95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1979) Əmək və politexnik təlim

(1979) Əmək və politexnik təlim

12 iyun 2019, Çərşənbə
28
№1

"Xam torpaq" əsəri -şagirdlərin əmək tərbiyəsi və peşə oriyentasiyasının tükənməz mənbəyidir

Səh.3-6

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Bolşevik dövri mətbuatın uşaq əməyinin istismarına qarşı mübarizəsi tarixindən
S.H.Məcidov
Səh.7-11

TEXNİKİ ƏMƏK 
"Burğu dəzgahının quruluşu və iş prinsipi" mövzusunun fizika ilə əlaqəli tədrisinə dair
Ş.Əhmədova
Səh.12-15

Problemli təlimin politexnik bacarıqların köçürülməsinə təsiri
V.Q.Qetta
Səh.16-22

KƏND TƏSƏRRÜFATI ƏMƏYİ
Kənd təsərrüfatı əməyi məşğələlərində şagirdlərin müstəqilliyinin inkişaf etdirilməsinə dair
İ.M.Mayılov
Səh.23-32

XİDMƏT ƏMƏYİ
Xidmət əməyi üzrə ekskursiyaların səmərəli təşkili
Z.Gözəlova
Səh.33-35

YUXARI SİNİFLƏRDƏ ƏMƏK TƏLİMİ
Traktor praktikumunun fizika kursu ilə əlaqəli tədrisinə dair
S.Rəsulov
Səh.36-40

IX sinifdə parça emalı praktikumunda istehsalat təcrübəsinin təşkilinə dair
R.Kolesnikova
Səh.41-46

Radioelektronika üzrə praktikumun tədrisində fənlərarası əlaqə
Z.H.Sofiyeva
Səh.47-49

Kənd məktəblərində fizika ilə əmək təlimi fənlərinin əlaqəli tədrisi təcrübəsindən
H.Məmmədov
Səh.50-52

Tərəvəzçilik üzrə praktikumun ümumi biologiya fənni ilə əlaqəli tədrisinə dair
R.Rəhmanov
Səh.53-56

OXUCULAR KONFRANSINDA
Məcmuəmizin oxucular konfransı
R.Babanlı
Səh.57-59

Elm və texnika yenilikləri
Səh.60-62

BİBLİOQRAFİYA
Qabaqcıl kolxozla tanışlıq
Səh.63-64

№2

Respublika ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin əməyə hazırlanması və peşə oriyentasiyası işinin təkmilləşdirilməsi məsələləri
Səh.3-14

TEXNİKİ ƏMƏK
Məktəblilərin texnika sahəsi üzrə əməyə hazırlanmasının vasitə və yolları,bunun daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
Z.İ.Qaralov
Səh.15-22

MƏKTƏBŞÜNASLIQ
Əmək təlimindən dərs planı
Z.Səmədov
Səh.23-30

KƏND TƏSƏRRÜFATI ƏMƏYİ
Təbiətin mühavizəsi və məktəb ətrafının yaşıllaşdırılması üzrə şagirdlərin əmək fəaliyyəti
V.V.Veyts
Səh.31-40

POLİTEXNİK TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ
Fizika dərslərində kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar məsələlərin tərtibi və həllinə dair
S.imamzadə
Səh.41-47

Şagirdləri əməyə hazırlamaq və peşələrə istiqamətləndirmək məqsədilə riyazi məsələlərin həlli
Y.C.Həsənov
Səh.48-52

İŞ TƏCRÜBƏSİ
Zaqatala rayonundakı Tala kənd 1 nömrəli orta məktəbin əmək təlimi müəllimi İ.Hüseynovun iş təcrübsindən
S.Rəsulov
Səh.53-55

Şagirdlərin əmək təlimi, tərbiyəsi və peşə oriyentasiyası üzrə inspektorun ixtisas xarakteristikası
Səh.56-58

Məsləhət
Səh.59-60

BİBLİOQRAFİYA
İnsan və təbiət
Səh.61-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar