95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » kimya və biologiya tədrisi (1962)

kimya və biologiya tədrisi (1962)

12 iyun 2019, Çərşənbə
22
№1

KİMYA BÖLMƏSİ
Yeddiillikdə kimya sənayesinin inkişafı və onun kimya dərslərində əks etdirilməsinə dair
Ə.Xəlilov
səh.3-10

Fəhlə-gənclər məktəbində kimya dərsinin tədrisi üsulunun xüsusiyyətləri haqqında
Y.İsmayılov
səh.11-18

Kimyadan istehsalat təliminin təşkili təcrübəsindən
N.Qarayev
səh.19-32

Kimya tədrisinin həyatla və istehsalatla əlaqələndirilməsi
M.Abramov
səh.33-53

BİOLOGİYA BÖLMƏSİ
Fəhlə və Kəndli-gənclər məktəbində biologiya fənlərinin tədrisi haqqında
Ə.Salahov
səh.54-60

Neft mənşəli boyaq maddəsinin və yeni kompleks üzvi-mineral mikrogübrənin tənək bitkisinin boyuna ,inkişafına
və məhsuldarlıgına təsiri

S.Tagıyev
səh.61-71

Otaq bitkilərinin saxlanmasına dair məsləhətlər
C.Cəbrayılbəyli
səh.72-78

Sinif dərslərində biologiya fənnlərinin ayrı-ayrı mövzularını həyatla necə əlaqələndirirəm
M.Əliyeva
səh.79-83

№2

KİMYA BÖLMƏSİ
Kimyadan istehsalat təliminin təşkili təcrübəsindən
Q.Kazımov
səh.3-14

Azot bəhsindən azot oksidlərinin tədrisi təcrübəsinə dair
V.Qarayev
səh.15-20

Üzvi kimyanın tədrisində şagirdlərin kitab üzərində müstəqil işləri
V.Məmmədzadə
səh.21-33

BİOLOGİYA BÖLMƏSİ
Sovet İKP MK-nın mart plenumunun qərarları və biologiya müəllimlərinin vəzifələri
səh.34-46

Şagirdlərdə təcrübəçiliyə dair bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsi
N.Babayev
səh.47-62

Bakı məktəblərində ilin fəsilləri üzrə botanikadan park və baglara ekskursiyaların təşkilinə dair
Q.Əliyev
səh.63-78

İbtidai məktəbdə "Faydalı qazıntılar" mövzusunu keçmək üçün metodiki göstəriş
M.Qureviç
səh.79-92
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar