95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1990) Əmək və politexnik təlim

(1990) Əmək və politexnik təlim

19 iyun 2019, Çərşənbə
102
№1

"İstehsalatın əsasları.Peşəseçmə" kursunun tədrisinə dair bəzi metodik mülahizələr
by: I.Mayilova; pp.3-8
Abstract HTML | Full PDF

V-VII siniflərdə texniki əmək dərslərində proqramlaşdırılmış təlim materiallarından istifadə
by: H. Gasimov; pp.9-10
Abstract HTML | Full PDF

Rəsmxət dərslərində şagirdlərin müstəqil işinin təşkili
by: Kilman Ahmadli; pp.11-12
Abstract HTML | Full PDF

Fənn ekskursiyaları məktəblilərin peşəyönümü formalarından biri
by: F.N Chinchirova, V.M Mammadov; pp.13-15
Abstract HTML | Full PDF

Xidmət əməyinin məşğələlərinin təşkili təcrübəsindən
by: O. Hamidova; pp.16-17
Abstract HTML | Full PDF

Əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatın aparılması
by: K.F.Klechenko; pp.18
Abstract HTML | Full PDF

V-VII siniflərin əmək təlimində şagirdlərin riyazi bilik və bacarıqlarından istifadə
by: F.Aliyeva; pp.18-21
Abstract HTML | Full PDF

Toxumsəpən, becərən və məhsultoplayan maşınların öyrədilməsi zamanı fizikadan qazanılan biliklərdən istifadə
by: V. Hajiyev; pp.21-24
Abstract HTML | Full PDF

"Heyvandarlığın əsasları" profili üzrə kursun mövzularının biologiya ilə əlaqələndirilməsi
by: R.Rahmanov; pp.24-30
Abstract HTML | Full PDF

"Məktəb-kolxoz"un fəaliyyəti genişlənir
by: A. Shukurov; pp.30-32
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin peşəyönümünün aktual məsələləri
by: S. Jamilzade; pp.32-36
Abstract HTML | Full PDF

Şagird istehsalat briqadasında işin təşkili təcrübəsindən 
by: A. Ahmedov; pp.36-37
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərə sürücülük peşəsinin öyrədilməsi təcrübəsindən
by: S. Imanov; pp.38-39
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin çay ustası peşəsinə hazırlanmasında bioloji biliklərdən necə istifadə edirəm
by: B. Jalalov; pp.39-40
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb şüarlarının peşəyönümü üzrə işinə dair
by: Fataliyeva; pp.41-43
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərində anomal uşaqların şəxsiyyətinin peşəyönümü məqsədilə öyrənilməsi
by: S.Kasimov; pp.43-47
Abstract HTML | Full PDF

Məhsuldar əməyi necə təşkil edirəm?
by: V.N Yermolaev; pp.47-48
Abstract HTML | Full PDF

Üzüm bitkisi və təcrübələrin metodikası
by: Z.Aliyev; pp.48-53
Abstract HTML | Full PDF

Şagird istehsalat briqadasının əmək qələbəsi
by: M.Aliyev; pp.53
Abstract HTML | Full PDF

Traktor və kombaynın fərdi idarəetmə məşğələləri üçün təlim poliqonlarının təşkili və avadanlıqlaşdırılması
by: Sh.Jabbarov; pp.54-59
Abstract HTML | Full PDF

K.D.Uşinski əmək və onun tərbiyəvi rolu haqqında
pp.60-64
Abstract HTML | Full PDF

№2

Məktəbli və əmək ehtiyatları problemləri
by: Z.Karalov; pp.3-11
Abstract HTML | Full PDF

İqtisadi müstəqillik və yuxarı sinif şagirdlərdə əməyə hazırlığın formalaşdırılması məsələləri
by: I.Mayilov; pp.12-18
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərində vahid nitq rejiminin gözlənilməsi
by: A.Abbasov; pp.19-21
Abstract HTML | Full PDF

Bitkilərə qulluq zamanı bioloji xüsusiyyətlərindəki fərqli cəhətlərin nəzərə alınması
by: F.Orucov; pp.21-24
Abstract HTML | Full PDF

"Tərəvəzçiliyin əsasları" profili üzrə biliklərin kimya ilə əlaqəli öyrədilməsinə dair
by: N.Novruzova; pp.24-26
Abstract HTML | Full PDF

İctimai-faydalı məhsul istehsalı prosesində əmək və estetik mədəniyyətin vəhdəti məsələləri
by: V. Khalilov; pp.26-31
Abstract HTML | Full PDF

Müstəqilliyə aparan yol
pp.31-35
Abstract HTML | Full PDF

Fasiləsiz təhsil şəraitində məktəblilərin peşəyönümü
by: S.N.Chistiyakova; pp.35-40
Abstract HTML | Full PDF

İctimai-faydalı, məhsuldar əməyin təşkilinin bəzi məsələləri
by: Sh.Agayev; pp.40-43
Abstract HTML | Full PDF

Əmək tərbiyəsində ədəbi nümunələrdən istifadə
by: Sh.Shamiyev; pp.43-46
Abstract HTML | Full PDF

Bədəni salamat saxlamaq və xəstələnməməyin əsasları
by: A. Rustamov; pp.46-49
Abstract HTML | Full PDF

A.Bakıxanov əmək və əmək tərbiyəsi haqqında
by: M.Ismikhanov; pp.50-53
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təliminin təşkilinə dair
by: G.N Makushkin; pp.53-58
Abstract HTML | Full PDF

İstehsalat texnologiyaları və texnikanın əsasları
pp.58-64
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar