2000

№1


İçindəkilər

Yanvar faciəsionun hüquqi – siyasi qiyməti
Qurban Bayramov
səh: 3-10

View: PDFSosial pedaqogikada yetim uşaqların tərbiyəsi problemi
Hikmət Əlizadə 
səh:11-18

View: PDFYeniyetmələrdə inam və dini etiqadın formalaşmasına təsir edən amillər və onların təşəkkül mexanizmləri
Kəmalə Qəhrəmanova
səh: 19-25

View: PDFAli məktəbdə elmi tədqiqat işi pedaqoji prosesin tərkib hissəsi kimi
Nurəddin Kazımov
səh: 26-33

View: PDF


Yeniyetmə və gənclərin ailə həyatına psixoloji hazırlıq problemi 
Kəmalə Şiriyeva 
səh: 34-39

View: PDFTarixin tədrisində “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanlarından istifadə
Mübariz Əmirov 
səh: 40-45

View: PDFQazax Seminariyasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfransda çıxışı
Misir Mərdanov
səh: 45-57

View: PDFFizikadan məsələ həllində ideal obyekt və ideallaşdırma 
Bakıxan Mirzəyev
səh: 58-63

View: PDFAzərbaycanın mineral sərvətlərinin öyrədilməsinə dair
Əjdər Xəlilov
səh: 64-69

View: PDFTarixi proses: vahidlik və müxtəliflik
İntiqam Cəbrayılov 
səh: 70-74

View: PDFDoğma ana dilinin tədrisi keşiyində 
Əhəd Əhmədov
səh: 75-80

View: PDF


Əsrimizin həmyaşıdı ilə xatirə söhbət
Söhbəti qələmə alan: Rüfət Hüseynzadə
səh: 81-90

View: PDFBöyük Britaniyanın təhsil sistemi
Rəhim Ağamalıyev
səh: 91-109

View: PDFİnformatika və onun tədrisi
Ramiz Əliyarov
səh: 110-112

View: PDF


№2

İçindəkilər

Məmmədəmin Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinə 
səh: 3

View: PDF


Azərbaycan Respublikası prezidenti Heydər Əliyevin giriş nitqi
səh: 4-10

View: PDF


M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyində məruzəsi
Misir Mərdanov
səh: 11-23

View: PDF


Təhsilimizin flaqmanı
Söhbəti qələmə aldı: Nəsrəddin Musayev
səh: 24-29

View: PDF


“Alma mater”imizin yubileyi
Fuad Qasımzadə
səh: 30-34

View: PDF


M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti mənim həyatımda
Qurban Bayramov
səh: 35-37

View: PDF


Təhsilin humanistləşdirilməsi və humanitarlaşdırılması barədə
Nəcəf Nəcəfov 
səh: 38-47

View: PDF


70 ilin işığında
Məmmədhənifə Musayev
səh: 48-52

View: PDF


Şanlı yubiley
Söhbəti qələmə aldı: Allahverdi Eminov
səh: 53-62

View: PDF


İnstitutla bağlı xatirələrim
Zəhra Əliyeva 
səh: 63-65

View: PDF


“Kitabi – Dədə Qorqud” eposunun tədqiqi barədə
Jalə Mustafayeva
səh: 66-73

View: PDF


Məktəbdə psixoloji xidmət işinin təşkili və səmərəliliyi haqqında
Nazimə Zeynalova
səh: 74-75

View: PDF


Almaniya və Ruminiyada təhsil sistemi 
Misir Mərdanov, Rəhim Ağamalıyev
səh: 76-93

View: PDF


Heydər Əliyev və gənclərin hərbi – vətənpərvərlik tərbiyəsi
Məmmədəli Ağayev, Kövsər Məmmədov
səh: 94-98

View: PDF


Reallıqlar və perspektivlər
Rafiq Baxşəliyev 
səh: 99-104

View: PDF


Gəlir bölgüsünün təhlili və təhlil sistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsi 
İradə Mirzəhmədova
səh: 105-110

View: PDF


Komputer texnikası və şagirdlərin təlim fəaliyyəti 
Möhsün Alışov
səh: 111-120

View: PDF


Hüseyn Mustafa oğlu Əhmədov cənablarına
Müəllifsiz
səh: 121-122

View: PDF


Sədi Şahsəddin oğlu İmanov cənablarına 
Müəllifsiz
səh: 123-124

View: PDF


Qulu Xəlillinin publistikasında təhsil məsələsinə dair
Afət Sadıqova
səh: 125-128

View: PDF
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top