2001

№1

İçindəki
Dünya azərbaycanlılarına
Səh. 3-4
View: PDF


XXI əsrin, üçüncü minilliyin qarşılanması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərancamı
Səh. 5 
View: PDF


XXI əsrin və üçüncü minilliyin qarşılanması ilə bağlı tədbirlər planı
Səh. 6-7 
View: PDF


Azərbaycan Dövlət Neft Akademyasının 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubley mərasimində Respublika Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
Səh. 8-17 
View: PDF


Azərbaycan Dövlət Neft Akademyasının rektoru professor Siyavuş Qarayevin çıxışı
Səh. 18-22 
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top