95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1991) Məktəbdə bədən tərbiyəsi

(1991) Məktəbdə bədən tərbiyəsi

12 iyun 2019, Çərşənbə
42
№1    

Metodika və iş təcrübəsi
Məktəblilərin sağlam həyat tərzinə alışdırılmasında fiziki tərbiyənin rolu və imkanları
Fikrət İsmayılov
səh.3-6

Milli xalq oyunlarımız qayğı tələb edir
Akif Əliyev, Valeh Əliquliyev
səh.7-16

Hərəki keyfiyyətlər kompleks inkişaf etdirilməlidir
V.A.Kuzmin, L.İ.Kuzmina
səh.17-19

Bədən tərbiyəsinin digər fənlərlə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən

Fəxrəddin Şükürov
səh.19-21

Şagirdlərin fiziki inkişafında yeni ƏMH kompleksi normalarının rolu
Vəli Vəliyev
səh.22

Sumqayıt şəhərində fiziki tərbiyənin inkişaf perspektivləri
Dilqəm Quliyev, Mobil Aslanlı
səh.23-26

Sənədlər nədən danışır
Camal Camalov
səh.27-28

Oxucu təklif verir, rəy söyləyir
Yenə daşqaldırma idmanı haqda
Kərim Kərimov
səh.29-30

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar iş
Ümumməktəb kütləvi bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri
Məmməd Nəsrullayev
səh.31-35

Müəllim özünütəhsilinə kömək
Bədən tərbiyəsi-idman fəaliyyətində şəxsiyyət və kollektiv
Tomas İsmayılov
səh.36-40

Azərbaycan DBTİ-60
Ali təhsil ocağının yubileyi
Kamal Rzayev, Akif Əbdüloğlu
səh.41-44

Pedaqoji işin ustaları
Bədən tərbiyəsi və idmanını kütləvililiyi naminə
Gülmalı Hüseynov
səh.45-48

 №2

METODIKA VƏ IŞ TƏCRÜBƏSI
Dərs tipli məşğələlərin quruluş tipi
İslamƏliyev, Möhübbət Həsənov
səh.3-5

Yuxarı sinif şagirdlərinin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi
Məmməd Nəsrullayev
səh.6-9

İntizam tərbiyəsində oyunların rolu
Mobil Aslanlı
səh.9-12

IV-VIII siniflərdə dərslərin təşkilinə dair
Zahid Seyidov
səh.12-14

Məktəbdə bədən tərbiyəsi məşğələlərinə pedaqoji rəhbərlik
Şikar Hüseynov
səh.14-16

Riyazi məzmunlu hərbi çalışmalar taktiki biliklərin mənimsənilməsində başlıca vasitədir
Şahin Tağıyev
səh.17-21

"Cəngi" xalqı səsləyir
Dilqəm Quliyev
səh.21-26

SINIFDƏNXARIC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR IŞ
Əlbəyaxa döyüş qaydaları
Hidayət Şabanov
səh.27-33

Boks çeviklərin və güclülərin idmanıdır
Namiq İmanov
səh.34-35

Görkəmli idmançılarımız
Sənə inanırıq, Aynur
səh.36-37

Məhəmməd Füzuli-500
Füzuli fiziki kamillik haqqında
Yusif Talıbov
səh.38-41

İdman tariximizdən
Nərd oyununun tarixinə dair
Akif Əliyev
səh.42-44

Müəllimin kitab rəfi
Bədən tərbiyəsinin nəzəri məsələlərinə dair vəsait
səh.45-46

"Atam, anam və mən"
səh.47-48
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar