Subscribe

Subscribe Journal
Jurnala Abunə
Подписка на журнал

Postal Code: Azerpost - 1002
AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ
 (+994 12) 538-82-65;
(+994 12) 538-82-67;
(+994 55) 997-62-52;
Jurnala abunə olmaq üçün aşağıdakı mətbuat yayım firmalarından hər hansı biri vasitəsilə yaxud müstəqil olaraq Jurnala abunə ola bilərsiniz. Jurnala abunə olmaq istəyənlər aşağıdakılara diqqət etsinlər:
1. "Azərbaycan Məktəbi" (Azerbaijan Journal of Educational Studies) ildə dörd (4) dəfə rüblük nəşr olunacaq.
2. Jurnal satış mərkəzlərində və köşklərdə açıq satılmır. Jurnalı abunə olmaqla və ya Redaksiyadan sifariş etməklə əldə etmək mümkünür.
3. Jurnalın bank hesabı mövcuddur. İllik abunə pulunu bu bank hesabına köçürmək lazımdır. 
4. Jurnala rüblük 10 nüsxədən artıq abunə yazılan müssisə və təşkilatlara 30% endirim mövcuddur. 

«Azərbaycan məktəbi» jurnalına abunə olmaq istəyən oxucular yerli poçt şöbələrinə və mətbuat yayımı firmalarına müraciət edə bilərlər. İndeks: 1002
«Azərmətbuatyayımı» tel.: (+994 12) 440-39-83;
«Qaya» mətbuatyayımı tel.: (+994 12) 565-67-13;
«Səma» mətbuatyayımı tel.: (+994 12) 594-09-59;
«Kaspi» mətbuatyayımı tel.: (+994 12) 432-39-55;
«Xpress» mətbuatyayımı tel.: (+994 12) 437-28-10.

İllik abunə 2019-cu ildən haqqı 22 manatdır. 1 nüsxənin qiyməti 4.50 (dörd manat əlli qəpik) olaraq hesablanır.
Rekvizitlər:
Kapital Bankın Gənclik Filialı
h/h AZ83AIIB45810013441800004118
VÖEN: 9900003611
Kod: 200189
m/hAZ37NABZ01350100000000001944
SWIFT: Bik AIIBAZ2X
B1.Benifiser (alan) bank
Adı: DÖVLƏT XƏZİNƏDARLIQ AGENTLİYİ
Kodu: 210005
VÖEN: 1401555071
Müxbirhesabı:
AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T Bik CTREZ22
2. Alan müştəri
Adı: Azərbaycan məktəbi jurnali redaksiyasi
Hesab№ AZ68CTRE00000000000002167720
VÖEN: 1700437651
Baş Redaktor: Rahil N.Nəcəfov  


You may subscribe to the Journal by subscribing to any of the following press releases or subscribing to the Journal: Those who want to subscribe to the newsletter should pay attention to the following:
1. The "Azerbaijan Journal of Educational Studies" will be published four (4) times a quarter.
2. The Journal is not open in sales centers and kiosks. It is possible to get journal subscription or order by order.
3. The Journal has a bank account. You need to transfer your annual subscription to this bank account.
4. There is a 30% discount on quizzes and organizations with a subscription of more than 10 copies per quarter.

Readers who want to subscribe to the "Azerbaijan Mektebi" Journal can apply to local post offices and press companies. Index: 1002
"Azermatbuatyayimi" tel .: (+994 12) 440-39-83;
"Gaya" Press Office tel .: (+994 12) 565-67-13;
Press Release "Sama" tel .: (+994 12) 594-09-59;
Kaspi press office tel .: (+994 12) 432-39-55;
Press release of "Xpress" tel .: (+994 12) 437-28-10.

The annual subscription is 22 manat from 2019. The price of one copy is 4.50 (four manats, 50 copeck).Back to Top