95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1984) Əmək və politexnik təlim

(1984) Əmək və politexnik təlim

18 iyun 2019, Çərşənbə axşamı
40
№2

"Azərbaycan məktəbi" jurnalının 60 illiyi
Səh.3-5

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
Kənd təsərrüfatı heyvanları üzərində təcrübələrin təşkili və aparılmasına dair
İ.Mayılova
Səh.6-11

Əmək təlimi prosesində metalların mexaniki xassələrinin təyin edilməsinə dair
S.Əlai, B.Qədirov, T.Ələkbərov
Səh.11-14

Əmək təlimi dərslərinin ərzaq proqramı ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən 
Q.Əhmədov
Səh.14-16

FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ
Əmək təliminin fizika kursu ilə əlaqəli tədrisi təcrübəsindən
V.Göyüşov
Səh.16-21

Kənd təsərrüfatı texnikasına aid materialların tədrisində fənlərarası əlaqə
Ə.İsmayılov
Səh.21-24

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
Məhsuldar əməyin təşkilinə yeni münasibət
N.Quliyev, S.Zeynalov
Səh.24-28

İctimai faydalı əməyin məzmununu müəyyən etməyin əsasları
Q.Qulamov
Səh.28-31

Məktəbdə peşəyönümü işinin sistemi
M.İsmixanov
Səh.31-39

Peşəyönümü kabinetində işin təşkili formaları və metodlarına dair
F.Əliyeva
Səh.39-43

Məktəbin valideynlər, istehsalat kollektivləri və texniki peşə məktəbləri ilə əlbir iş
A.Hüseynov
Səh.44-48

Peşəyönümü üzrə məktəbdə işin təşkili təcrübəsindən
B.Abbasov
Səh.48-51

Şagirdlərin kənd təsərrüfatı peşələrinə istiqamətləndirilməsi təcrübəsindən
K.Məcidov
Səh.51-55

Əmək tərbiyəsi və peşəyönümü işinə ümumi qayğı 
A.Səmədov
Səh.55-57

MƏSLƏHƏT
Texniki əmək üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması VIII sinif-70 saat
Səh.57-64

№3

Şagirdlərin əmək tərbiyəsi, təlimi və peşəyönümü işini yeni tələblər səviyyəsinə 
Səh.3-8

METODİKA VƏ İŞ TƏCRÜBƏSİ
Əmək təlimi üzrə laboratoriya işlərinin təşkilinə dair
F.Rzayev
Səh.9-12

Əmək təlimi ilə riyaziyyatın əlaqəli tədrisi prosesində şagirdlərin suçu-operator peşəsi ilə tanış edilməsi
A.Əliyeva
Səh.12-14

Həyətyani təsərrüfatda uşaqların əməyinin təşkili təcrübəsindən
C.Bayramov.
Səh.14-16

TƏRBİYƏEDİCİ VƏ İNKİŞAFETDİRİCİ TƏLİM
Kənd təsərrüfatı əməyi məşğələlərində şagirdlərin iqtisadi təhsili və tərbiyəsinə dair
N.İsrafilov
Səh.17-21

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəblilərin əmək tərbiyəsi və peşəyönümü üzrə iş təcrübəsinin təkmilləşdirməyin yolları
Z.Qaralov
Səh.22-27

Şagirdlərin əmək tərbiyəsi və peşəyönümü təcrübəsindən
M.İsmixanov
Səh.27-36

Azkomplektli məktəblərdə mənəvi tərbiyə ehtiyatları
T.Kozlova
Səh.36-41

Kənd məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarında peşəyönümü işinin təşkili
M.İlyasov
Səh.42-47

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Xoşbəxtliyə aparan yol
Ş.Məmmədov
Səh.48-50

MƏSLƏHƏT
"Pambıqçılığın əsasları" kursu üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması
Səh.50-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar