95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1990) Əmək və politexnik təlim

(1990) Əmək və politexnik təlim

19 iyun 2019, Çərşənbə
42
№1

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
"İstehsalatın əsasları.Peşəseçmə" kursunun tədrisinə dair bəzi metodik mülahizələr
İ.Mayılova
Səh.3-8

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
V-VII siniflərdə texniki əmək dərslərində proqramlaşdırılmış təlim materiallarından istifadə
H.Qasımov
Səh.9-10

Rəsmxət dərslərində şagirdlərin müstəqil işinin təşkili
Qılman Əhmədli
Səh.11-12

Fənn ekskursiyaları məktəblilərin peşəyönümü formalarından biri
F.N.Çinçirova, V.M.Məmmədov
Səh.13-15

Xidmət əməyinin məşğələlərinin təşkili təcrübəsindən
O.Həmidova
Səh.16-17

Əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatın aparılması
Q.F.Kleşenko
Səh.18

V-VII siniflərin əmək təlimində şagirdlərin riyazi bilik və bacarıqlarından istifadə
F.Əliyeva
Səh.18-21

FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ
Toxumsəpən, becərən və məhsultoplayan maşınların öyrədilməsi zamanı fizikadan qazanılan biliklərdən istifadə
V.Hacıyev
Səh.21-24

"Heyvandarlığın əsasları" profili üzrə kursun mövzularının biologiya ilə əlaqələndirilməsi
R.Rəhmanov
Səh.24-30

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
"Məktəb-kolxoz"un fəaliyyəti genişlənir
Ə.Şükürov
Səh.30-32

Şagirdlərin peşəyönümünün aktual məsələləri
S.Cəmilzadə
Səh.32-36

Şagird istehsalat briqadasında işin təşkili təcrübəsindən 
Ə.Əhmədov
Səh.36-37

Şagirdlərə sürücülük peşəsinin öyrədilməsi təcrübəsindən
S.İmanov
Səh.38-39

Şagirdlərin çay ustası peşəsinə hazırlanmasında bioloji biliklərdən necə istifadə edirəm
B.Calalov
Səh.39-40

Məktəb şüarlarının peşəyönümü üzrə işinə dair
X.Fətəliyeva
Səh.41-43

Əmək təlimi dərslərində anomal uşaqların şəxsiyyətinin peşəyönümü məqsədilə öyrənilməsi
S.Qasımov
Səh.43-47

Məhsuldar əməyi necə təşkil edirəm?
V.N.Yermolayev
Səh.47-48

Üzüm bitkisi və təcrübələrin metodikası
Z.Əliyev
Səh.48-53

Şagird istehsalat briqadasının əmək qələbəsi
M.Əliyev
Səh.53

Traktor və kombaynın fərdi idarəetmə məşğələləri üçün təlim poliqonlarının təşkili və avadanlıqlaşdırılması
Ş.Cabbarov
Səh.54-59

PEDAQOJİ İRSİMİZDƏN
K.D.Uşinski əmək və onun tərbiyəvi rolu haqqında
Səh.60-64

№2

Məktəbli və əmək ehtiyatları problemləri
Z.Qaralov
Səh.3-11

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
İqtisadi müstəqillik və yuxarı sinif şagirdlərdə əməyə hazırlığın formalaşdırılması məsələləri
İ.Mayılov
Səh.12-18

Əmək təlimi dərslərində vahid nitq rejiminin gözlənilməsi
Ə.Abbasov
Səh.19-21

Bitkilərə qulluq zamanı bioloji xüsusiyyətlərindəki fərqli cəhətlərin nəzərə alınması
F.Orucov
Səh.21-24

FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ
"Tərəvəzçiliyin əsasları" profili üzrə biliklərin kimya ilə əlaqəli öyrədilməsinə dair
N.Novruzova
Səh.24-26

TƏRBİYƏEDİCİ VƏ İNKİŞAFETDİRİCİ TƏLİM
İctimai-faydalı məhsul istehsalı prosesində əmək və estetik mədəniyyətin vəhdəti məsələləri
V.Xəlilov
Səh.26-31

QABAQCIL PEDAQOJİ TƏCRÜBƏ
Müstəqilliyə aparan yol
Səh.31-35

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
Fasiləsiz təhsil şəraitində məktəblilərin peşəyönümü
S.N.Çistiyakova
Səh.35-40

İctimai-faydalı, məhsuldar əməyin təşkilinin bəzi məsələləri
Ş.Ağayev
Səh.40-43

Əmək tərbiyəsində ədəbi nümunələrdən istifadə
Ş.Şəmiyev
Səh.43-46

SANİTARİYA-GİGİYENA VƏ XALQ TƏBABƏTİ MƏSƏLƏLƏRİ
Bədəni salamat saxlamaq və xəstələnməməyin əsasları
A.Rüstəmov
Səh.46-49

PEDAQOJİ İRSİMİZDƏN
A.Bakıxanov əmək və əmək tərbiyəsi haqqında
M.İsmixanov
Səh.50-53

MÜƏLLİMİN ÖZÜNƏ TƏHSİLİNƏ KÖMƏK
Əmək təliminin təşkilinə dair
Q.N.Makuşkin
Səh.53-58

MƏSLƏHƏT
İstehsalat texnologiyaları və texnikanın əsasları
Səh.58-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar