95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1980) Əmək və politexnik təlim

(1980) Əmək və politexnik təlim

12 iyun 2019, Çərşənbə
28
№1

V.İ.LENİNİN ANADAN OLMASININ 110 İLLİYİ,AZƏRBAYCAN SSR-İN VƏ AZƏRBAYCAN KOMMUNİST PARTİYASININ 60 İLLİYİ
V.İ.Lenin gənc nəslin əmək tərbiyəsi,təlimi və təhsili haqqında
Səh.3-6

Məktəblərimizdə əmək və politexnik təlimin inkişafına dair
R.Babanlı
Səh.7-15

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏ ORİYENTASİYASI MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəblilərin əmək tərbiyəsi
Y.R.Talıbov
Səh.16-23

Şagird istehsalat briqadalarında məktəblilərlə peşə oriyentasiyası üzrə işin təşkilinə dair
S.Zeynalov
Səh.23-28

Əmək tərbiyəsi və peşə oriyentasiyası üzrə işdə dəyərli mənbə, təsirli vasitə
Ş.Məmmədov
Səh.28-37

Texniki əmək məşğələlərində peşə oriyentasiyası üzrə işin təşkili təcrübəsindən 
S.Novruzov
Səh.37-42

Əmək təlimi və peşə oriyentasiyası işinin təşkili haqqında 
E.Mehbalıyev
Səh.42-44

Yuxarı sinif şagirdlərindən ibarət əmək dəstələrinin təşkili, gənclərin peşə oriyentasiyası üzrə yüngül sənaye nazirliyi nəzdində olan müəssisəslərin ümumtəhsil məktəbləri ilə əlbir işi haqqında
F.İ.Bağırov
Səh.45-47

KƏND TƏSƏRRÜFATI ƏMƏYİ
Kənd məktəblərində təcrübəçilik işləri-şagirdləri əməyə hazırlamağın bir vasitəsi kimi
B.Şərifov
Səh.48-51

Pambıqçılıq praktikumu üzrə məşğələlərdə şagirdlərin kimyadan aldığı biliklərə istinad edilməsi
N.Novruzova
Səh.51-56

FƏNLƏRARASI ƏLAQƏ
Traktor praktikumu və fizikanın qarşılıqlı əlaqələndirilməsinə dair
Ə.Rüstəmov
Səh.57-63

Eksperimental məsələlərin həlli yolu ilə şagirdlərin texnika və istehsalatla tanış edilməsinə dair
Ə.A.Başaliyev
Səh.63-66

Xidmət əməyinin başqa fənlərlə və istehsalatla əlaqələndirilməsinə dair
D.Axundova
Səh.66-68

BİBLİOQRAFİYA
Lazımlı kitabça
Səh.69-72

№2

Əmək təlimi müəllimlərinin hazırlanması və ixtisasının artırılması haqqında
N.Nəcəfov
Səh.3-8

Yuxarı siniflərdə əmək təlimi üzrə proqramların tərtibinə verilən tələblər haqqında
V.Madziqon
Səh.8-13

Məktəblilərin peşə oriyentasiyasının bəzi aktual məsələləri
A.Qolomştok
Səh.13-19

Şagirdlərin əməyə hazırlanması və peşəseçmədə məktəb təşkilatçısının iş təcrübəsindən
S.Xəlilova
Səh.19-24

Texniki əmək üzrə məşğələlərdə texnoloji xəritələrdən istifadəyə dair
S.Əlai, Ə.Quliyev
Səh.24-27
 
IV-VIII siniflərin əmək təlimi məşğələlərində şagirdlərin təbiətin mühafizəsinə hazırlanmasına dair
İ.Mayılov
Səh.28-34

Kənd məktəblərində əmək təlimi ilə riyaziyyatın qarşılıqlı əlaqələndirilməsinə dair
R.Əhədov
Səh.34-42

Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin peşələrlə tanış edilməsi
F.Çinçirova
Səh.42-45

Elektrotexnikada "Elektrik maşınları" bölməsinin tədrisi zamanı əyanilikdən istifadəyə dair
Q.Zyatkova
Səh.45-49

Texniki əmək məşğələlərinin səmərəli təşkilinə dair
A.Ağayev
Səh.49-56

Tədris-istehsalat kombinatları şagirdləri əməyə hazırlamağın səmərəli formalarından biri kimi
R.Bayramov
Səh.56-60

Şagird istehsalat briqadasında məktəblilərin əmək tərbiyəsi və onun daha da təkmilləşdirilməsi təcrübəsindən
H.Nəciyev
Səh.60-64

Rəsmxətin digər fənlərlə əlaqəli tədrisinə dair
R.Şirinova
Səh.65-68

Beynəlxalq uşaq ilinə həsr olunmuş sərgi
Z.Fərzullayeva
Səh.68-71

Bütün peşələr yaxşıdır, istədiyinizi seçə bilərsiniz
K.Quliyeva
Səh.71-72
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar