95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2011 № 1

2011 № 1

06 sentyabr 2019, Cümə
71
İçindəkilər

Heydər Əliyev ideyaları müasir təhsil quruculuğunun əsasıdır
Heydar Aliyev’s ideas are the foundation of modern education
by: Misir Mardanov;  pp. 4-16 
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil islahatı öz bəhrəsini verir 
Education reform gives benefit  
by: Fikret Khalilov;  pp. 17-23 
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil sistemimiz möhkəm əsaslara malikdir
Our education system has strong foundation
by: Avaz Mahmudov; pp. 24-27 
Abstract HTML | Full PDF

Düzgün idarəetmənin nəticəsi 
The result of correct management
by: Jeyran Novruzova; pp. 28-32 
Abstract HTML | Full PDF

Görkəmli alim, pedaqoq və elm təşkilatçısı 
Well-known scientist, pedagogue and scientific organizer
by: Ilham Pirmammadov; pp. 33-38 
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycanın təhsil nazirləri haqqında kitab
A book about education ministers of Azerbaijan
by: Farrukh Rustamov; pp. 39-45
Abstract HTML | Full PDF

Закономерность педагогического процесса 
The regularity of pedagogical process
by: Aghahusein Hasanov; pp. 46-52 
Abstract HTML | Full PDF

Ailədaxili münasibətlər sisteminin psixoloji xüsusiyyətləri və uşağın inkişafında onun rolu 
The psychological features of a system of inner family relations and its role in the development of a child
by: Sabina Alizadeh;  pp. 53-59 
Abstract HTML | Full PDF

Mirzə Fətəli Axundzadənin pedaqoji görüşləri 
M. F. Akhundzadeh`s pedagogical thoughts
by: Abbas Samadov; pp. 60-68 
Abstract HTML | Full PDF

Həndəsənin hazırlıq kursunda sahə anlayışlarının öyrədilməsinə dair(IV-VI siniflər)
Concerning teaching simple concept in preparation course of geometry (the IV-VI forms)
by: Monsum Alimov; pp.69-73 
Abstract HTML | Full PDF

Zəngin və şərəfli həyat yolu 
Rich and honorable way of life
by: Tayyar Salamoğlu; pp. 74-83 
Abstract HTML | Full PDF

Tədrisdə yaradıcı yanaşmanın bəzi xüsusiyyətləri
Some features of a creative approach to teaching
bp: Aytan Abbasova; pp. 84-88 
Abstract HTML | Full PDF

Истинное образование - это формирование здоровой личности 
True education - this is formulation of healthy personality
by: Aida Kasumova; pp. 89-93 
Abstract HTML | Full PDF

Qanda xolesterinin yüksək olma təhlükəsi - həqiqətdir, yoxsa əfsanə?
The risk of high cholesterol in blood is it true or legend?
bp: Hidayat Isayev, Aybeniz Jafarova; pp. 94-98 
Abstract HTML | Full PDF

ABŞ prezidenti Barak Obamanın konqresdə çıxışından təhsillə bağlı hissə 
Fragment of the president of the Usa Barack Obama’s speech in congress about education
pp. 99-104 
Abstract HTML | Full PDF

Bizə yazırlar
They write to us
pp. 105-108 
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin ümumtəhsil məktəblərinə qəbulu və yerdəyişməsi haqqında qaydalar
Rules of reception and transfer of students to general education schools
pp. 109-112 
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə