95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1988) Əmək və politexnik təlim

(1988) Əmək və politexnik təlim

19 iyun 2019, Çərşənbə
107
№1

Əmək təliminə yeni münasibət zamanın tələbidir
by: Z.Karalov; pp.3-10
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə kənd təsərrüfatı əməyi üzrə"Yaz işləri" mövzusunun tədrisinə dair
by: I.Mayilov; pp.11-15
Abstract HTML | Full PDF

Üzümçülüyün əsasları üzrə məşğələlərdə Sov.İKP XXVII və Azərbaycan KP XXXI qurultayının materiallarının öyrədilməsi
by: R.Rahmanov; pp.16-17
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimində əl ilə işlədilən kənd təsərrüfatı alətləri və avadanlığınıın öyrədilməsinə dair
by: A. Amiranyan; pp.18-21
Abstract HTML | Full PDF

Kənd təsərrüfatı profilləri üzrə materialların tədrisində şagirdlərin yeni sintez maddələri ilə tanış edilməsi
by: N.Novruzova; pp.21-23
Abstract HTML | Full PDF

Tədris emalatxanasında şagirdlərin işçi yerinin təşkili
by: A. Garayev; pp.24-26
Abstract HTML | Full PDF

Əmək dərslərində texniki sənədlərdən istifadə təcrübəsindən
by: A. Orucov; pp.26-29
Abstract HTML | Full PDF

"Əl intiqallı tikiş maşınında iş" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən 
by: F.Abbasova; pp.29-30
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərində fizika ilə əlaqə yaratmaq təcrübəsindən
by: R. Huseynov; pp.30-31
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi məşğələlərində şagirdlələrin estetik zövqünün inkişaf etdirilməsi imkanları və yolları
by: V. Khalilov; pp.31-34
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimində peşəyönümü işinin təşkili
by: S.Valiyev; pp.34-36
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin yaradıcı əmək fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə dair
by: V. Yermakov, M. Aliyeva; pp.36-38
Abstract HTML | Full PDF

Zəngin və qiymətli pedoqoji irs
by: M.Ismikhanov; pp.39-45
Abstract HTML | Full PDF

İslahatın mühüm tələbinin yerinə yetirilməsi şərtləri
by: Sh.Ismayilov; pp.45-47
Abstract HTML | Full PDF

Sürücü peşəsinin öyrədilməsinə dair
by: E. Balayan; pp.47-49
Abstract HTML | Full PDF

Şagird istehsalat briqadasında peşəyönümü təcrübəsindən 
by: I. Heydarov; pp.49-51
Abstract HTML | Full PDF

Dərman bitkiləri qiymətli sərvətdir
by: A. Rustamov; pp.52-53
Abstract HTML | Full PDF

Tədris-istehsalat kombinatının baza müəssisəsi ilə əlaqəsi
by: R.Agayev; pp.54-55
Abstract HTML | Full PDF

IV-VI sinif şagirdlərinin əmək təlimi haqqında
pp.55-56
Abstract HTML | Full PDF

"Heyvandarlığın əsasları, heyvandarlıq fermaları və komplekslərinin mexanikləşdirilməsi" profili üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması
pp.56-64
Abstract HTML | Full PDF

№2

Yenidənqurma və gənc nəslin əmək hazırlığı
pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi, məktəblilərin əmək tərbiyəsində onun yeri və əhəmiyyəti
by: I.Mayilov; pp.7-11
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimində şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi meyarları
by: A. Antonov.; pp.12-21
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi məşğələlərində şagirdlərə mineral gübrələrin öyrədilməsi
by: T.Aliyev; pp.22-28
Abstract HTML | Full PDF

Metalların emalı prosesində fizikadan qazanılan biliklərin tətbiqi
by: E. Balayan; pp.29-33
Abstract HTML | Full PDF

Texniki şəklin tədrisinə dair
by: N.Ismayilov; pp.33-35
Abstract HTML | Full PDF

Texnikanı dərindən öyrənirlər
by: A. Rustamova; pp.36
Abstract HTML | Full PDF

Kənd təsərrüfatı əməyi prosesində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi
by: N. Israfilov; pp.37-39
Abstract HTML | Full PDF

"Avtomobil sürücüsü" ixtisası üzrə mövzuların tədrisi təcrübəsindən 
by: G.Agayev; pp.40-42
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin ictimai-faydalı, məhsuldar əməyinin təşkili
by: A.Shukurov, H.Eyvyazov; pp.42-44
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin texniki yaradıcılığının, məzmunu formaları və təşkilinə dair
by: A. Amircanyanov; pp.44-47
Abstract HTML | Full PDF

İnsan amilinin formalaşdırılması və əmək tərbiyəsi 
by: Y. Talibov; pp.47-50
Abstract HTML | Full PDF

Kənd şəraitində yeniyetmələrdə peşəyönümünün formalaşdırılmasında ailənin rolu
by: G. Aslanov; pp.50-55
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə ümumi, politexnik və peşə təhsilinin əlaqəli inkişafı
by: H. Ahmadov; pp.55-60
Abstract HTML | Full PDF

Fədakar müəllim
pp.60 
Abstract HTML | Full PDF

Peşəyəyönəltmənin reallaşdırılmasının spesifik didaktik şərtləri
by: Sabir Tagiyev; pp.61-64
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar