95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2012 № 2

2012 № 2

06 September 2019, Friday
139
İçindəkilər

Böyük maarif fədaisi 
A man who devoted his life to the enlightenment
by: Misir Mərdənov, Əsgər Quliyev; pp.6-16
Abstract HTML Full PDF

Xəzər Universiteti: Azərbaycanın ilk özəl ali məktəbi
Khazar University: Azerbaijan`s first private university
by: İsaxan İsaxanlı; pp.17-24 
Abstract HTMLFull PDF

İnteraktiv təlim metodlarının tətbiqi imkanları 
Opportunities for applying interactive learning methods
by: Bilal Həsənli; pp.25-30
Abstract HTML | Full PDF

İnformasiya cəmiyyəti və təhsil 
İnformation society and education
by: Tofiq Məmmədov; pp.31-36 
Abstract HTMLFull PDF

Bir kafedranın tarixi 
A history of department
by: Himalay Ənvər; pp.37-42
Abstract HTML | Full PDF

Universitetin zəka mənbəyi
İntellectual source of university
by: Azər Hüseynov; pp.43-46 
Abstract HTML | Full PDF

Ümidlər doğrulur
Our wishes come true
by: Məhəbbət Vəliyeva; pp.47-50
Abstract HTMLFull PDF

Təhsilimizə dövlət qayğısı bizi ruhlandırır
Government care for our education encourage us
by: Təvəkkül Əliyev; pp.51-54 
Abstract HTMLFull PDF

Qiymətləndirmənin yeni kriteriyası: şagird-müəllim nisbəti
New criteria of assessment pupil-teacher defience
by: Şahlar Əsgərov; pp.55-59
Abstract HTML | Full PDF

Əlavə təhsilin təşkilinin konseptual problemləri
Conceptual problems of additional education organization
by: İntiqam Cəbrayılov; pp.60-66
Abstract HTML Full PDF

Azərbaycan tarixi fənni üzrə yeni məzmunun xüsusiyyətləri 
Features of new content in the history of Azerbaijan
by: Ramiz Hüseynov; pp.67-73
Abstract HTMLFull PDF 

Pedaqoji innovasiyaların formalaşmasında proqnozlaşdırmanın rolu haqqında
About role of prognosis in the formation of pedagogical innovation
by: Məzahir Xəlilov; pp.74-76 
Abstract HTMLFull PDF

Təlimdə multimedia texnologiyalarından istifadə 
The use of multimedia technologies in training
by: Sakit Həsənov; pp.77-81
Abstract HTMLFull PDF

Qəhrəmanlıq tariximizə bir nəzər: Qaçaq Nəbi
A view of heroic history;Gachag Nebi
by: Mahmud Allahmanlı; pp.82-89
Abstract HTMLFull PDF

Milli tərbiyə məktəbi: "Kitabi-Dədə Qorqud"a yeni bir nəzər
National education school New glance to the 'Kıtabı Dede Gorgud'
by: Parişan Həsənova; pp.90-95
Abstract HTMLFull PDF

Estetik tərbiyə həmişə diqqət mərkəzindədir
Esthetic education is always in the center of attraction
by: Nazim Məmmədbəyov; pp.96-103
Abstract HTMLFull PDF

Ailə ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələlərinə dair
Issues on mutual cooperation with family
by: Dilbər Səmədova; pp.104-107
Abstract HTML Full PDF

Müdriklik təbiətlə həmahəng olmalıdır
Wisdom must be harmony with nature
by: Abdulla Mehrabov, Ənvər Abbasov; pp.108-110
Abstract HTML | Full PDF

Bizə yazırlar 
They write to us
pp. 112
Abstract HTML | Full PDF 

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen
Creative Commons Licence
Azerbaijan Journal of Educational Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.