95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1990) Məktəbdə bədən tərbiyəsi

(1990) Məktəbdə bədən tərbiyəsi

12 iyun 2019, Çərşənbə
27
№2    

Sovet fiziki tərbiyə sisteminin əsasları
Yusif Talıbov, Hacı Ağayev
səh.1-5
View: PDF

Metodika və iş təcrübəsi
Fiziki tərbiyənin təşkilinə rəhbərlik
Fikrət İsmayılov
səh.6-10

Fiziki hərəkətlərlə məşğulolma zamanı özünənəzarət məsələləri
Məmməd Nəsrullayev
səh.10-15

Şagirdlərdə mədəni davranışın formalaşmasında fiziki tərbiyə imkanlarından istifadə
İsa Musayev
səh.15-21

Bədən tərbiyəsi şagirdlərin sağlamlığının profilaktikasında zəruri amildir
Rüxsarə Məmmədova
səh.21-24

Güləşmə fəndlərinin öyrədilməsi metodikası
Dilqəm Quliyev
səh.24-30

Bədən tərbiyəsi və idman vasitəsilə yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi
Mobil Aslanov
səh.31-33

Gənclərin ordu sıralarında xidmətə hasırlanmasında məktəb bədən tərbiyəsi kollektivləri və ictimai təşkilatların rolu
Bayram Qurbanov
səh.34-36

Şagirdləri zaçota necə hazırlaşdırıram
Fazil Fərzəliyev
səh.36-38

Bizim iş yoldaşlarımız
Məşqçi müəllim
Cahan Səfərov
səh.39-41

Həkim məsləhəti
Zədələnmələrdən necə xilas olmalı
A.F.Sinyakov
səh.41-46

Maraqlananlar üçün
Hərbi rütbələr haqqında
Camal Camalov
səh.47-48

№3
 
Yay kanikulu start götürür
səh.3-4

Metodika və iş təcrübəsi
İdmançılarla tərbiyə işinin metodik əsasları
Qulaməli Qulamov
səh.5-8

Dərslərdə və idman məşğələlərində əxlaqi-iradi keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsi
Mobil Aslanov
səh.9-14

Müəllimin pedaqoji yaradıcılığı
Mahitac Əsədova
səh.14-17

Bəzi idman oyunlarının yeniyetmələrin özünütərbiyəsinə təsiri
Nazilə Salmanova, Bəxtiyar Rüstəmov
səh17-20

Yeniyetmələrin fiziki inkişafında bədən tərbiyəsinin rolu və mövqeyi
Məhəmmədəli Mustafayev
səh.20-23

Məktəbimizin ilk qaranquşları
Tofiq Eminov
səh.23-24

Oxucu təklif verir,rəy söyləyir
Fazil Fərzəliyev
səh.25

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar iş
Yaşayış yerlərində şagirdlərlə fiziki tərbiyə işinin bəzi məsələləri
Heydər Cəfərov
səh.26-30

Nizami-850
Nizami Gəncəvi fiziki kamillik haqqında
Yusif Talıbov
səh.31-35

Müəllimin özünütəhsilinə kömək
Güləş idman növünün psixoloji xüsusiyyətləri
Tomas İsmayılov, Xanlar Qurbanov
səh.36-42

Rəsmi şöbə
Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin fiziki hazırlıq üzrə yoxlama yarışlarının keçirilməsi haqqında əsasnamə
səh.43-46

Müəllimin kitab rəfi
"Azərbaycan uşaq mütəhərrik oyunları"
Rəfail Quliyev
səh.47-48
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar