95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1991) Əmək və politexnik təlim

(1991) Əmək və politexnik təlim

19 iyun 2019, Çərşənbə
120
№1-2

İqtisadi müstəqilliyə və bazar iqtisadiyyatına keçmə şəraitində məktəblilərin əmək təliminə münasibətı haqqında
pp.3-6
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi üzrə biliklərin yoxlanması formaları haqqında
by: Alakbarov; pp.6-10
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimində konstruksiyaetmə elementlərinin öyrədilməsinə dair
by: V. Askerov; pp.10-12
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdləri ictimai-faydalı, məhsuldar əməyə cəlb etmək təcrübəsindən
by: H.Ibrahimov; pp.12-14
Abstract HTML | Full PDF

Ümumtəhsil məktəblərində rəsmxətin tədrisi təcrübəsindən
by: Bakhshiyev; pp.14-16 
Abstract HTML | Full PDF

Rəsmxətt dərslərində yazı lövhəsindən səmərəli istifadənin təlimin keyfiyyətinə təsiri
by: Tofig Aliyev, Nardana Yusifova; pp.16-19 
Abstract HTML | Full PDF

"İpəkçiliyin əsasları" kursunun tədrisinin biologiya ilə əlaqələndirilməsi
by: R.Rahmanov; pp.19-22
Abstract HTML | Full PDF

"Meşəçiliyin əsasları" profili üzrə biliklərin kimya ilə əlaqəli öyrədilməsinə dair
by: N.Novruzova; pp.23-25
Abstract HTML | Full PDF

Müəllimin nüfuzu və onun məktəblilərin tərbiyəsinə təsiri
by: Z.Karalov; pp.25-30
Abstract HTML | Full PDF

Fenoloji müşahidə-şagirdləri kənd təsərrüfatı əməyinə hazırlamağın vasitələrindən biri kimi
by: Firidun Orujov; pp.30-32 
Abstract HTML | Full PDF

Şən və hazırcavablar klubu
by: H. Gasimov; pp.32-35
Abstract HTML | Full PDF

Peşələrə, fəhlə əməyinə münasibət tərbiyəsi məsələsinə dair
pp.35-40
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin əmək tərbiyəsi və xalq təhsili orqanlarının vəzifələri
by: S.Ismayilov; pp.41-43
Abstract HTML | Full PDF

Şagird əməyinin təşkili haqqında
by: S.Agayev, H.Ahmadov; pp.43-46
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin əməyə hazırlığında nəzəriyyə ilə təcrübənin qarşılıqlı əlaqəsi
by: O. Ahmedova; pp.46-48
Abstract HTML | Full PDF

Maşın və mexanizmləri, texnoloji prosesləri bilmək məktəblilərin əməyə hazırlığının əsası kimi
by: Kalib Akhadov; pp.48-51
Abstract HTML | Full PDF

Tomsk Pedaqoji İnstitunun bazasında əmək peşə təlimi və rəsmxət üzrə tədris metodika birliyinin yaradılması haqqında
by: G.G. Bokomolov; pp.51-52
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarında istehsalat təlimi ustaları vəzifəsinin müəyyənləşdirilməsi və onların əməyinin öyrənilməsi şərtləri haqqında
pp.53
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təhsilinin yaranması və inkişafı tarixinə dair
by: A.Karimov; pp.54-60
Abstract HTML | Full PDF

Bir dəzgahla iki əməliyyat
by: O.Jamalov; pp.61
Abstract HTML | Full PDF

Məcmuənin oxucular konfransında
by: S.Taghiyev; pp.62-64
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar