95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1978) Əmək və politexnik təlim

(1978) Əmək və politexnik təlim

12 iyun 2019, Çərşənbə
83
№1

Əmək təlimi üzrə məşğələlərdə şagirdlərin SSRi konstitusiyası ilə tanış edilməsinə dair
pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Tədris-istehsalat kombinatları şagirdlərin əmək təlimi və tərbiyəsinin təkmilləşdirilmiş forması kimi 
by: I.M.Mayilov; pp.8-20
Abstract HTML | Full PDF

Təlim prosesində sənayenin inkişaf perspektivləri ilə şagirdlərin tanış edilməsinə dair
by: A.Khalilov; pp.21-28
Abstract HTML | Full PDF

Tədris-istehsalat kombinatlarında profil üzrə nəzəri məşğələlərin şagirdlərin digər fənlərdən qazandıqları biliklərlə əlaqələndirilməsi
by: A.I. Abilov; pp.29-33
Abstract HTML | Full PDF

Texniki əmək dərslərində problem tapşırıqların həlli
by: V. G. Guetta; pp.34-39
Abstract HTML | Full PDF

"Müsaidə və emal dəqiqliyi" mövzusunun öyrədilməsi
by: S. Alai; pp.40-48
Abstract HTML | Full PDF

Heyvandarlıq fermalarında əməyin təşkili, əmək haqqının uçotu və əmək məhsuldarlığının artırılması yolları
by: A. Sadigov; pp.49-56
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin əmək təliminin politexnik istiqamətləndirilməsinə dair
by: W. W. Weight; pp.57-68
Abstract HTML | Full PDF

Rəsmxətdən əyani vəsaitlərin hazırlanması və onlardan istifadə edilməsi
by: R.S.Shirinov; pp.69-73
Abstract HTML | Full PDF

Elm və texnika yenilikləri
pp.74-76
Abstract HTML | Full PDF

Dəyərli əsər
pp.77-80
Abstract HTML | Full PDF

№2

Məktəblilərin əməyə hazırlanmasına böyük qayğı
pp.3-5
Abstract HTML | Full PDF

SSRİ-nin yeni konstitusiyası və gənc nəslin tərbiyə məsələləri
by: S.M.Zeynalov; pp.6-12
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb və təbiət
by: G.T.Mustafayev; pp.13-24
Abstract HTML | Full PDF

Təlim metodları və priyomlarının əmək məşğələlərində tətbiqinə dair
by: I.Mayilov; pp.25-35
Abstract HTML | Full PDF

Təlimin həyatla və kommunizm quruculuğu praktikası ilə əlaqələndirilməsi təcrübəsindən
by: Z.Shoyubov; pp.36-42
Abstract HTML | Full PDF

Məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatında işin səmərəli təşkili haqqında
by: B. Guliyev; pp.43-44
Abstract HTML | Full PDF

Rayon metodbirləşmələrində əmək təlimi üzrə işlərin təşkilinə dair
by: Sh.Mustafayev; pp.45-49
Abstract HTML | Full PDF

Elmi-texniki tərəqqi və peşə oriyentasiyasının bəzi məsələləri
by: B.Ahmadov; pp.50-58
Abstract HTML | Full PDF

Kibernetika və elektron hesablama maşınları
by: R.A.Ahadov, Y.C.Hasanov; pp.59-64
Abstract HTML | Full PDF

Şagirdlərin kənd təsərrüfatı üzrə peşələrə maraq və meylinin inkişaf etdirilməsinə dair
by: Sh.Hasanov; pp.65-75
Abstract HTML | Full PDF

Xidmət əməyi üzrə məşğələlərin səmərəli təşkilinə dair
by: R.Kolesnikova; pp.76-78
Abstract HTML | Full PDF

Elm və texnika yenilikləri
pp.79-80
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar