95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi (1973)

Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi (1973)

14 iyun 2019, Cümə
58
№1   

Tarix və ictimaiyyətin tədrisində şagirdlərə burlua ideologiyasına qarşı barışmazlıq hissinin aşılanması
Rəşid Qasımov
səh.3-7

Azərbaycan tarixi dərslərində xalqlar dostluğunun öyrədilməsi təcrübəsindən
Vaqif Xəlilov
səh.8-11

Müasir elmi-texniki tərəqqinin cəmiyyətə təsiri
Abbas Piriyev
səh.12-17

"SSRİ tarixinə dair epizodik hekayələr"in tədrisi prosesində şagirdlərin xalqlar dostluğu və proletar beynəlmiləlçiliyi ruhunda tərbiyə edilməsi
Kərim Kərimov
səh.18-25

IV sinifdə tarixdən müasir dərsin təşkili təcrübəsindən
Mirhüseyin Seyidov
səh.26-31

Azərbaycan tarixinin tədrisində qədim Albaniyanın yeri
Əli Haqverdiyev
səh.32-38

Banqladeş Xalq Respublikasının tədrisinə dair
M.Quliyev
səh.39-44

"Qədim Misir" mövzusunun tədrisi
Bünyad Musayev
səh.45-47

Qitələrin adları haqqında
Ramazan Kərimov
səh.48-49

Qədim Naxçıvan haqqında
V.Əliyev
səh.50-55

Xəzər dənizinin dəyişən adaları
Akif İbrahimov
səh.56-58

"Luzitaniya"nın məhvi
Kolin Simpson
səh.59-67

Siyasi poker
səh.67-68

İnsanın neçə yaşı var?
Uolter Salivan
səh.69-70

Bu kitabları oxuyun
səh.71-72

Tarix yenilikləri
səh.73-77

Coğrafiya yenilikləri
səh.78-80

№2 

Sovet İttifaqı Kommunist partiyası-Sovet cəmiyyətinin rəhbər və istiqamətverici qüvvəsidir
səh.3-11

"İmperializm dövrünün  birinci xalq inqilabı və Azərbaycan mədəniyyətinə onun təsiri"
S.Ş.Hacıbabayev
səh.12-20

Azərbaycan tarixinin tədrisində Rusiya xalqları ilə Azərbaycan xalqının dostluq əlaqələrinə dair
Kərim Kərimov
səh.21-27

"Böyük Vətən müharibəsi" bölməsində "Qafqazın müdafiəsi " mövzusunun tədrisi
Qurban Orucov
səh.28-35

"Azərbaycan SSRİ-nin coğrafiya"sı kursunun tədrisi zamanı məktəbin yerləşdiyi ərazinin öyrədilməsi təcrübəsindən
Nurəddin Bəndəliyev
səh.36-39

SSRİ ərazisində temperaturun paylanması qanunauyğunluğuna dair
M.S.Quliyev
səh.40-46

Coğrafiya tədrisində təctübə və müşahidələr
R.Yaqubov
səh.47-49

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın sahibkar kəndində sələmçilik
Həsənbala Sadıqov
səh.50-53

Muğan və Salyan düzənlikləri regionun toponimik lüğəti
Nadir Məmmədov
səh.54-56

Füzuli rayonu coğrafiya müəllimlərinin elmi-praktik konfransı
səh.57-60

Oğurlanmış sərvətlərin axtarışında
səh.61-69

Qədim sivilizasiya varisləri
səh.69-70

Bu kitabları oxuyun
səh.71-72

Tarix yenilikləri
səh.73-77

Coğrafiya yenilikləri
səh.78-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar