95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1989) Əmək və politexnik təlim

(1989) Əmək və politexnik təlim

19 iyun 2019, Çərşənbə
113
№1

V sinifdə kənd təsərrüfatı əməyi üzrə məşğələlərdə şagirdlərə nəzəri biliklərin öyrədilməsi
by: F.Orucov; pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Təhsil sistemi tədris müəssisələrində olan avadanlıqların yerlə (torpaqla) birləşdirilməsi haqqında
by: Sh.Jabbarov; pp.7-11
Abstract HTML | Full PDF

V-VII siniflərin əmək təlimində kompyuterlərdən istifadəyə dair
by: Z. Bagmanov; pp.11-13
Abstract HTML | Full PDF

Şəhər məktəblərində şagirdlərin təcrübəçilik işlərinin təşkili
by: A. Shahmurova; pp.13-16
Abstract HTML | Full PDF

"Heyvandarlığın əsasları" profili üzrə biliklərin kimya ilə əlaqəli öyrədilməsinə dair
by: N.Novruzova; pp.16-18
Abstract HTML | Full PDF

Rəsmxət dərslərində şagirdlərin yaradıcılıq fəaliyyətinin təşkili və həndəsi bacarıqlarından istifadə
by: T.Aliyev; pp.19-23
Abstract HTML | Full PDF

Yenidənqurma şəraitində kənd məktəbi şagirdlərinin əmək hazırlığını təkmilləşdirmək haqqında
by: I.Mayilov; pp.24-29
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin kənd təsərrüfatı üzrə peşələrə maraq və meylinin inkişaf etdirilməsinə dair
by: R. Babanli; pp.29-37
Abstract HTML | Full PDF

Professioqramlar peşəseçmədə mühüm vasitə kimi
by: Talat Najafov; pp.37-41
Abstract HTML | Full PDF

Tədris-istehsalat kombinatlarında şagirdlərin peşəyönümü təcrübəsindən
by: I. Mutallimova; pp.42
Abstract HTML | Full PDF

"İstehsalatın əsasları.Peşəseçmə" kursu üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
by: I.D Chechel; pp.43-51
Abstract HTML | Full PDF

"Avtomobil işi" dərslərində dəqiq elmlərə necə istinad edirik
by: N.Ismayilov; pp.52-55
Abstract HTML | Full PDF

Kənd məktəblərində əmək təlimi məşğələlərinin sistemli təşkili təcrübəsindən
by: S.Ismayilova; pp.56-59
Abstract HTML | Full PDF

XI sinifdə "Maşınla sağım operatoru" peşəsi üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
by: Y.N.Kovalev; pp.60-64
Abstract HTML | Full PDF

№2

"Heyvanların saxlanması və onlara qulluq edilməsi" (V-VI siniflər) mövzusunun öyrədilməsi
by: G.V Pichukina; pp.3-9
Abstract HTML | Full PDF

Təlim avtodromlarının (meydançalarının) təşkili haqqında
by: Sh.Jabbarov; pp.9-11
Abstract HTML | Full PDF

Gübrələrlə tarla və vegetasiya təcrübələrinin qoyulması
by: T.Aliyeva; pp.11-16
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərdə əməyə kommunist münasibətinin formalaşdırılması təcrübəsindən
by: Sh.Ismayilova; pp.17-18
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə ekoloji və əmək tərbiyəsi təcrübəsindən
by: R.Rahmanov; pp.18-20
Abstract HTML | Full PDF

Tokar dəzgahında istənilən ölçüdə daxili deşiklərin açılmasına necə nail oluram
by: O.Jamalov; pp.20-23
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi məşğələlərində "Kənd təsərrüfatı heyvanları və onların insan həyatında əhəmiyyəti" mövzusunun tədrisinə dair
by: F.Orucov; pp.24-27
Abstract HTML | Full PDF

Rəsmxətin tədrisində texniki təlim vasitələrindən istifadə 
by: H. Gasimova; pp.27-29
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi zamanı təbiəti mühafizə məsələlərinin öyrədilməsi təcrübəsindən
by: Hagverdi Mammadov; pp.29-31
Abstract HTML | Full PDF 

Kənd məktəblərində əmək təliminin fizika ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
by: V. Hajiyev; pp.32-35
Abstract HTML | Full PDF

Biliklərin fənlərarası əlaqə ilə dərinləşdirilməsi
by: Sh.Kazimov; pp.35-37
Abstract HTML | Full PDF

Fənlərarası əlaqə prosesində şagirdlərin peşəyönümü 
by: A.Aliyeva; pp.37-39
Abstract HTML | Full PDF

"Çaybecərmənin əsasları"nın tədrisində şagirdlərə əməyə məhəbbət hissini necə formalaşdırıram
by: B. Jalalov; pp.40-42
Abstract HTML | Full PDF

Xidmət əməyi məşğələlərində şagiiirdlərin estetik zövqünün inkişaf etdirilməsinin imkanları və yolları
by: V. Khalilov; pp.42-46
Abstract HTML | Full PDF

Gənclərin peşəyönümü xidməti:təşəkkül problemləri
by: A.P.Postolov; pp.46-53
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əmək hazırlığını yeni tələblər səviyyəsinə 
by: M.Ismikhanov; pp.53-56
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin sürücülük peşəsinə hazırlanması təcrübəsindən
by: S. Imanov; pp.57 
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlər əməyə məhəbbət ruhunda tərbiyə edilir
by: Khalil Ibrahimov; pp.58-59
Abstract HTML | Full PDF

Fasiləsiz təhsil sistemində əmək tərbiyəsi,təlim və peşəyönümü
by: I.Mayilov; pp.59-64
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar