95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » (1974) Əmək və politexnik təlim

(1974) Əmək və politexnik təlim

12 iyun 2019, Çərşənbə
27
№1

Kənd məktəblərində şagirdlərin əmək təliminin keyfiyyətini yüksəldək
Səh.3-6

K.D.Uşinski əmək və əmək tərbiyəsi haqqında 
Ə.Ş.Həşimov
Səh.7-14

Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi kollegiyasinin qərari
Səh.15-21

Xidmət əməyi üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması
Səh.22-34

Fizikanın tədrisində politexnik təlim elementlərinin öyrədilməsi
S.H.İmamzadə
Səh.35-38

Bitkiçilik üzrə praktikumların kimya ilə əlaqələndirilməsinə dair 
R.Babayev
Səh.39-46

Texniki əmək məşğələlərində oduncağın fiziki və mexaniki xassələrinin öyrədilməsi
S.Rəsulov
Səh.47-53

Təlim prosesində kartoçkaların tətbiqinə dair
S.A.Şahmirov
Səh.54-59

İstehsalatda müşahidə edilən bəzi fiziki hadisələrin tədrisinə dair
M.M.Əfəndiyev
Səh.60-63

Nərdəran məktəblilərinin hünəri
Səh.64-68

Aviomodelçi dərnəyinin təşkili təcrübəsindən 
H.Rəhimov
Səh.69-72

Elm və texnika yenilikləri
Səh.73-75

BİBLİOQRAFİYA
Səh.76-79

№3

Şagird istehsalat briqadalarında əmək tərbiyəsi
Səh.3-7

Sosializm quruculuğu dövründə politexnik təhsil məsələsi
F.Bağırov
Səh.8-21

Praktikum məşğələlərində "Bitkilərin su rejimi" mövzusunun tədrisi və bunun kimya ilə əlaqəsinə dair
R.Babayev
Səh.22-26

"Avtomat açarlar" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
M.M.Əliyev
Səh.27-33

Heyvandarlıq üzrə təcrübələrin tematikası və metodikası haqqında
A.E.Stavrovski
Səh.34-44

Kənd məktəblərində peşə oriyentasiyası işinin təşkili təcrübəsindən
X.Taştanov
Səh.45-50

Xidmət əməyi üzrə proqram materiallarının təxmini planlaşdırılması (şəhər məktəblərinin VII-VIII sinifləri üçün)
Səh.51-62

Məktəbyanı sahədə təcrübəçilik işlərinin təşkili və ona rəhbərlik
J.İ.Qriqoryan
Səh.63-68

"Poladın termik emalı" mövzusunun tədrisi təcrübəsindən
A.Ağayev
Səh.69-73

Şagird istehsalat briqadalarının iş təcrübəsindən
Ş.Zərbəliyev
Səh.74-76

BİBLİOQRAFİYA
Fəhlə əməyinə məhəbbət tərbiyə edən kitab
Səh.77-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar