95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » kimya və biologiya tədrisi (1975)

kimya və biologiya tədrisi (1975)

14 iyun 2019, Cümə
78
№1

Məktəb haqqındakı son qərarlar və qanunla əlaqədar olaraq kimya və biologiya müəllimlərinin qarşısında duran əsas vəzifələr
səh.3-11

KİMYA BÖLMƏSİ
Superfosfat gübrəsi mövzusunun yerli istehsalatla əlaqəsi tədrisi
N.Qarayev
səh.12-17

Turşu və əsaslar haqqında müasir nəzəriyyələr
R.Əliyev, Ə.Qurbanov, H.Əsgərov
səh.18-38

Kimya dərslərində şagirdlərə elmi-ateizm tərbiyəsinin aşılanması təcrübəsindən
A.Zeynalov
səh.39-41

Məktəbli kimyaçıların respublika yarışı qarşısında 
V.Salmanov
səh.42-45

BİOLOGİYA BÖLMƏSİ
Respublikamızın məktəblərində biologiya fənlərinin tədrisi vəziyyəti
Ə.İmaməliyev
səh.46-52

Dihibrid çarpazlaşdırma və genlərin qarşılıqlı təsirində əlamətlərin irsiliyi və onlara aid məsələlərin həlli
M.Axundov, A.İsmayılov
səh.53-65

Botanikadan yeni biliyin verilməsində müşahidələrin təşkili və aparılması təcrübəsindən
F.Musayeva
səh.66-70

Biologiya dərnəyində su orqanizmlərinin öyrədilməsi yolları 
Ə.Xəlilov
səh.71-73

Azərbaycan-Ermənistan məktəbləri arasında qardaşlıq əlaqələri
səh.74-78

Uşaq vəhşi heyvanlar içərisində 
B.Fabri
səh.79-80

№2

KİMYA BÖLMƏSİ
Kimya tədrisini yenidən qurmaq vəzifələri haqqında bəzi qeydlər
səh.3-10

Sabirabad rayonu kimya müəllimlərinin elmi-praktik konfransı
səh.11-12

Elementlərin təsnifatı və onun təkmilləşməsi
S.Şükürov, R.Əliyev
səh.13-25

Biologiya fakültəsində qeyri-üzvi kimyadan bəzi mövzuların kənd təsərrüfatı ilə əlaqələndirilməsinə dair
R.Yusifov
səh.26-35

VIII sinifdə kimya dərslərinin kənd təsərrüfatı ilə əlaqələndirilməsi 
B.Abdullayev
səh.36-41

Kimya tədrisində dərsdənkənar bəzi işlərin təşkili təcrübəsindən
İ.Vəlibəyov
səh.42-45

BİOLOGİYA BÖLMƏSİ
"İnsanın əmələ gəlməsi" bəhsinin tədrisi üsulu 
H.Fərzəlibəyli
səh.46-56

Botanikadan labaratoriya məşgələlərinin təşkili və aparılması
T.Abdulkərimov
səh.57-63

Biologiyanın tədrisi prosesində peşə oriyentasiyası
Ə.Hüseynov
səh.64-70

Heyvanlar aləmində cinsi münasibətlər
V.Arşavskaya
səh.71-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar