95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi (1974)

Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi (1974)

14 iyun 2019, Cümə
71
№1 

Orta məktəbdə tarixin tədrisini yaxşılaşdırmalı
N.Paşayev
səh.3-8

Bakı Komunnası tarixinin tədrisində Lenin sətirlərinin öyrənilməsi
Ə.D.Mirzəliyev, R.Z.Xəlilov
səh.9-13

Marksist-Leninçi dünyabaxışı kommunist tərbiyəsinin ideya əsasıdır
S.M.Rzayev
səh.14-18

Azərbaycan SSRİ xalq təsərrüfatı və doqquzuncu beşillikdə onun inkişafı
Asəf Nadirov
səh.19-24

SSRİ tarixinə dair epizodik hekayələrin tədrisi prosesində şagirdlərə dövlət və hüquq anlayışlarının öyrədilməsi
Kərim Kərimov
səh.25-31

Biliklərin yoxlanmasında kartoçkalardan istifadə edilməsi
Cabbar Cabbarov
səh.32-38

Tarixin tədrisində xronoloji tapmacalardan istifadə
Əbülrza Əhmədov
səh.39-41

Cənubi-Şərqi Qafqazın sürüşmə landşaftına dair
Muxtar Əlirzayev
səh.42-45

"Göy qübbəli" qəbir və onun tarixinə dair
Ə.Z.Vəliyev, M.M.Məmmədov
səh.46-48

XX əsrin Darvinizmi
B.Mednikov
səh.49-55

Gen haqqında təsəvvürlərimizin təkamülü
səh.56-62

Prezidentə altı güllə atılması
səh.63-70

Bu kitabları oxuyun
səh.71-72

Tarix yenilikləri
səh.73-77

Coğrafiya yenilikləri
səh.78-80

№2

Sosialist millətləri ictimai yekcinsliyinin güclənməsi
Mansur Nağıyev
səh.3-9

İnkişaf etməkdə olan ölkələr dünyanın siyasi və iqtisadi xəritəsində
Cabir Məmmədov, Gülsabah Hacıyeva
səh.10-16

Qədim Albaniyanın zənginlikləri haqqında
Əli Haqverdiyev
səh.17-21

Coğrafiya dərslərində xəritə üzərində iş
Məmməd Zülfüqarov
səh.22-29

Okeanın bioloji ehtiyatları
A.B.Lalabekov
səh.30-40

Əhali artımı və onun öyrənilməsi
Ş.Y.Göyçayski
səh.41-48

"V sinifdə coğrafiya" metodik vəsaitdən istifadə
Əliağa Həbibov
səh.49-50

Yerli coğrafi termin və adların öyrənilməsi təcrübəsindən 
Nurəddin Bəndəliyev
səh.51-57

Nürnberq tribunalına qarşı qəsd
səh.58-66

Mədəniyyətin izləri harada itmişdir
səh.67

"Büllur başın "sirri
səh.68

Tunqus meteoriti
səh.69-70

Bu kitabları oxuyun
səh.71-72

Tarix yenilikləri
səh.73-77

Coğrafiya yenilikləri
səh.78-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar