95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1974) Əmək və politexnik təlim

(1974) Əmək və politexnik təlim

12 iyun 2019, Çərşənbə
77
№1

Kənd məktəblərində şagirdlərin əmək təliminin keyfiyyətini yüksəldək
pp.3-6
Abstract HTML | Full PDF

K.D.Uşinski əmək və əmək tərbiyəsi haqqında 
by: Hashimov A.S; pp.7-14
Abstract HTML | Full PDF

Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi kollegiyasinin qərari
pp.15-21
Abstract HTML | Full PDF

Xidmət əməyi üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması
pp.22-34
Abstract HTML | Full PDF

Fizikanın tədrisində politexnik təlim elementlərinin öyrədilməsi
by: S. Imamzadeh; pp.35-38
Abstract HTML | Full PDF

Bitkiçilik üzrə praktikumların kimya ilə əlaqələndirilməsinə dair 
by: R. Babayev; pp.39-46
Abstract HTML | Full PDF

Texniki əmək məşğələlərində oduncağın fiziki və mexaniki xassələrinin öyrədilməsi
by: S.Rasulov; pp.47-53
Abstract HTML | Full PDF

Təlim prosesində kartoçkaların tətbiqinə dair
by: S.A.Shahmirov; pp.54-59
Abstract HTML | Full PDF

İstehsalatda müşahidə edilən bəzi fiziki hadisələrin tədrisinə dair
by: M.M Efendiyev; pp.60-63
Abstract HTML | Full PDF

Nərdəran məktəblilərinin hünəri
pp.64-68
Abstract HTML | Full PDF

Aviomodelçi dərnəyinin təşkili təcrübəsindən 
by: H.Rahimov; pp.69-72
Abstract HTML | Full PDF

Elm və texnika yenilikləri
pp.73-75
Abstract HTML | Full PDF

BİBLİOQRAFİYA
pp.76-79
Abstract HTML | Full PDF

№3

Şagird istehsalat briqadalarında əmək tərbiyəsi
pp.3-7
Abstract HTML | Full PDF

Sosializm quruculuğu dövründə politexnik təhsil məsələsi
by: F. Bagirov; pp.8-21
Abstract HTML | Full PDF

Praktikum məşğələlərində "Bitkilərin su rejimi" mövzusunun tədrisi və bunun kimya ilə əlaqəsinə dair
by: R. Babayev; pp.22-26
Abstract HTML | Full PDF

"Avtomat açarlar" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: M.Aliyev; pp.27-33
Abstract HTML | Full PDF

Heyvandarlıq üzrə təcrübələrin tematikası və metodikası haqqında
by: A.E Stavrovski; pp.34-44
Abstract HTML | Full PDF

Kənd məktəblərində peşə oriyentasiyası işinin təşkili təcrübəsindən
by: H.Tashtanov; pp.45-50
Abstract HTML | Full PDF

Xidmət əməyi üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması (şəhər məktəblərinin VII-VIII sinifləri üçün)
pp.51-62
Abstract HTML | Full PDF

Məktəbyanı sahədə təcrübəçilik işlərinin təşkili və ona rəhbərlik
by: J.I Grigoryan; pp.63-68
Abstract HTML | Full PDF

"Poladın termik emalı" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
by: A.Agayev; pp.69-73
Abstract HTML | Full PDF

Şagird istehsalat briqadalarının iş təcrübəsindən
by: Z. Zarbaliyev; pp.74-76
Abstract HTML | Full PDF

Fəhlə əməyinə məhəbbət tərbiyə edən kitab
pp.77-80
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar