95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1989) Məktəbdə bədən tərbiyəsi

(1989) Məktəbdə bədən tərbiyəsi

12 iyun 2019, Çərşənbə
32
№1       

Metodika və iş təcrübəsi
10-cu sinifdə güləş elementlərinin öyrədilməsi
Baloğlan Quliyev, Əli Mehdiyev
səh.3-5 

Yüngül atletika dərslərinin təşkili və keçirilməsi 
Nizami Məmmədov, Həbib Məmmədov
səh.5-10

Bədən tərbiyəsi dərslərinə dair
Svetlana Senatorova
səh.10-13

Məktəb islahatı və fiziki tərbiyə problemləri
Boris Allahverdiyev
səh.13-15

Köməkçi və internat məktəblərində müalicə bədən tərbiyəsi üzrə bərpaedici məşğələlərin təşkili problemləri
Məmməd Nəsrullayev
səh.15-20

Təlim-tərbiyə prosesininn yüksəldilməsi yollarında
Gülmalı  Hüseynov
səh.21-22

Pedaqoji ünsiyyətin bəzi xüsusiyyətləri
Qulaməli Qulamov
səh.22-26

İdman ustalığı məktəbi
İsmayıl Abdulqədirov,Dilqəm Quliyev
səh.27-31

Xüsusi tibbi qruplarla məşğələlərin təşkili təcrübəsindən
Kazım Abdullayev
səh.31-32

Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsini necə aşılayıram
Eldar Ağayev
səh.32-33

Dostlarımızın təcrübəsi
Qayğı və köməklə
M.İslamov
səh.33-34

Dərsdə lapta
P.Çijov
səh.35

Müəllimin özünütəhsilinə kömək
İdmanda psixodiaqnostika
Tomas İsmayılov
səh.36-39

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar iş
Voleybol üzrə hakimlərin hazırlanması təcrübəsindən
Qiyas Haşımov
səh.40-42

Oxucuların xahişi ilə
Futbol. Gənc futbolçular üçün oyun qaydaları
səh.43-47

Pedaqoji işin ustaları
Bizdə bir müəllim var
Məstəli Seyfəliyev
səh.47-48

Rəsmi şöbə
Ümumtəhsil, texniki peşə məktəblərində və məktəbdənkənar müəssisələrdə  bədən tərbiyəsi və idman işlərinə rəhbərlik haqqında
səh.48

№4

Ümumtəhsil məktəblərinin maddi idman bazası
səh.3-6 

Metodika və iş təcrübəsi
Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi müasir mərhələdə
Xəlil Fətəliyev
səh.7-10

Fiziki kamillik: problemlər, təkliflər
Fikrət İsmayılov
səh.10-15

Gimnastika alətlərində hərəkətlərin öyrədilməsi
Sara Əliyeva
səh.15-19

İbtidai hərbi hazırlıq kursu üzrə fakultativ məşğələ
Şahin Tağıyev
səh.20-26

İbtidai hərbi hazırlıq məşğələlərində estetik tərbiyənin imkan və yolları
Vidadi Xəlilov
səh.26-29

Yeniyetmələrin vətənpərvərlik tərbiyəsində turizm və ekskursiyaların rolu
Mobil Aslanov
səh.30-32

Bədən tərbiyəsi və idmanda hərəkət,onun təsnifatla icra edilməsinə dair
İsrafil Bağırov
səh.33-38

Məktəbdə bədən tərbiyəsi və idman işlərinin təşkili təcrübəsindən
Rafiq Şıxəliyev
səh.38-39

Mütəhərrik oyunların təşkili və keçirilməsi
Kazım Abdullayev
səh.39-40

Fiziki tərbiyə prosesində şagirdlərdə  vestibulyar aparatın inkişafı
Əli Bəşirov
səh.40-43

Bədən tərbiyəsi və idmanın kütləviliyini artırmaq üçün təbliğat və təşviqat vasitələrindən necə istifadə edirəm
Ağamusa Mustafayev
səh.43-45

Oxucu təklif verir, rəy söyləyir
Yaxşı olardı ki...
Kərim Kərimov
səh.45-46

Əks-əlaqə:redaksiya,oxucu
Oxucu sözü, oxucu arzusu
səh.46-48
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar