95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1984) Əmək və politexnik təlim

(1984) Əmək və politexnik təlim

18 iyun 2019, Çərşənbə axşamı
114
№2

"Azərbaycan məktəbi" jurnalının 60 illiyi
pp.3-5
Abstract HTML | Full PDF

Kənd təsərrüfatı heyvanları üzərində təcrübələrin təşkili və aparılmasına dair
by: I.Mayilova; pp.6-11
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi prosesində metalların mexaniki xassələrinin təyin edilməsinə dair
by: S. Alai, B. Gadirov, T. Alakbarov; pp.11-14
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi dərslərinin ərzaq proqramı ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən 
by: G.Ahmadov; pp.14-16
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təliminin fizika kursu ilə əlaqəli tədrisi təcrübəsindən
by: V. Goyushov; pp.16-21
Abstract HTML | Full PDF

Kənd təsərrüfatı texnikasına aid materialların tədrisində fənlərarası əlaqə
by: A.Ismayilov; pp.21-24
Abstract HTML | Full PDF

Məhsuldar əməyin təşkilinə yeni münasibət
by: N. Kuliyev, S. Zeynalov; pp.24-28
Abstract HTML | Full PDF

İctimai faydalı əməyin məzmununu müəyyən etməyin əsasları
by: K.Kulamov; pp.28-31
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbdə peşəyönümü işinin sistemi
by: M.Ismikhanov; pp.31-39
Abstract HTML | Full PDF

Peşəyönümü kabinetində işin təşkili formaları və metodlarına dair
by: F.Aliyeva; pp.39-43
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbin valideynlər, istehsalat kollektivləri və texniki peşə məktəbləri ilə əlbir iş
by: A. Huseynov; pp.44-48
Abstract HTML | Full PDF

Peşəyönümü üzrə məktəbdə işin təşkili təcrübəsindən
by: B.Abbasov; pp.48-51
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin kənd təsərrüfatı peşələrinə istiqamətləndirilməsi təcrübəsindən
by: K. Majidov; pp.51-55
Abstract HTML | Full PDF

Əmək tərbiyəsi və peşəyönümü işinə ümumi qayğı 
by: A. Samadov; pp.55-57
Abstract HTML | Full PDF

Texniki əmək üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması VIII sinif-70 saat
pp.57-64
Abstract HTML | Full PDF

№3

Şagirdlərin əmək tərbiyəsi, təlimi və peşəyönümü işini yeni tələblər səviyyəsinə 
pp.3-8
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi üzrə laboratoriya işlərinin təşkilinə dair
by: F.Rzayev; pp.9-12
Abstract HTML | Full PDF

Əmək təlimi ilə riyaziyyatın əlaqəli tədrisi prosesində şagirdlərin suçu-operator peşəsi ilə tanış edilməsi
by: A.Aliyeva; pp.12-14
Abstract HTML | Full PDF

Həyətyani təsərrüfatda uşaqların əməyinin təşkili təcrübəsindən
by: J.Bayramov.; pp.14-16
Abstract HTML | Full PDF

Kənd təsərrüfatı əməyi məşğələlərində şagirdlərin iqtisadi təhsili və tərbiyəsinə dair
by: N. Israfilov; pp.17-21
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblilərin əmək tərbiyəsi və peşəyönümü üzrə iş təcrübəsinin təkmilləşdirməyin yolları
by: Z.Karalov; pp.22-27
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əmək tərbiyəsi və peşəyönümü təcrübəsindən
by: M.Ismikhanov; pp.27-36
Abstract HTML | Full PDF

Azkomplektli məktəblərdə mənəvi tərbiyə ehtiyatları
by: T. Kozlova; pp.36-41
Abstract HTML | Full PDF

Kənd məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarında peşəyönümü işinin təşkili
by: M. Ilyasov; pp.42-47
Abstract HTML | Full PDF

Xoşbəxtliyə aparan yol
by: Sh.Mamedov; pp.48-50
Abstract HTML | Full PDF

"Pambıqçılığın əsasları" kursu üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması
pp.50-64
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar