95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » kimya və biologiya tədrisi1976

kimya və biologiya tədrisi1976

14 iyun 2019, Cümə
11
№1
İçindəkilər


Azərbaycan SSR maarif nazirliyi kollegiyasının qərarı №68
səh.3-7
View: PDF

Kənd məktəblərində kimya tədrisinin bəzi xüsusiyyətləri
səh.8-17
View: PDF

KİMYA BÖLMƏSİ
Kimyadan proqram materialının planlaşdırılması
E.Abdullayev
səh.18-25
View: PDF

Xrom mövzusunun tədrisi üsulu
A.Qəmbərov
səh.26-33
View: PDF

Fakultativ məşgələlərdə şagirdlərin elektronların təbiəti,kimyəvi rabitənin tipləri,elektromənfilik və oksidləşmə dərəcəsi
ilə tanış edilməsi
R.Babayev
səh.34-43
View: PDF

Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi bəhsinin tədrisində fəndaxili və fənlərarası əlaqəyə dair
M.Fərəcov
səh.44-50
View: PDF

BİOLOGİYA BÖLMƏSİ
İnsan genetikasının öyrənilməsinə dair
H.Fərzəlibəyli
səh.51-61
View: PDF

Mamırlar mövzusunun yerli materiallarla əlaqədar tədrisinə dair
F.Babayev
səh.62-63
View: PDF

Su orqanizmlərinin həyat-fəaliyyətində kimyəvi birləşmələrin rolu
Ə.Xəlilov,R.Əliyev
səh.64-72
View: PDF

V respublika biologiya olimpiadasının nəticələri
Ə.Salahov,Ə.Hüseynov
səh.73-78
View: PDF

Bunları bilmək maraqlıdır
səh.79-80
View: PDF

№2
İçindəkilər


Kommunizm qurucugulunun yeni mühüm mərhələsi ilə əlaqədar kimya və biologiya müəllimlərinin vəzifələri
səh.3-7
View: PDF

Respublika müəllimlərinin elmi-praktik konfransı
səh.8-12
View: PDF

Kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
M.Salamov
səh.12-15
View: PDF

Təbiətşünaslıgın tədrisi prosesində təbiət qanunauygunluqlarının öyrədilməsi yolları
T.Abdulkərimov
səh. 16-22
View: PDF

Kimya dərslərində sürət-1 əks əlaqə adlı əyani vəsaitin tətbiqi
M.Vəzirov
səh. 23-27
View: PDF

Biologiya dərslərində texniki vasitələrdən istifadə
Q.Fokin
səh. 28-32
View: PDF

Biologiyanın tədrisi prosesində müşahidənin təşkili və aparılması
F.Musayeva
səh. 33-35
View: PDF

X sinifdə kimya dərslərinin biologiya ilə əlaqələndirilməsi
H.Agakişiyev
səh. 32-42
View: PDF

"Kimya kənd təsərrüfatında"fakultativ məşgələdə giriş və torpagın çöl şəraitində tədqiqi mövzularının tədrisi
N.Hacıyev
səh. 42-51
View: PDF

Biologiya dərslərində texniki təlim vasitələrindən isdifadə olunması təcrübəsindən
H.Qədirov
səh.51-52
View: PDF

Qurbaganın anatomik quruluşunun öyrənilməsinə dair labaratoriya məşgələsinin aparılması

Y.Əlihüseynov
səh. 53-55
View: PDF

IX sinifdə kimyadan bəzi praktiki məşgələlərin təşkili və keçirilməsi
R.Əliyev
səh. 55-65
View: PDF

İngibatorların xassələri və onlardan isdifadə
R.Hüseynov,L.Quliyeva,A.Seyidova
səh. 66-69
View: PDF

Dərisitikanlılar tipinin tədrisi təcrübəsindən
R.Cəfərov
səh. 70-71
View: PDF

Məqalə müəlliflərinin nəzərinə
səh.72-75
View: PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar