95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi 1973

Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi 1973

14 iyun 2019, Cümə
5
№1   


Tarix və ictimaiyyətin tədrisində şagirdlərə burlua ideologiyasına qarşı barışmazlıq hissinin aşılanması
Rəşid Qasımov
səh.3-7
View: PDF

Azərbaycan tarixi dərslərində xalqlar dostluğunun öyrədilməsi təcrübəsindən
Vaqif Xəlilov
səh.8-11
View: PDF

Müasir elmi-texniki tərəqqinin cəmiyyətə təsiri
Abbas Piriyev
səh.12-17
View: PDF

"SSRİ tarixinə dair epizodik hekayələr"in tədrisi prosesində şagirdlərin xalqlar dostluğu və proletar beynəlmiləlçiliyi ruhunda tərbiyə edilməsi
Kərim Kərimov
səh.18-25
View: PDF

IV sinifdə tarixdən müasir dərsin təşkili təcrübəsindən
Mirhüseyin Seyidov
səh.26-31
View: PDF

Azərbaycan tarixinin tədrisində qədim Albaniyanın yeri
Əli Haqverdiyev
səh.32-38
View: PDF

Banqladeş Xalq Respublikasının tədrisinə dair
M.Quliyev
səh.39-44
View: PDF

"Qədim Misir" mövzusunun tədrisi
Bünyad Musayev
səh.45-47
View: PDF

Qitələrin adları haqqında
Ramazan Kərimov
səh.48-49
View: PDF

Qədim Naxçıvan haqqında
V.Əliyev
səh.50-55
View: PDF

Xəzər dənizinin dəyişən adaları

Akif İbrahimov
səh.56-58
View: PDF

"Luzitaniya"nın məhvi
Kolin Simpson
səh.59-67
View: PDF

Siyasi poker
səh.67-68
View: PDF

İnsanın neçə yaşı var?
Uolter Salivan
səh.69-70
View: PDF

Bu kitabları oxuyun
səh.71-72
View: PDF

Tarix yenilikləri
səh.73-77
View: PDF

Coğrafiya yenilikləri
səh.78-80
View: PDF №2 

Sovet İttifaqı Kommunist partiyası-Sovet cəmiyyətinin rəhbər və istiqamətverici qüvvəsidir
səh.3-11
View: PDF

"İmperializm dövrünün  birinci xalq inqilabı və Azərbaycan mədəniyyətinə onun təsiri"
S.Ş.Hacıbabayev
səh.12-20
View: PDF

Azərbaycan tarixinin tədrisində Rusiya xalqları ilə Azərbaycan xalqının dostluq əlaqələrinə dair
Kərim Kərimov
səh.21-27
View: PDF

"Böyük Vətən müharibəsi" bölməsində "Qafqazın müdafiəsi " mövzusunun tədrisi

Qurban Orucov
səh.28-35
View: PDF

"Azərbaycan SSRİ-nin coğrafiya"sı kursunun tədrisi zamanı məktəbin yerləşdiyi ərazinin öyrədilməsi təcrübəsindən
Nurəddin Bəndəliyev
səh.36-39
View: PDF

SSRİ ərazisində temperaturun paylanması qanunauyğunluğuna dair

M.S.Quliyev
səh.40-46
View: PDF

Coğrafiya tədrisində təctübə və müşahidələr
R.Yaqubov
səh.47-49
View: PDF

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın sahibkar kəndində sələmçilik
Həsənbala Sadıqov
səh.50-53
View: PDF

Muğan və Salyan düzənlikləri regionun toponimik lüğəti
Nadir Məmmədov
səh.54-56
View: PDF

Füzuli rayonu coğrafiya müəllimlərinin elmi-praktik konfransı
səh.57-60
View: PDF

Oğurlanmış sərvətlərin axtarışında
səh.61-69
View: PDF

Qədim sivilizasiya varisləri
səh.69-70
View: PDF

Bu kitabları oxuyun
səh.71-72
View: PDF

 Tarix yenilikləri
səh.73-77
View: PDF

Coğrafiya yenilikləri
səh.78-80
View: PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar