2010

№1
İçindəkilər


"Azərbaycan məktəbi" jurnalının 85 illiyi
səh. 4-19

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji kolleci-90
Ömürlərdə izi qalmış təhsil ocağı
Nurlana Əliyeva
səh. 20-26

Təhsil islahatı fəaliyyətdədir
Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına keçidlə bağlı maarifləndirmə işinin təşkili və bu sahədə qarşıda duran vəzifələr
Şahrza Əliyev
səh. 27-32

Ən yaxşı ümumtəhsil məktəblərimiz
Uğurlu nəticələrilə tanına məktəb
Hüseyn Məmmədyarov
səh. 33-35

Düzgün idarəetmə keyfiyyətə təsir edən əsas amildir
Əlimuxtar Məmmədov
səh. 36-38

Tərbiyə məsələləri
Estetik tərbiyə və şəxsiyyətin mənəvi zənginliyi
Vidadi Xəlilov
səh. 39-44

Uşaqların təhsilinə dövlət qayğısı
Təranə Vəliyeva
səh. 45-47

Kurikulum
Azərbaycan tarixi tədrisinin bəzi məsələlərinə dair
Ramiz Hüseynov
səh. 50-57

Psixologiya
İstedadlılar milli sərvətimizdir
Nərminə Abbasova
səh. 58-63

Minkənd məktəbi-120
Təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yüksəltmək əsas amalımızdır
Şahlar Xəlilov
səh. 64-69

Maliyyə və İqtisadiyyat
Təhsil Nazirliyində tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış mühasibat uçot sistemləri və onların praktik əhəmiyyəti
Fərhad Əliyev, Akif Hacıyev
səh. 70-75

Metodika, qabaqcıl təcrübə
İlk mənbələr dərsin səmərəliliyini artırır
Sevda Axundova
səh. 76-79

Соотношение семантического и прагматического в языке
Алиева Гюнай
səh. 80-86

Pedaqogika
Pedaqoji və metodik ədəbiyyatda şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması məsələləri
Könül Mahmudova
səh. 87-91

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən
Tanınmış pedaqoq-alim və təhsil təşkilatçısı
Fərrux Rüstəmov
səh. 92-97

Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının naxçıvanlı məzunları 
Rüfət Hüseynzadə
səh. 98-105

Azərbaycanda müsəlman məktəblərinin kitabxanaları tarixindən 
Yusif Qazıyev
səh. 106-110

Bunları bilmək maraqlıdır
Hamıet Əsgərov
səh. 111
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top