmənin müasir psixoloji konsepsiyaları və təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsində onların rolu 
Modern psychological concepts of learning and their role improving the quality of training
by: Azadxan Adıgözəlov; pp. 65-71 
Abstract HTML | Full PDF

Psixoloji qüsurlar dəf edilməlidir 
Psychological shortages must be escaped
by: İsfəndiyar Novruzlu ; pp. 72-78 
Abstract HTML | Full PDF

Müasir təlim metodları və onun tətbiqi məsələləri 
Modern training methods and issue of their applicatoion
by: Oktay Məmmədov; pp. 79-84
Abstract HTML | Full PDF

Dil qaydalarının mənimsədilməsi sisteminə diqqət yetirilir
We attention to adopt language rule's system
by: Bəsti Mehralıyeva; pp. 85-89 
Abstract HTML | Full PDF

Nizami yaradıcılığında övlad tərbiyəsi məsələləri 
The issues of upbringing in Nizami’s literary activity
by: Rəcəb Ağayev; pp. 90-92
Abstract HTML | Full PDF

Uşaqların təlim və tərbiyəsində kompyuter texnologiyalarından istifadə 
The use of computer technologies in children’s training and education
by: Kifayət Məmmədova; pp. 93-96 
Abstract HTML | Full PDF

Fədakar tədqiqatçı, cəfakeş alim 
Devoted researcher,diligent scientist
by: Nəcəf Nəcəfov, Səxavət Ociyev; pp. 97-102 
Abstract HTML | Full PDF

"Pedaqoji prosesin qanunauyğunluğu" adlı məqaləyə dair ötəri qeydlər 
References to the article ‘The legality of the pedagogical process’
by: Nurəddin Kazımov; pp. 103-108 
Abstract HTML | Full PDF

Dövlət qayğısının yeni təzahürü 
State’s care new manifestation
bySveta Məmmədovapp. 109-110
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.