95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2011 № 3

2011 № 3

06 sentyabr 2019, Cümə
71
İçindəkilər

Üzeyir bəy Hacıbəyli: Böyük maarifçi, Azərbaycan professional musiqisinin banisi, dahi bəstəkar
Uzeyir bey Hacibeyli; The great educator, the founder of Azerbaijan professional music, the great composer
by: Misir Mərdənov, Əsgər Quliyev; pp. 6-20 
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycanda iqtisadi sahədə keçid dövrünün başa çatması ölkənin elmi əsaslar üzərində inkişafını zərurətə çevirir
Completion of economic transition in Azerbaijan makes scientific development necessary
by: İradə Hüseynova; pp. 21-34
Abstract HTML | Full PDF

Fərdlərdə informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasına struktur yanaşma 
A structural approach to the formation of information culture in individuals
by: Rasim Əliquliyev, Rəsmiyyə Mahmudova; pp. 35-48
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan-Özbəkistan elmi-pedaqoji və mədəni əlaqələr tarixindən səhifələr
Pages from the history of Azerbaijan-Uzbekistan scientific-pedagogical and cultural relations
by: Hüseyn Əhmədov; pp. 49-58 
Abstract HTML | Full PDF

Dəyişən dünyada psixi sağlamlıq aktual məsələdir
Psychical health is actual issue in changing world
by: Oruc Həsənli; pp. 59-62 
Abstract HTML | Full PDF

Elmi yaradan alimdir, alimi yaşadan elm 
Scientist who creates science,the scientist who lives
by: Qəzənfər Paşayev; pp. 63-68
Abstract HTML | Full PDF

Bakı milyonçusu, maarifpərvər xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin türk sultanına hədiyyəsi 
Baku millionaire, an educated philanthropist Hacı Zeynalabdın Tagıyev’s gift to the Turkish soltan
by: Rüfət Hüseynzadə; pp. 69-73
Abstract HTML | Full PDF

Estetik tərbiyə hərtərəfli aparılmalıdır
Esthetic education must be conducted comprehensively
by: Vidadi Xəlilov; pp. 74-78 
Abstract HTML | Full PDF

Müəllimlərə metodik kömək zəruridir
Teachers need methodical help
by: Zahid Xəlil; pp. 79-82 
Abstract HTML | Full PDF

Standard English and varieties of English language
Standart ingilis dili və ingilis dilinin variativliyi
by: Balaxan Hüseynov; pp. 83-87 
Abstract HTML | Full PDF

Sinifdənxaric işlərin metodikasına dair 
Concerning on methodical extracurricular activities
by: Nəsimi Abbasov; pp. 88-91 
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil islahatı uğurla reallaşır 
Educational reform continues successfully
by: Oktay Məmmədov; pp. 92-94 
Abstract HTML | Full PDF

Səmərəli fəaliyyətin nəticəsi 
The result of effective activity
by:Eyvaz Mürsəlov; pp. 95-97 
Abstract HTML | Full PDF

"Azərbaycan məktəbi" və təhsil quruculuğu məsələləri 
Azerbaijan journal of educational studies and issues of educational construction
by: Nəsrəddin Musayev; pp. 98-103 
Abstract HTMLFull PDF

N. Nərimanovun məktubları
Letters by N.Narimanov
pp. 104-107 
Abstract HTML | Full PDF

Ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulunun tənzimlənməsi barədə 
About adjustment of teacher recruitment to general education institutions
by: Misir Mərdənov; pp. 108-111 
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə