95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1964) Fizika riyaziyyat tedrisi

(1964) Fizika riyaziyyat tedrisi

14 iyun 2019, Cümə
70
№1

Məktəb və dostluq tarixi
B.Ağayev
Səh. 1-3

FİZİKA TƏDRİSİ
Qalileyin fizikasına dair(1564-1642)
A.Abaszadə
Səh. 4-17

XI sinifdə fizika kursu üzrə təkrarın aparılmasına dair
T.asməmmədov, Z.Osmanov
Səh. 18-23

Kosmik sürətlər
M.Abdullayev
Səh. 24-31

"Mexaniki rəqslər və dalğalar" bölməsinin öyrənilməsində rəqsin fazası və faza münasibətləri anlayışı
Q.R.Lisenker 
Səh. 32-41

RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
IX sinifdə həndəsə çevirmələrin təlimi metodikasına dair
M.Ə.Cavadov, S.N.Sadıqov
Səh. 42-56

Təkrar biliyin anasıdır
Ə.Sərdarlı
Səh. 57-63

Səkkizillik məktəbdə cəbr dəslərində əyanilik və əyani vəsaitlər
A.Abdullayev
Səh. 64-67

Məsələ və misallar
Səh. 68-72

№2

FİZİKA TƏDRİSİ
Məktəblərin VI-VIII siniflərində fizika tədrisinin ideya-nəzəri səviyyəsini yüksəltmək məsələləri haqqında
İ.R.Hacıyev
Səh. 1-6

Bakının səkkizillik məktəblərində fizikadan məsələ həllinin vəziyyəti
F.Nəbiyev
Səh. 7-12

Səkkizinci sinifdə "işıq hadisələri" bölməsinin tədrisində bəzi sinifdənxaric işlərin təşkili təcrübəsindən
Q.Quliyev, H.Hüseynov
Səh. 13-18

Kənd məktəblərinin VI siniflərində fizikadan labaratoriya işləri
A.Y.Yevseyev
Səh. 19-24

Fizikanın tədrisi prosesində şagirdlərdə materialist dünyagörüşünün formalaşması
Y.Y.Mincenkov
Səh. 25-33

RİYAZİYYAT TƏDRİSİ
Səkkizinci sinifdə kvadrat tənliklər mövzusunun tədrisinə dair
Ə.Y.İbrahimov
Səh. 34-42

Səkkizinci sinifdə "Oxşarlıq" və "İti bıçağın triqonometrik funksiyaları" mövzuları tədrisininin kənd təsərrüfat istehsalatı ilə əlaqələndirilməsi haqqında
İ.Əliyev
Səh. 43-46

Triqonometriyanın tətbiqi ilə stereometriya məsələlərinin həlli təcrübəsindən
M.Abdullayev
Səh. 47-52

Bərabərsizliklərə aid bəzi teoremlərin isbatı
İ.Cəfərov
Səh. 53-54

"Orta əsr özbək riyaziyyatı tarixi" mövzusunda riyazi gecəni necə keçirməli
S.Nəsibov
Səh. 55-61

Məsələ və misallar
Səh. 62-65

Riyaziyyatdan IV respublika olimpiadasının məsələləri
Səh. 66
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar