95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » kimya və biologiya tədrisi (1976)

kimya və biologiya tədrisi (1976)

14 iyun 2019, Cümə
78
№1

Azərbaycan SSR maarif nazirliyi kollegiyasının qərarı №68
səh.3-7

Kənd məktəblərində kimya tədrisinin bəzi xüsusiyyətləri
səh.8-17

KİMYA BÖLMƏSİ
Kimyadan proqram materialının planlaşdırılması
E.Abdullayev
səh.18-25

Xrom mövzusunun tədrisi üsulu
A.Qəmbərov
səh.26-33

Fakultativ məşgələlərdə şagirdlərin elektronların təbiəti, kimyəvi rabitənin tipləri,elektromənfilik və oksidləşmə dərəcəsi ilə tanış edilməsi
R.Babayev
səh.34-43

Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi bəhsinin tədrisində fəndaxili və fənlərarası əlaqəyə dair
M.Fərəcov
səh.44-50

BİOLOGİYA BÖLMƏSİ
İnsan genetikasının öyrənilməsinə dair
H.Fərzəlibəyli
səh.51-61

Mamırlar mövzusunun yerli materiallarla əlaqədar tədrisinə dair
F.Babayev
səh.62-63

Su orqanizmlərinin həyat-fəaliyyətində kimyəvi birləşmələrin rolu
Ə.Xəlilov, R.Əliyev
səh.64-72

V respublika biologiya olimpiadasının nəticələri
Ə.Salahov, Ə.Hüseynov
səh.73-78

Bunları bilmək maraqlıdır
səh.79-80

№2

Kommunizm qurucugulunun yeni mühüm mərhələsi ilə əlaqədar kimya və biologiya müəllimlərinin vəzifələri
səh.3-7

Respublika müəllimlərinin elmi-praktik konfransı
səh.8-12

Kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
M.Salamov
səh.12-15

Təbiətşünaslıgın tədrisi prosesində təbiət qanunauygunluqlarının öyrədilməsi yolları
T.Abdulkərimov
səh. 16-22

Kimya dərslərində sürət-1 əks əlaqə adlı əyani vəsaitin tətbiqi
M.Vəzirov
səh. 23-27

Biologiya dərslərində texniki vasitələrdən istifadə
Q.Fokin
səh. 28-32

Biologiyanın tədrisi prosesində müşahidənin təşkili və aparılması
F.Musayeva
səh. 33-35

X sinifdə kimya dərslərinin biologiya ilə əlaqələndirilməsi
H.Agakişiyev
səh. 32-42

"Kimya kənd təsərrüfatında" fakultativ məşgələdə giriş və torpagın çöl şəraitində tədqiqi mövzularının tədrisi
N.Hacıyev
səh. 42-51

Biologiya dərslərində texniki təlim vasitələrindən isdifadə olunması təcrübəsindən
H.Qədirov
səh.51-52

Qurbaganın anatomik quruluşunun öyrənilməsinə dair labaratoriya məşgələsinin aparılması
Y.Əlihüseynov
səh. 53-55

IX sinifdə kimyadan bəzi praktiki məşgələlərin təşkili və keçirilməsi
R.Əliyev
səh. 55-65

İngibatorların xassələri və onlardan isdifadə
R.Hüseynov, L.Quliyeva, A.Seyidova
səh. 66-69

Dərisitikanlılar tipinin tədrisi təcrübəsindən
R.Cəfərov
səh. 70-71

Məqalə müəlliflərinin nəzərinə
səh.72-75
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar