95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1986) Əmək və politexnik təlim

(1986) Əmək və politexnik təlim

18 iyun 2019, Çərşənbə axşamı
32
№1

Müəssisə və məktəbin müqaviləsinin nümunəvi formasına dair
Səh.3-6

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
V sinifdə kənd təsərrüfatı əməyi üzrə yaz işlərində nümunələr
İ.Mayılov
Səh.7-13

VI sinifdə "Yeyələrin növləri ilə tanışlıq" mövzusunda laborator-praktik məşğələnin təşkili
H.Ramaldanov
Səh.13-15

Şagirdlərə mexanizmlər və maşınlar haqqında politexnik biliklərin verilməsi
Z.Hacıyeva
Səh.15-17

Qida məhsulları ilə iş bölməsi üzrə "süd və süddən alınan məhsullar" mövzusunun tədrisi
T.Namazova
Səh.18

FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ
Metalların mexaniki emalı bölməsinin tədrisində fizika ilə əlaqə
S.Abdullayev
Səh.19-22

Əmək təlimi məşğələlərində rəsmxət elemntlərinin öyrədilməsinə dair
T.Ələkbərov
Səh.22-25

Əmək təliminin rəsmxətlə əlaqəli tədrisinə dair
M.Məmmədov
Səh.25-26

TƏRBİYİƏEDİCİ VƏ İNKİŞAFETDİRİCİ TƏLİM
Əmək təlimi dərslərində şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının bəzi psixoloji xüsusiyyətləri
Q.Məmmədov
Səh.26-28

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
EHM-də işləmək üçün şagirdlərin peşə hazırlığı
V.D.Qorski
Səh.29-34

Məktəb islahatını həyata keçirmək üzrə iş təcrübəmiz
Ə.Mehdiyeva
Səh.34-37

İnternat-məktəbdə məhsuldar əmək
C.Məmmədov
Səh.38-40

Şagirdlərin ictimai faydalı, məhsuldar əməyinin təşkili təcrübəsindən
Ə.Həsənov
Səh.40-41

MƏKTƏB VƏ BAZA MÜƏSSİSƏSİ
Şagirdlərin peşəyönümü üzrə məktəb və baza müəssisəsinin birgə işi
E.Quliyeva
Səh.42-45

Məktəblə baza müəssəsinin əlaqəsinə dair 
H.İsmayılov
Səh.45-47

Əlaqə genişlənir
M.Rəvanov
Səh.47-48

TƏDRİS-İSTEHSALAT KOMBİNATLARINDA
Məktəb islahatı həyata keçirilir
V.Cəbrayılov
Səh.49-50

Kənd məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarının baza müəssisələri ilə əlaqəli 
M.İlyasov
Səh.51-53

Məktəbdə peşəyönümü kabinetinin təşkili təcrübəsindən
A.Tapdıqov
Səh.53-54

Peşəyönümü üzrə məktəblə ailənin əlbir işi
Dövlət Fətullayev
səh.54-55

"Pambıqçılığın əsasları" üzrə məşğələlərdə şagirdlərin peşə və ixtisaslarla tanış edilməsi haqqında
K.Məcidov
Səh.56-59

Əmək tərbiyəsi və peşəyönümü işini müasir tələblər səviyyəsinə
Səh.60-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar