95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi (1969)

Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi (1969)

14 iyun 2019, Cümə
91
№1    

Böyük Sovet Ensiklopediyasının üçüncü nəşri
səh.3-7

Bəhmən Salayev
səh.8-12

Fakultativ kurs üçün
V.İ.Lenin-sovet xarici siyasəti və diplomatiyasının banisidir
T.Eyvazov
səh.13-24

Tarix tədrisini effektivliyini yüeksəltmək yolları 
M.Ş.Korenberq
səh.25-32

Tarix və ictimaiyyət dərslərində beynəlxalq imperializmin ifşası
Kərim Kərimov
səh.33-37

İctimaiyyətin fizika və kimya fənləri ilə əlaqəli tədrisi təcrübəsindən
Böyükkişi Babayev
səh.38-40

Coğrafiyanın riyaziyyatla əlaqəsi tarixindən
M.Quliyev
səh.41-45

Azərbaycan tarixi ilə bilavasitə əlaqədar olan hadisə və terminləri necə tədris edirəm
Eldar Eldarov
səh.46-49

"Qitələr coğrafiyası" kursunda yer qabığı və onumla əlaqədar olan bəzi proses və hadisələrin öyrədilməsi
B.A.Paşayev
səh.50-57

Qaradaş qəsri
Bünyad Musayev
səh.58

Naxçıvanın qədim tarixi abidələri
Vəli Əliyev
səh.59-64

Bunları bilmək maraqlıdır
səh.65-67

Tarix yenilikləri
səh.68-73

Coğrafiya yenilikləri
səh.74-77

Bu kitabları oxuyun
səh.78-79

№2

Ölkəmizdə mədəni inqilabın böyük sükançısı
səh.3-7

Coğrafiya tədrisində şagirdlərin V.İ.Lenin ideyaları ruhunda tərbiyə edilməsi
M.Quliyev
səh.8-13

"Azərbaycan Uralında" mədəni quruculuq
Rəftar İmanov
səh.14-18

SSRİ-də Sosializm quruculuğu və kapitalizmin ümumi böhranının dərinləşməsi
S.Ş.Hacıbabayev
səh.19-29

İctimaiyyət dərslərində sovet xalqı birliyinin yaranması məsələsinin izahına dair
M.Naöıyev
səh.30-32

Şagirdlərdə dərin və möhkəm ateist əqidə yaradılması uğrunda
M.Ş.Korenberq
səh.33-44

V sinifdə tarix dərslərində ateizm tərbiyəsi təcrübəsindən 
Fərman Hüseynov
səh.45-47

Fiziki-coğrafi landşaft və onun amilləri
Ə.Əsədov
səh.48-54

IX sinifdə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin öyrədilməsinə dair
C.A.Məmmədov
səh.55-59

Tarix-ölkəşünaslıq işləri ilə əlaqədar olaraq yerli ərazinin öyrədilməsi təcrübəsindən
Əbdülrza Əhmədov
səh.60-64

Coğrafiya tədrisində şagirdlərinsovet vətənpərvərliyi və proletar beynəlmiləlçiliyi uğrunda tərbiyə edilməsi təcrübəsindən
Hüseyn Əiyev
səh.65-67

Tarix dərslərində şagirdlərə möhkəm bilik vermək təcrübəsindən
səh.68-70

Tarix yenilikləri
səh.71-75

Coğrafiya yenilikləri
səh.76-78

Bu kitabları oxuyun
səh.79-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar