95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » kimya və biologiya tədrisi1975

kimya və biologiya tədrisi1975

14 iyun 2019, Cümə
14
№1
İçindəkilər

Məktəb haqqındakı son qərarlar və qanunla əlaqədar olaraq kimya və biologiya müəllimlərinin 
qarşısında duran əsas vəzifələr
səh.3-11
View: PDF

KİMYA BÖLMƏSİ
Superfosfat gübrəsi mövzusunun yerli istehsalatla əlaqəsi tədrisi
N.Qarayev
səh.12-17
View: PDF

Turşu və əsaslar haqqında müasir nəzəriyyələr
R.Əliyev,Ə.Qurbanov,H.Əsgərov
səh.18-38
View: PDF

Kimya dərslərində şagirdlərə elmi-ateizm tərbiyəsinin aşılanması təcrübəsindən
A.Zeynalov
səh.39-41
View: PDF

Məktəbli kimyaçıların respublika yarışı qarşısında 
V.Salmanov
səh.42-45
View: PDF

BİOLOGİYA BÖLMƏSİ
Respublikamızın məktəblərində biologiya fənlərinin tədrisi vəziyyəti
Ə.İmaməliyev
səh.46-52
View: PDF

Dihibrid çarpazlaşdırma və genlərin qarşılıqlı təsirində əlamətlərin irsiliyi və onlara aid məsələlərin həlli
M.Axundov,A.İsmayılov
səh.53-65
View: PDF

Botanikadan yeni biliyin verilməsində müşahidələrin təşkili və aparılması təcrübəsindən
F.Musayeva
səh.66-70
View: PDF

Biologiya dərnəyində su orqanizmlərinin öyrədilməsi yolları 
Ə.Xəlilov
səh.71-73
View: PDF

Azərbaycan-Ermənistan məktəbləri arasında qardaşlıq əlaqələri
səh.74-78
View: PDF

Uşaq vəhşi heyvanlar içərisində 
B.Fabri
səh.79-80
View: PDF

№2
İçindəkilər


KİMYA BÖLMƏSİ
Kimya tədrisini yenidən qurmaq vəzifələri haqqında bəzi qeydlər
səh.3-10
View: PDF

Sabirabad rayonu kimya müəllimlərinin elmi-praktik konfransı
səh.11-12
View: PDF

Elementlərin təsnifatı və onun təkmilləşməsi
S.Şükürov,R.Əliyev
səh.13-25
View: PDF

Biologiya fakültəsində qeyri-üzvi kimyadan bəzi mövzuların kənd təsərrüfatı ilə əlaqələndirilməsinə dair
R.Yusifov
səh.26-35
View: PDF

VIII sinifdə kimya dərslərinin kənd təsərrüfatı ilə əlaqələndirilməsi 
B.Abdullayev
səh.36-41
View: PDF

Kimya tədrisində dərsdənkənar bəzi işlərin təşkili təcrübəsindən
İ.Vəlibəyov
səh.42-45
View: PDF

BİOLOGİYA BÖLMƏSİ
"İnsanın əmələ gəlməsi" bəhsinin tədrisi üsulu 
H.Fərzəlibəyli
səh.46-56
View: PDF

Botanikadan labaratoriya məşgələlərinin təşkili və aparılması
T.Abdulkərimov
səh.57-63
View: PDF

Biologiyanın tədrisi prosesində peşə oriyentasiyası
Ə.Hüseynov
səh.64-70
View: PDF

Heyvanlar aləmində cinsi münasibətlər
V.Arşavskaya
səh.71-80
View: PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar