95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » kimya və biologiya tədrisi1971

kimya və biologiya tədrisi1971

14 iyun 2019, Cümə
16
№1
İçindəkilər

KİMYA BÖLMƏSİ
Kəndli gənclər məktəbinin X sinfində kimya dərslərinin kənd təsərrüfatı ilə əlaqələndirilməsinə dair
S.Şükürov
Səh.3-11
View: PDF

Hidridlər haqqında nəyi bilməli
N.Qarayev,T.Sultanov
Səh.12-16
View: PDF

Aralıq valentliyin təbiəti və onunla gedən reaksiyalar
B.Mardaxayev
Səh.17-21
View: PDF

Qarışıqların tərkib hissələrinin miqdarına əsasən naməlum elementlərin tapılmasına aid məsələlərin həlli
M.Niyazov
Səh.22-23
View: PDF

Üzvi kimya tədrisinin kənd təsərrüfatı ilə əlaqələndirilməsi
R.Əliyev,Ə.Vətənxah
Səh.24-38
View: PDF

Kimya fənnini şagirdlərə necə sevdirir və öyrədirəm
B.Abdullayev
Səh.39-42
View: PDF

BİOLOGİYA BÖLMƏSİ
Biologiya dərslərində problem situasiyası yaratmaga dair
İ.Mayılov
Səh.43-50
View: PDF

Biologiyadan yeni proqram
Ə.İmaməliyev
Səh.51-55
View: PDF

Genetikaya aid məsələlər
V.Qnyazyuk,F.Kida
Səh.56-64
View: PDF

Biologiya dərslərində zəif şagirdlərin fəallaşdırılması təcrübəsindən 
A.Məmmədov
Səh.65-71
View: PDF

Biologiya dərslərinin tədrisində müqayisədən isdifadə edilməsi
F.Əkbərov
Səh.72-79
View: PDF

№4
İçindəkilər


KİMYA BÖLMƏSİ
Kimya dərslərində Sov.İKP-nin XXIV qurultayının materiallarından isdifadə edilməsinə dair
H.Agakişiyev
Səh.3-6
View: PDF

VII sinifdə kimya dərslərində dialektik-materializm dünyagörüşü tərbiyəsi
N.Abdurzayev
Səh.7-15
View: PDF

Aqrokimyadan fakültativ kursun proqramının bölgüsü və giriş məşgələsinin materialları
R.Babayev
Səh.16-25
View: PDF

Yod zavoduna ekskursiyanın təşkili və keçirilməsi
R.Əliyev,Z.Əhmədova
Səh.26-31
View: PDF

Ümumtəhsil məktəblərinin VII və VIII siniflərində kimyanın yeni proqram və yeni dərsliklə öyrənilməsi haqqında
V.Korotov
Səh.32-40
View: PDF

BİOLOGİYA BÖLMƏSİ
İnsan genetikasına səyahət
M.Axundov
Səh.41-57
View: PDF

Zoologiya dərsləri və təbiətin qorunması
M.Şeydayev
Səh.58-61
View: PDF

“Hüceyrə”bəhsinin tədris üsulu
H.Fərzəlibəyli
Səh.62-78
View: PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar