95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » kimya və biologiya tədrisi (1973)

kimya və biologiya tədrisi (1973)

14 iyun 2019, Cümə
76
№1

AZƏRBAYCAN MAARİF NAZİRLİYİ KOLLEGİYASININ QƏRARI
Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində kimyanın tədrisi vəziyyəti və şagirdlərin bilik keyfiyyəti haqqında
səh.3-12

Azərbaycan SSR maarif nazirliyində 
səh.13-19

KİMYA BÖLMƏSİ
Kimyaçı metodistlərin ali məclisi
səh.20-24

Müasir kimya dərslərinə verilən tələblər haqqında
R.Əliyev
səh.25-42

VII-VIII siniflərdə kimyadan yeni proqramın tətbiqi təcrübəsindən
R.Babayev, M.Fərəcov
səh.43-47

Kimyəvi-fiziki xarakterli tipik məsələlərin tərtibi və həlli üsulu 
V.Salmanov
səh.48-53

BİOLOGİYA BÖLMƏSİ
"Üzvi aləmin inkişafı" fəslinin tədrisinə dair
H.Fərzəlibəyli
səh.54-68

Botanikadan şagirdlərin biliyinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi
F.Əliyev
səh.69-72

Təlimin bəzi texniki vasitələrinin hazırlanması və onlardan isdifadə olunması
O.Moiseyev
səh.73-78

Şaxt kino qurgusu
V.Markin 
səh.79-80

№2

KİMYA BÖLMƏSİ
Yeni proqramla əlaqədar IX sinifdə kimya tədrisi haqqında bəzi qeydlər
səh.3-8

Yeddinci sinfin kimya kursunda bəzi nəzəri məsələlərin tədrisinə dair
M.Niyazov
səh.9-13

Kimya dərslərində bəzi didaktik priyomlardan isdifadə edilməsinə dair
R.Əliyev
səh.14-38

Səkkizinci sinifdə kimya dərslərinin biologioya ilə əlaqələndirilməsi
H.Agakişiyev
səh.39-46

VIII sinifdə kimya dərslərində şagirdlərdə dialektik materializm dünyagörüşü tərbiyəsi
N.Abdurzayev
səh.47-53

BİOLOGİYA BÖLMƏSİ
Biologiya dərslərində şagirdlərə "kosmik biologiya" elementlərinin aşılanması
Ə.Hüseynov
səh.54-59

Şagirdlərdə ateist baxış və əqidənin formalaşdırılmasında botanika fənninin rolu
H.Novruzov
səh.59-62

Canlı labaratoriya
K.Kərimov
səh.63-64

Botanika dərslərində ölkəşünaslıq materiallarından isdifadə edilməsinə dair
Ə.Salahov
səh.65-70

Botanika və zoologiya dərslərində şagirdlərin peşə seçməyə istiqamətləndirilməsi
İ.Mayılov
səh.71-75

Qabaqcıl müəllimlərimiz 
S.Səfərov
səh.76-77

Bunları bilmək maraqlıdır
səh.78-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar