95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1985) Əmək və politexnik təlim

(1985) Əmək və politexnik təlim

18 iyun 2019, Çərşənbə axşamı
28
№1

Ümumtəhsil məktəbinin baza müəssisəsi haqqinda əsasnamə
Səh.3-6

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
IV-VI siniflərdə şagirdlərə aqrotexnikanıın əsasları üzrə biliklərin formalaşdırılması üçün fənlərarası əlaqədən istifadə
İ.Mayılov
Səh.7-15

Əmək təlimində şagirdlərin özünənəzarətlərinə dair
F.Rzayev
Səh.15-17

Əmək təlimi dərslərində və sinifdənkənar ictimai-faydalı əmək prosesində şagirdlərə bəzi hərbi bilik və bacarıqların aşılanması
Ş.Tağıyev
Səh.18-20

Traktorlar və kənd təsərrüfatı maşınları profili üzrə daxiliyanma mühərriklərinin öyrədilməsinə dair
Z.Rəhmanova
Səh.20-26

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
Qaynar həyatın astanasında
R.Hacıyev
Səh.27-30

Şagirdlərdə əməyə məhəbbət təcrübəsindən 
V.Bəşirov
Səh.31-32

Şagirdlərin maddi istehsal sahəsində əməyə hazırlamaq üzrə işin xüsusiyyətlərinə dair
A.Hüseynov
Səh.32-37

Məktəblilərin peşəyönümü işində mühüm amil
V.Səmədov
Səh.37-4

Şagirdləri neft emalı və kimya istehsalatı üzrə peşələrə hazırlamaq işinin xüsusiyyətləri
R.Babanlı
səh.41-48

Hamilik-məktəbdə peşəyönümü işində mühüm vasitə kimi
İ.Ağayev
Səh.48-52

Şagirdlərin peşəyönümü üzrə məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarının ailə ilə əlaqəsi 
K.Məcidov.
Səh.52-54

Məktəbli gəncləri əmək tərbiyəsi diqqət mərkəzində 
Səh.55-58

QƏLƏBƏ-40
Şərəfli həyat yolu
Səh.59-62

Bu kitabları oxuyun
Səh.63-64

№2

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ

Pambıqçılığın əsasları profili üzrə "torpağın becərilməsində istifadə olunan maşın və alətlər" mövzusunun tədrisinə dair 
Səh.3-12

Laboratoriya və istehsalat təcrübələrinin təşkili
Z.Hacıyeva
Səh.12-14

VII sinifdə kənd təsərrüfatı əməyinin tədrisi təcrübəsindən
V.Əligülov
Səh.14-16

Texniki əmək dərslərində kəsmə rejiminin seşilməsi və təyininə dair
N.İsmayılov
Səh.17-19

Rəsmxətin tədrisi prosesində müstəqil işlər
B.Baxşıyev
səh.19-21

FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ
"Heyvandarlıq fermalarının,mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması" kursunun fizika ilə qarşılıqlı əlaqələndirilməsi imkanları
V.Göyüşov
Səh.22-27

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
Peşəyönümü işinin pedaqoji əsasları
B.Əhmədov
Səh.28-32

Şagirdlərin əmək hazırlığı təcrübəsindən
M.İsmixanov
Səh.33-39

Peşəyönümü işində məktəbin ailə ilə birgə işi
S.Quliyev
Səh.39-42

Şagirdlərin peşəyönümü üzrə iş təcrübəsindən
A.Əliyeva
Səh.43-44

Fənlərin əlaqəli tədrisi şagirdləri kənd təsərrüfatı peşələrinə istqamətləndirməyin vasitəsi kimi
N.Novruzova
Səh.44-47

Məktəbimizin şagird istehsalat briqadasının iş təcrübəsindən
Q.Qəhrəmanov
Səh.47-48

Şagirdlərin avtomobil sürücüsü və avtomobil çilingəri peşələrini seçməyə hazırlanması
K.Məcidov
Səh.49-52

Məktəbdə peşəyönümü kabinetinin təşkili təcrübəsindən
Ə.Mikayılov
Səh.53-54

Gənclərin əməksevər tərbiyəsinin mühüm vasitəsi
T.Hüseynova
Səh.54-56

Məktəblilərin fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasında əmək tərbiyəsinin yeri
Q.Əhmədov
Səh.56-59

QƏLƏBƏ-40
Məktəblilərin cəbhəyə köməyi
A.Kərimov
Səh.60-63
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar