95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1987) Əmək və politexnik təlim

(1987) Əmək və politexnik təlim

19 iyun 2019, Çərşənbə
106
№1

Məktəb və baza müəssisəsinin əməkdaşlığını möhkəmlətməli
pp.3-11
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimində "kənd təsərrüfatı işləri" bölməsinin öyrədilməsinə dair
by: I.Mayilov; pp.12-18
Abstract HTML | Full PDF

"Məişətdə təmir işləri" mövzusunun tədrisi
by: Sh.Jabbarov; pp.18-20
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi məşğələlərinin təşkili təcrübəsindən
by: G. Majidov; pp.21
Abstract HTML | Full PDF

Hesablama texnikasının öyrədilməsi şagirdlərin əmək hazırlığının mühüm vasitəsi kimi
by: I. Ahmedov; pp.22-25
Abstract HTML | Full PDF

Tədris emalatxanasında şagird əməyinin təşkili təcrübəsindən
by: N. Ziyadov; pp.25-26
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təliminin ümumtəhsil fənləri ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
by: M. Samadov; pp.26-28
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərində şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri
by: K. Karimov; pp.28-32
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin neft emalı və kimya istehsalı üzrə əməyə hazırlığına dair
by: R. Babanli; pp.33-37
Abstract HTML | Full PDF

Peşəyönümü işinin sosial-iqtisadi aspektləri
by: N. Israfilov; pp.37-40
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi müəllimlərinin pioner təşkilatı ilə əlbir işi
by: G. Jafaraliyeva; pp.40-42
Abstract HTML | Full PDF

Tədris-istehsalat kombinatlarında iş planını tərtibi
by: S.Ismayilov; pp.42-44
Abstract HTML | Full PDF

Tədris-istehsalat kombinatlarında şagirdlərin məhsuldar əməyinin təşkili
by: S.Kurbanova; pp.45-47
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə əmək üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
pp.48-64
Abstract HTML | Full PDF

№2

Şagirdlərin ictimai faydalı, məhsuldar əməyinin səmərəsini yüksəltməli
pp.3-9
Abstract HTML | Full PDF

"İstehsalatın əsasları.Peşəseçmə" kursunun tədrisi məsələləri
by: I.Mayilov; pp.10-14
Abstract HTML | Full PDF

Ümumtəhsil məktəblərində istehsalat praktikasının təşkili haqqında
by: Sh.Jabbarov; pp.14-20
Abstract HTML | Full PDF

V sinifdə elektrik dövrəsi və elektrik sxeminin öyrədilməsi
by: Z. Rahmanova; pp.20-22
Abstract HTML | Full PDF

IX sinifdə "traktorun qazpaylayıcı mexanizminin quruluşu və işi" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: A. Salamov; pp.23-25
Abstract HTML | Full PDF

Kənd təsərrüfatı işləri üzrə təcrübələrin təşkilinə dair
by: A. Babayev; pp.25-26
Abstract HTML | Full PDF

Gənc təbiyətçilərlə işin təşkili
by: Y. Nuriyev; pp.26-31
Abstract HTML | Full PDF

Əmək dərslərində riyazi bacarıqlardan istifadəyə dair
by: V. Mammadov; pp.32-33
Abstract HTML | Full PDF

"Pambıqçılığın əsasları" kursunun tədrisində şagirdlərin botanikadan qazandıqları biliklərdən istifadə edilməsi
by:  R.Rahmanov; pp.34-35
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əmək və peşəyönümü tərbiyəsində məktəblə ailənin əlbir işi
by: S. Akhundov; pp.36-39
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbli gənclərin peşələrə istiqamətləndirilməsi
by: H.Amirov; pp.39-44
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin  eşəyönümü işinin bəzi psixoloji məsələləri
by: R.Aliyev; pp.45-47
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin peşəyönümü təcrübəsindən 
by: Z.Agayev; pp.48
Abstract HTML | Full PDF

Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX sinifləri üçün "İstehsalat əsasları.Peşəseçmə." kursunun birtipli proqramı
pp.49-53
Abstract HTML | Full PDF

VI sinifdə əmək üzrə məşğələlərin təxmini tematik planlaşdırılması
pp.54-64
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar