95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1985) Əmək və politexnik təlim

(1985) Əmək və politexnik təlim

18 iyun 2019, Çərşənbə axşamı
94
№1

Ümumtəhsil məktəbinin baza müəssisəsi haqqinda əsasnamə
pp.3-6
Abstract HTML | Full PDF

IV-VI siniflərdə şagirdlərə aqrotexnikanıın əsasları üzrə biliklərin formalaşdırılması üçün fənlərarası əlaqədən istifadə
by: I.Mayilov; pp.7-15
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimində şagirdlərin özünənəzarətlərinə dair
by: F.Rzayev; pp.15-17
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərində və sinifdənkənar ictimai-faydalı əmək prosesində şagirdlərə bəzi hərbi bilik və bacarıqların aşılanması
by:Sh.Tagiyev; pp.18-20
Abstract HTML | Full PDF

Traktorlar və kənd təsərrüfatı maşınları profili üzrə daxiliyanma mühərriklərinin öyrədilməsinə dair
by: Z. Rahmanova; pp.20-26
Abstract HTML | Full PDF

Qaynar həyatın astanasında
by: R. Hajiyev; pp.27-30
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərdə əməyə məhəbbət təcrübəsindən 
by: V. Bashirov; pp.31-32
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin maddi istehsal sahəsində əməyə hazırlamaq üzrə işin xüsusiyyətlərinə dair
by: A. Huseynov; pp.32-37
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin peşəyönümü işində mühüm amil
by: V. Samadov; pp.37-40
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdləri neft emalı və kimya istehsalatı üzrə peşələrə hazırlamaq işinin xüsusiyyətləri
by: R. Babanli; pp.41-48
Abstract HTML | Full PDF

Hamilik-məktəbdə peşəyönümü işində mühüm vasitə kimi
by: I.Agayev; pp.48-52
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin peşəyönümü üzrə məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarının ailə ilə əlaqəsi 
by: K. Majidov.;pp.52-54
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbli gəncləri əmək tərbiyəsi diqqət mərkəzində 
pp.55-58
Abstract HTML | Full PDF

Şərəfli həyat yolu
pp.59-62
Abstract HTML | Full PDF

Bu kitabları oxuyun
pp.63-64
Abstract HTML | Full PDF

№2

Pambıqçılığın əsasları profili üzrə "torpağın becərilməsində istifadə olunan maşın və alətlər" mövzusunun tədrisinə dair 
pp.3-12
Abstract HTML | Full PDF

Laboratoriya və istehsalat təcrübələrinin təşkili
by: Z. Hajiyeva; pp.12-14
Abstract HTML | Full PDF

VII sinifdə kənd təsərrüfatı əməyinin tədrisi təcrübəsindən
by: V.Aligulov; pp.14-16
Abstract HTML | Full PDF

Texniki əmək dərslərində kəsmə rejiminin seşilməsi və təyininə dair
by: N.Ismayilov; pp.17-19
Abstract HTML | Full PDF

Rəsmxətin tədrisi prosesində müstəqil işlər
by: B.Bakhshiyev; pp.19-21
Abstract HTML | Full PDF

"Heyvandarlıq fermalarının,mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması" kursunun fizika ilə qarşılıqlı əlaqələndirilməsi imkanları
by: V. Goyushov; pp.22-27
Abstract HTML | Full PDF

Peşəyönümü işinin pedaqoji əsasları
by: B.Ahmadov; pp.28-32
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əmək hazırlığı təcrübəsindən
by: M.Ismikhanov; pp.33-39
Abstract HTML | Full PDF

Peşəyönümü işində məktəbin ailə ilə birgə işi
by: S. Guliyev; pp.39-42
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin peşəyönümü üzrə iş təcrübəsindən
by: A.Aliyeva; pp.43-44
Abstract HTML | Full PDF

Fənlərin əlaqəli tədrisi şagirdləri kənd təsərrüfatı peşələrinə istqamətləndirməyin vasitəsi kimi
by: N.Novruzova; pp.44-47
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbimizin şagird istehsalat briqadasının iş təcrübəsindən
by: G.Gahramanov; pp.47-48
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin avtomobil sürücüsü və avtomobil çilingəri peşələrini seçməyə hazırlanması
by: K. Majidov; pp.49-52
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə peşəyönümü kabinetinin təşkili təcrübəsindən
by: A. Mikayilov; pp.53-54
Abstract HTML | Full PDF

Gənclərin əməksevər tərbiyəsinin mühüm vasitəsi
by: T. Huseynova; pp.54-56
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasında əmək tərbiyəsinin yeri
by: G.Ahmadov; pp.56-59
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin cəbhəyə köməyi
by: A.Karimov; pp.60-63
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar