95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi 1972

Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi 1972

14 iyun 2019, Cümə
9
№1   

"SSRİ-də nəqliyyatın inkişafı və yerləşdirilməsi perspektivləri" mövzusunun tədrisində Sov.İKP XXIV qurultayı materiallarından istifadə edilməsinə dair
Ə.Həbibov
səh.3-7
View: PDF

Məktəb tarix kursunda Böyük Oktyabr Sosialist inqilabının öyrədilməsinə dair
İdris Ağayev
səh.8-14
View: PDF

IV sinifdə SSRİ tarixinə aid epizodik hekayələrin tədrisində Azərbaycan tarixinin öyrədilməsi
Kərim Kərimov
səh.15-22
View: PDF

"SSRİ-nin iqtisadi coğrafiyası" kursunun yeni proqramla tədrisinə dair
M.Quliyev
səh.23-30
View: PDF

Tarix dərslərində kənd zəhmətkeşləri mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsində ideya-tərbiyə vasitələri rolunun izahına dair
F.Zəkizadə
səh.31-33
View: PDF

Coğrafiya dərslərinin sorğu mərhələsi haqqında

M.Zülfüqarov
səh.34-36
View: PDF

Xarici ölkələrin iqtisadi coğrafiyası dərslərində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili təcrübəsindən
Yusif Axundov
səh.37-40
View: PDF

Tarix-ölkışünaslıq muzeyini necə yaratdıq
Bünyad Musayev
səh.41-45
View: PDF

"Kitabi-Dədə Qorqud " və Naxçıvanda yer adları
İsrafil Bağırov
səh.46-47
View: PDF

İvan Qroznı və onun oğlu İvan
səh.48-53
View: PDF

Pəncikənd
səh.54-58
View: PDF

Skif qızılı
səh.59-63
View: PDF

Qondvana nə cür olmuşdur
səh.64-70
View: PDF

Bu kitabları oxuyun
səh.71-72
View: PDF

Tarix yenilikləri
səh.73-77
View: PDF

Coğrafiya yenilikləri
səh.78-80
View: PDF№2

Qardaş xalqların qarşılıqlı yardımı əsasında yaranmış sarsılmaz ittifaq
L.Əsgərov
səh.3-11
View: PDF

"SSRİ-nin yaradılması" mövzusunun tədrisinə dair
Nəsib Əlizadə
səh.12-22
View: PDF

 Sov.İKP XXIV qurultayı materiallarından "SSRİ tarixinə  dair epizodik hekayələr" in tədrisi prosesində necə istifadə etməli
Kərim Kərimov
səh.23-28
View: PDF

"SSRİ-nin əhalisi və əmək ehtiyatları" mövzusunun tədrisinə dair
M.Quliyev
səh.29-34
View: PDF

V sinfin coğrafiya dərslərində estetik tərbiyə
K.Həsənov
səh.35-38
View: PDF

Muğanın təhrif olunmuş yer adları
R.Yüzbaşov,N.Məmmədov
səh.39-43
View: PDF

Ailə ictimai-tarixi hadisədir
Vəkil Aşırov
səh.44-50
View: PDF

İmperializmin can verməsi
Ağagül Muradov
səh.51-60
View: PDF

Axtarış işi
səh.61-70
View: PDF

Bu kitabları oxuyun
səh.71-72
View: PDF

Tarix yenilikləri
səh.73-77
View: PDF

Coğrafiya yenilikləri
səh.78-80
View: PDF


Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar