95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1978) Əmək və politexnik təlim

(1978) Əmək və politexnik təlim

12 iyun 2019, Çərşənbə
27
№1

Əmək təlimi üzrə məşğələlərdə şagirdlərin SSRi konstitusiyası ilə tanış edilməsinə dair
Səh.3-7

TƏLİMİN ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏRİ
Tədris-istehsalat kombinatları şagirdlərin əmək təlimi və tərbiyəsinin təkmilləşdirilmiş forması kimi 
İ.M.Mayılov
Səh.8-20

Təlim prosesində sənayenin inkişaf perspektivləri ilə şagirdlərin tanış edilməsinə dair
Ə.H.Xəlilov
Səh.21-28

Tədris-istehsalat kombinatlarında profil üzrə nəzəri məşğələlərin şagirdlərin digər fənlərdən qazandıqları biliklərlə əlaqələndirilməsi
Ə.İ.Əbilov
Səh.29-33

TEXNİKİ ƏMƏK
Texniki əmək dərslərində problem tapşırıqların həlli
V.Q.Qetta
Səh.34-39

"Müsaidə və emal dəqiqliyi" mövzusunun öyrədilməsi
S.Əlai
Səh.40-48

KƏND TƏSƏRRÜFATI ƏMƏYİ
Heyvandarlıq fermalarında əməyin təşkili, əmək haqqının uçotu və əmək məhsuldarlığının artırılması yolları
Ə.Sadıqov
Səh.49-56

QARDAŞ RESPUBLİKALARDA
Şagirdlərin əmək təliminin politexnik istiqamətləndirilməsinə dair
V.V.Veytes
Səh.57-68

MƏKTƏBDƏ RƏSMXƏT
Rəsmxətdən əyani vəsaitlərin hazırlanması və onlardan istifadə edilməsi
R.S.Şirinov
Səh.69-73

Elm və texnika yenilikləri
Səh.74-76

BİBLİOQRAFİYA
Dəyərli əsər
Səh.77-80

№2

Məktəblilərin əməyə hazırlanmasına böyük qayğı
Səh.3-5

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
SSRİ-nin yeni konstitusiyası və gənc nəslin tərbiyə məsələləri
S.M.Zeynalov
Səh.6-12

Məktəb və təbiət
Q.T.Mustafayev
Səh.13-24

METODİKA VƏ TƏCRÜBƏ
Təlim metodları və priyomlarının əmək məşğələlərində tətbiqinə dair
İ.Mayılov
Səh.25-35

Təlimin həyatla və kommunizm quruculuğu praktikası ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
Z.Şöyübov
Səh.36-42

Məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatında işin səmərəli təşkili haqqında
B.Quliyev
Səh.43-44

Rayon metodbirləşmələrində əmək təlimi üzrə işlərin təşkilinə dair
Ş.Mustafayev
Səh.45-49

MƏKTƏBDƏ PEŞƏ ORİYENTASİYASI
Elmi-texniki tərəqqi və peşə oriyentasiyasının bəzi məsələləri
B.Əhmədov
Səh.50-58

Kibernetika və elektron hesablama maşınları
R.Ə.Əhədov, Y.C.Həsənov
Səh.59-64

Şagirdlərin kənd təsərrüfatı üzrə peşələrə maraq və meylinin inkişaf etdirilməsinə dair
Ş.Həsənov
Səh.65-75

XİDMƏT ƏMƏYİ
Xidmət əməyi üzrə məşğələlərin səmərəli təşkilinə dair
R.K.Kolesnikova
Səh.76-78

Elm və texnika yenilikləri
Səh.79-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar