95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi 1969

Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi 1969

14 iyun 2019, Cümə
8
​​​​№1    

Böyük Sovet Ensiklopediyasının üçüncü nəşri
səh.3-7
View: PDF

Lenin deyən yol ilə 
Bəhmən Salayev
səh.8-12
View: PDF

Fakultativ kurs üçün
V.İ.Lenin-sovet xarici siyasəti və diplomatiyasının banisidir
T.Eyvazov
səh.13-24
View: PDF

Tarix tədrisini effektivliyini yüeksəltmək yolları 
M.Ş.Korenberq
səh.25-32
View: PDF

Tarix və ictimaiyyət dərslərində beynəlxalq imperializmin ifşası
Kərim Kərimov
səh.33-37
View: PDF

İctimaiyyətin fizika və kimya fənləri ilə əlaqəli tədrisi təcrübəsindən
Böyükkişi Babayev
səh.38-40
View: PDF

Coğrafiyanın riyaziyyatla əlaqəsi tarixindən
M.Quliyev
səh.41-45
View: PDF

Azərbaycan tarixi ilə bilavasitə əlaqədar olan hadisə və terminləri necə tədris edirəm
Eldar Eldarov
səh.46-49
View: PDF

"Qitələr coğrafiyası" kursunda yer qabığı və onumla əlaqədar olan bəzi proses və hadisələrin öyrədilməsi
B.A.Paşayev
səh.50-57
View: PDF

Qardaş qəsri
Bünyad Musayev
səh.58
View: PDF

Naxşıvanın qədim tarixi abidələri
Vəli Əliyev
səh.59-64
View: PDF

Bunları bilmək maraqlıdır
səh.65-67
View: PDF

Tarix yenilikləri
səh.68-73
View: PDF

Coğrafiya yenilikləri
səh.74-77
View: PDF

Bu kitabları oxuyun

səh.78-79
View: PDF


 №2

Ölkəmizdə mədəni inqilabın böyük sükançısı
səh.3-7
View: PDF

Coğrafiya tədrisində şagirdlərin V.İ.Lenin ideyaları ruhunda tərbiyə edilməsi
M.Quliyev
səh.8-13
View: PDF

"Azərbaycan Uralında" mədəni quruculuq
Rəftar İmanov
səh.14-18
View: PDF

SSRİ-də Sosializm quruculuğu və kapitalizmin ümumi böhranının dərinləşməsi
S.Ş.Hacıbabayev
səh.19-29
View: PDF

İctimaiyyət dərslərində sovet xalqı birliyinin yaranması məsələsinin izahına dair
M.Naöıyev
səh.30-32
View: PDF

Şagirdlərdə dərin və möhkəm ateist əqidə yaradılması uğrunda
M.Ş.Korenberq
səh.33-44
View: PDF

V sinifdə tarix dərslərində ateizm tərbiyəsi təcrübəsindən 
Fərman Hüseynov
səh.45-47
View: PDF

Fiziki-coğrafi landşaft və onun amilləri
Ə.Əsədov
səh.48-54
View: PDF

IX sinifdə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin öyrədilməsinə dair
C.A.Məmmədov
səh.55-59
View: PDF

Tarix-ölkəşünaslıq işləri ilə əlaqədar olaraq yerli ərazinin öyrədilməsi təcrübəsindən
Əbdülrza Əhmədov
səh.60-64
View: PDF

Coğrafiya tədrisində şagirdlərinsovet vətənpərvərliyi və proletar beynəlmiləlçiliyi uğrunda tərbiyə edilməsi təcrübəsindən
Hüseyn Əiyev
səh.65-67
View: PDF

Tarix dərslərində şagirdlərə möhkəm bilik vermək təcrübəsindən
səh.68-70
View: PDF

Tarix yenilikləri
səh.71-75
View: PDF

Coğrafiya yenilikləri
səh.76-78
View: PDF

Bu kitabları oxuyun
səh.79-80
View: PDF

Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar