95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi 1974

Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi 1974

14 iyun 2019, Cümə
6
№1 

Orta məktəbdə tarixin tədrisini yaxşılaşdırmalı
N.Paşayev
səh.3-8
View: PDF

Bakı Komunnası tarixinin tədrisində Lenin sətirlərinin öyrənilməsi
Ə.D.Mirzəliyev, R.Z.Xəlilov
səh.9-13
View: PDF

Marksist-Leninçi dünyabaxışı kommunist tərbiyəsinin ideya əsasıdır
S.M.Rzayev
səh.14-18
View: PDF

Azərbaycan SSRİ xalq təsərrüfatı və doqquzuncu beşillikdə onun inkişafı
Asəf Nadirov
səh.19-24
View: PDF

SSRİ tarixinə dair epizodik hekayələrin tədrisi prosesində şagirdlərə dövlət və hüquq anlayışlarının öyrədilməsi
Kərim Kərimov
səh.25-31
View: PDF

Biliklərin yoxlanmasında kartoçkalardan istifadə edilməsi
Cabbar Cabbarov
səh.32-38
View: PDF

Tarixin tədrisində xronoloji tapmacalardan istifadə
Əbülrza Əhmədov
səh.39-41
View: PDF

Cənubi-Şərqi Qafqazın sürüşmə landşaftına dair
Muxtar Əlirzayev
səh.42-45
View: PDF

"Göy qübbəli" qəbir və onun tarixinə dair
Ə.Z.Vəliyev, M.M.Məmmədov
səh.46-48
View: PDF

XX əsrin Darvinizmi
B.Mednikov
səh.49-55
View: PDF

Gen haqqında təsəvvürlərimizin təkamülü
səh.56-62
View: PDF

Prezidentə altı güllə atılması
səh.63-70
View: PDF

Bu kitabları oxuyun
səh.71-72
View: PDF

Tarix yenilikləri
səh.73-77
View: PDF

Coğrafiya yenilikləri
səh.78-80
View: PDF


 №2

Sosialist millətləri ictimai yekcinsliyinin güclənməsi
Mansur Nağıyev
səh.3-9
View: PDF

İnkişaf etməkdə olan ölkələr dünyanın siyasi və iqtisadi xəritəsində
Cabir Məmmədov, Gülsabah Hacıyeva
səh.10-16
View: PDF

Qədim Albaniyanın zənginlikləri haqqında
Əli Haqverdiyev
səh.17-21
View: PDF

Coğrafiya dərslərində xəritə üzərində iş
Məmməd Zülfüqarov
səh.22-29
View: PDF

Okeanın bioloji ehtiyatları
A.B.Lalabekov
səh.30-40
View: PDF

Əhali artımı və onun öyrənilməsi
Ş.Y.Göyçayski
səh.41-48
View: PDF

"V sinifdə coğrafiya" metodik vəsaitdən istifadə
Əliağa Həbibov
səh.49-50
View: PDF

Yerli coğrafi termin və adların öyrənilməsi təcrübəsindən 
Nurəddin Bəndəliyev
səh.51-57
View: PDF

Nürnberq tribunalına qarşı qəsd
səh.58-66
View: PDF

Mədəniyyətin izləri harada itmişdir
səh.67
View: PDF

"Büllur başın "sirri
səh.68
View: PDF

Tunqus meteoriti
səh.69-70
View: PDF

Bu kitabları oxuyun
səh.71-72
View: PDF

Tarix yenilikləri
səh.73-77
View: PDF

Coğrafiya yenilikləri
səh.78-80
View: PDF


 


Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar