1981

№1

İçindəkilər
Yeni ildə yeni zirvələr fəth edək
səh.3-8

View: PDF


Sov İKP. XXVI qurultayı və Azərbaycan KP XXX qurultayı qarşısında
Nailiyyətlərimiz və vəzifələrimiz
E.M.Qafarova
səh.9-16

View: PDF


Xalq maarifinə partiya rəhbərliyi
L.X.Rəsulova
səh.16-19

View: PDF


Yüksək mükafat ruhlandırır
Ş.Ş.Şirəliyev
səh.19-22

View: PDF


İstehsalatçı gənclərə qayğı
İ.Məmmədov
səh.22-24

View: PDF


Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
Yeniyetmələrdə mənəvi keyfiyyətlərin formalaşdırılmasında V.İ.Lenin nümunəsində tərbiyənin rolu.
R.Mustafayeva
səh.25-28

View: PDF


Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq, yaşamaq və işləməyi öyrədək
Faydalı təşəbbüsə qoşulan məktəb
Y.Əliyev
səh.28-31

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsində məktəb rəhbərlərinin rolu
M.Baharlı,İ.Hacıyev
səh.32-36

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Xalq maarifinin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi
Musa İmanov
səh.36-41

View: PDF


Məktəb ictimai təşkilatları
Əliboş gəlmirik
R.Ş.Sibulskaya
səh.41-43

View: PDF


Sinif rəhbərinin işi
Şagirdlərin yaxın köməkçisi 
N.Əliyev
səh.44-45

View: PDF


Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərdə məktəbdaxili nəzarətin təşkili
M.Biniyev,A.İsmayılov
səh. 46-49

View: PDF


Rəsmi şöbə
SSRİ maarif nazirliyində
səh.49-50

View: PDF


Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində
səh.50-51

View: PDF


Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində və Azərbaycan LKGİ MK Katibliyində
səh.51-53

View: PDF


Ümumtəhsil məktəbində siyasi məlumat
səh.53-56

View: PDF


Kənd məktəbinin uğurları
V.Sərkisyan
səh.56-58

View: PDF


Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri
Məkdəbdənkənar tədbirlərin keçirilməsində pioner sarayının rolu
Ə.Əliyev
səh.59-60

View: PDF


Bizim iş yoldaşlarımız
Qabaqcıl təcrübə məktəbində(Sona Tağıyeva ilə müsahibə)
səh.61-63

View: PDF


Yüksək etimadı doğruldacağıq
M.Həsənova
səh.63-64

View: PDF


№2

İçindəkilər
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Plenimu haqqında məlumat
səh.1-2

View: PDF


Yevlax rayonundakı Xaldan qəsəbə orta məktəbinin direktoru Z.H.Şöyübov yoldaşın Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXX qurultayındakı nitqi
səh.
View: PDF


Məktəb həyatında məsul dövr
Ə.P.Əfəndiyev
səh.5-11

View: PDF


L.İ.Brejnevin "Kiçik torpaq","Dirçəliş","Xam torpaq" əsərlərinin öyrədilməsinin şagirdlərin kommunist əqidəsinin və fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasında rolu
Z.Qaralov
səh.11-17

View: PDF


Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
Məktəblərdə ictimai-siyasi fəallıq mövqüyinin formalaşdırılması
M.M.Mehdizadə
səh.18-27

View: PDF


Təlimin təkmilləşdirilməsi sahəsində görülən işlərə dair
Ə.Ağayev
səh.28-31

View: PDF


Şagirdlərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində L.İ.Brejnevin əsərlərindən istifadə 
R.Quliyev
səh.32-33

View: PDF


Estetik tərbiyə:yeniyetmə və inkişaf
Y.Əliyev
səh.34-39

View: PDF


Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq,yaşamaq və işləməyi öyrədək
Azərbaycan KP XXX qurultayının materiallarını dərindən mənimsədək
R.Tahirova
səh.40-42

View: PDF


Şagirdlərlə  sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin təşkili
M.Talışlı
səh.43-44

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Müəllimlərin ideya-siyasi tərbiyə işi
N.Əhmədova
səh.45-48

View: PDF


Məktəb ictimai təşkilatları
Özünüidarə və şagird kollektivlərinin təşkili
V.M.Korotov
səh.49-55

View: PDF


Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil 
İşləyən gənclərin orta təhsilinə qayğının müsbət nəticələri
R.Cabbarov
səh.56-59

View: PDF


Rəsmi şöbə
"Şagirdlərin kommunist əqidəliyi və ictimai fəallığının formalaşdırılmasında L.İ.Brejnevin "Kİçik torpaq","Dirçəliş" və "Xam torpaq" kitablarından təlim prosesində istifadə" mövzusuna həsr olunmuş respublika  elmi-praktik konfransı
səh.60-61

View: PDF


Ümumtəhsil məktəbləri,internat-məktəblər və uşaq evləri pioner baş dəstə rəhbərlərinin ictimai attestasiyasının keçirilməsi haqqında
səh.61

View: PDF


Məktəb kitabxanası
Məktəb kitabxanasının şagirdlərlə və müəllimlərlə əlaqəsi
Y.Əlpənahova
səh.62-64

View: PDF


№3

İçindəkilər
Təşəbbüsün davamçıları
səh.3-7

View: PDF


Sov.İKP XXVI qurultayın qərarlarını həyata keçirək!
Raykom və məktəb
M.Məmmədov
səh.8-12

View: PDF


Dərindən öyrənək və öyrədək
S.Quliyeva
səh.13-16

View: PDF


Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
Təlim metodlarının təkmilləşdirilməsi yollarında
İ.Həsənov
səh.16-18

View: PDF


Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsində sinifdənxaric tədbirlərin əhəmiyyəti
N.Səfiyev
səh.18-21

View: PDF


Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq,yaşamaq və işləməyi öyrədək
Yeni nailiyyətlər uğrunda
X.Xəlilova
səh.21-27

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Valideyinlərlə əlaqənin əhəmiyyəti,təşkili və ona məktəb direktorunun rəhbərliyi
İ.Hacıyev
səh.28-33

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Gənc mütəxəssislərdən səmərəli istifadə edilməlidir
N.Nəcəfov
səh.33-38

View: PDF


Məktəb ictimai təşkilatları
Özünüidarə və şagird kollektivlərinin təşkili
V.M.Korotov
səh.39-45

View: PDF


Sinif rəhbərinin işi
Sinif rəhbərinin işinin əsas xüsusiyyətləri və planlaşdırılması
S.Nəbiyev
səh.45-50

View: PDF


Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Əsas və başlıca məqsəd naminə 
F.Ə.Səlimova
səh.50-54

View: PDF


Rəsmi şöbə
Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində
səh.54

View: PDF


Psixologiya məsələləri
Şagirdlərin idrak fəaliyyətində hisslərin rolu haqqqında
Ə.Əlizadə
səh.55-60

View: PDF


Bizim iş yoldaşlarımız
"Yetirmələrimlə fəxr edirəm"
Z.Poladova 
səh.60-63
[attachment=851)

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür
Adın şərəflidir
A.Namazova
səh.62-64

View: PDF


№4

İçindəkilər
İmtahanları mütəşəkkil keçirək
səh.3-6

View: PDF


Sov.İKP XXXVI qurultayının qərarlarının həyata keçirək
Tərbiyə nəzəriyyəsinin daha da inkişaf etdirilməsi
B.Əhmədov
səh.7-11

View: PDF


Təlim-tərbiyə işinin daha da təkmilləşdirilməsiMəktəblilərə təbiəti dərindən sevdirməli
B.Ə.Budaqov
səh.11-15

View: PDF


Günüuzadılmış məktəbdə şagirdlərin təlim-tərbiyə işlərinin təşkili təcrübəsindən
D.Bayramov
səh.16-20

View: PDF


Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq,işləmək və yaşamağı öyrədək
Yüksəliş yollarında 
K.Novruzov
səh.21-26

View: PDF


V.İ.Leninin ədəbi irsinin,L.İ.Brejnev yoldaşın xatirə əsərlərinin öyrənilməsinə rəhbərliyin təşkili
Q.Hacıyeva
səh.26-30

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Xalq maarifi sisteminin daha da inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsində sosializm yarışının gücündən geniş istifadə etməli
S.İbrahimova
səh.30-34

View: PDF


Sinif rəhbərinin işi
Sinif rəhbərinin təlimdə yetirməyən şagirdlərlə işi
M.Əkbərov
səh.35-38

View: PDF


Məktəb ictimai təşkilatları
Komsomol təşkilatı  və yuxarı sinif şagirdlərininm fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması
S.Şəfiyev
səh.38-43

View: PDF


Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Kabinetlərin köməyi ilə
Ə.İmanov
səh.43-46

View: PDF


Rəsmi şöbə
SSR Maarif Nazirliyində
səh.46-47

View: PDF


Xalq maarifi orqanları rəhbər işçilərinin vəzifələri
səh.47-48

View: PDF


Müəllimin hazırlığı, ustalığının təkmilləşdirilməsi
Müəlimlərin ixtisasını yüksəltmək  sistemi haqqında
İ.Məmmədov
səh.48-54

View: PDF


Kənd məktəbi
Bu günün və gələcəyin məktəbi
Ə.İmaməliyev
səh.54-56

View: PDF

Məktəb, ailə,ictimaiyyət
Ailə və məktəb tərbiyəsi arasında vəhdət tərbiyə işinin başlıca cəhətlərindəndir
S.Quliyev
səh.58-61

View: PDF


Bizim iş yoldaşlarımız
Sınaqlı yollarda
T.Mütəllibov
səh.62-64

View: PDF


№5

İçindəkilər
Yay əmək rübü və birlikləri
səh.3-7

View: PDF


Sov.İKP XXXVI qurultayının qərarlarını həyata keçirək
Məktəblilərin əmək fəallığı mövqeyinin formalaşdırılması haqqında
M.M.Mehdizadə
səh.8-14

View: PDF


9 May-Qələbə günüdür
Əziz bir xatirətək qalacaqdır dünyada...
R.Məlikov
səh.14-17

View: PDF


Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
L.İ.Brejnevin xatirə əsərlərindən istifadə təcrübəsindən
İ.Quliyev
səh.18-21

View: PDF


Tərbiyəyə kompleks yanaşma tərbiyə işi təşkilinin metodoloji prinsipi kimi
Ə.Ağayev
səh.21-26

View: PDF


Pedaqoji işdə dövri mətbuatdan istifadə yolları
V.Səmədov
səh.26-30

View: PDF


Musiqi tədrisinin bəzi məsələləri
R.Nağıyev
səh.31-36

View: PDF


Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq,yaşamaq və işləməyi öyrədək
Yenilik həvəsi ilə
Y.Kurdyumova
səh.36-38

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Əsas istiqamətlər və maarif işçilərinin vəzifələri
İ.Hacıyev
səh.39-43

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Metodkabinet və metodik işin inkişaf istiqamətləri
M.Səfərov
səh.44-47

View: PDF


Sinif rəhbərinin işi 
Kütləvi tədbirlərin təşkilində sinif rəhbərinin rolu
Y.Talıbov
səh.47-52

View: PDF


Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Axşam məktəbinə partiya qayğısı
N.Nəcəfov
səh.52-55

View: PDF


Müəllimin hazırlığı,ustalığının təkmilləşdirilməsi
Bir daha müasir dərs haqqında
B.Əhmədov
səh.56-60

View: PDF


Bizim sələflərimiz
Gözəl ədib,gözəl pedaqoq,gözəl insan
M.Baharlı
səh.60-63

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
Əhəmiyyətli dərslik
M.M.Əliyev
səh.63-64

View: PDF


№6

İçindəkilər
Məktəblilərin əmək fəallığı mövqeyinin formalaşdırılması haqqında 
M.M.Mehdizadə
səh.3-12

View: PDF


Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
L.İ.Brejnevin trilogiyası vasitəsi ilə şagirdlərin mənəvi-estetik tərbiyəsinin təkmilləşdirilməsi yolları
V.Xəlilov
səh.13-16

View: PDF


Təkrar dərslərin təşkili təcrübəsindən
N.Aslanov
səh.16-19

View: PDF


Məktəbli gənclərin tərbiyə və özünütərbiyəsinin vəhdəti
H.Hüseynova
səh.20-24

View: PDF


Qüvvə və bacarığımızı əsirgəməyəcəyik
S.Səfərov
səh.25-29

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Xarici dillərin tədrisinə nəzarət və rəhbərliyin bəzi məsələləri
B.Baxşıyev
səh.29-32

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Məktəb sənədlərinin aparılmasına diqqətin artırılması
V.Q.Kexvayans
səh.32-39

View: PDF


Məktəb ictimai təşkilatları
Məktəb ilk partiya təşkilatı və şagirdlərin ideya-siyasi tərbiytəsi
Ə.Hüseynov
səh.39-42

View: PDF


Pioner təşkilatında zehni əməyin elmi təşkilinə dair
R.Hüseynzadə
səh.42-45

View: PDF


Sinif rəhbərinin işi
Sinif rəhbərinin pioner təşkilatı ilə əlbir işi
X.Babayev,M.Ağayev
səh.45-48

View: PDF


Kənd məktəbi
Şagirdlərin əmək tərbiyəsi diqqət mərkəzindədir
Ş.Hüseynov
səh.51-52

View: PDF


Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Mühüm vəzifələrin həlli yollarında
Y.K.Babanski
səh.52-59

View: PDF


Məktəb və pedaqogika tarixi
Görkəmli demokrat-pedaqoq,məşhur metodist və maarifçi
H.Əhmədov
səh.59-64

View: PDF


Rəsmi şöbə
Kimyanın tədrisini təkmilləşdirməli
səh.64-65

View: PDF


№7

İçindəkilər
Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı Ali Sovetinin dünya parlamentlərinə və xalqlarına müracieəti
səh.3-5

View: PDF


Sosialist  həyat tərzinin,yeni insan formalaşmasının maddi və mənəvi əsaslarının möhkəmləndirilməsi
səh.6-11

View: PDF


Xalqın maddi və mənəvi həyat səviyyəsini yüksəltmək proqramı
səh.12

View: PDF


Xalq maarifçi işçilərinin mühüm vəzifələri
Y.Y.İvanov
səh.13-20

View: PDF


Sov.İKP.XXXVI qurultayı və pedaqoji elmlərin vəzifələri
N.Kazımov
səh.21-29

View: PDF


Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
Təlim prosesində şagird özünənəzarətinin rolu
M.İsmixanov
səh.29-36

View: PDF


Müasir ingilis dilində ismin kəmiyyət formalarının neytrallaşması məsələsinə dair
V.Qəmbərov
səh.36-38

View: PDF


Təlimin optimal məzmunu haqqında
Z.Qaralov
səh.39-43

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Ümumi orta təhsilin daha da təkmilləşdirilməsinə rəhbərliyin təşkili
Q.Pənahov
səh.44-47

View: PDF


Müəllimin hazırlığı,ustalığının təkmilləşdirilməsi
Müəllimlərin elmi-metodik səviyyəsinin yüksəldilməsində texniki vasitələrdən istifadə yolları
N.İsmayılzadə
səh.47-52

View: PDF


Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Mühüm vəzifələrin həlli yollarında
Y.K.Babanski
səh.52-61

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
Qüdrətli tərbiyə vasitəsi
A.Alməmmədov
səh.62-64

View: PDF


№8

İçindəkilər
Sov.İKP Sovet cəmiyyətinin rəhbər və istiqamətverici qüvvəsidir
Ş.Şərifov
səh.3-10

View: PDFTƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Məktəbli gənclərin mənəvi-tərbiyəsində daxili və xarici amillərin rolu
A.Tağıyev
səh.10-15

View: PDFIV sinfin"İngilis dili"dərs vəsaitindən istifadə qaydaları
O.Musayev,A.Tahirov
s
əh.15-19

View: PDF


Şagird fantaziyasının təbiəti
A.Eminov
səh.19-23

View: PDF


Təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi
İbtidai məktəb proqramlarının təkmilləşdirilməsi
Y.Kərimov
səh.24-29

View: PDF


HƏR BIR MƏKTƏBLIYƏ KOMMUNISTCƏSINƏ OXUMAQ,YAŞAMAQ VƏ IŞLƏMƏYI ÖYRƏDƏK
Uğurlarımızı daha da artıracağıq
X.Xəlilova
Səh.30-34

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Sov.İKP.XXXVI qurultayının qərarları ilə əlaqədar vəzifələrimiz
S.N.Aramyan
səh.35-39

View: PDF


Hazırlıq sinifləri qayğı tələb edir
A.Quliyev
səh.39-43

View: PDF
 

Sinif rəhbərinin işi
Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində sinif rəhbərinin rolu
S.Axundov
səh.44-48

View: PDF


MÜƏLLIMIN HAZIRLIĞI,USTALIĞININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Fənlərarası əlaqə probleminə dair
B.Əhmədov
səh.49-53

View: PDF


Psixologiya məsələləri
Müasir dövrdə təlimin bəzi aktual psixoloji məsələləri
Ə.Bayramov
səh.53-58

View: PDF


Bizim sələflərimiz
Mətin kommunust Ağa Sultanov
Q.K.Məmmədov
səh.59-61

View: PDF


Rəsmi şöbə
Orta məktəbdə V.İ.Leninin həyatı.fəaliyyəti və əsərlərinin öyrədilməsi təcrübəsinə həsr olunmuş Respublika Elmi-Praktik Konfransı
səh.62-64

View: PDF


№9

İçindəkilər
Mühüm vəzifələrimiz
E.M.Qafarova
səh.3-12

View: PDF


SOV.İKP XXXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇIRƏK
Azərbaycan SSR-in xalq maarifi sistemində Sov.İKP XXXVI qurultayı qərarlarının öyrənilməsi,təbliği və həyata keçirilməsi 
V.İ.Krasnojon
səh.12-21

View: PDF


N.Gəncəvinin anadan olmasının 840 illiyi
Nizami irsini dərindən öyrədək
B.Bağırov
s
əh.21-28

View: PDF


TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Şagirdlərin ictimai faydalı və məhsuldar əməyə hazırlanması işinin təkmilləşdirilməsinə dair
İ.Mayılov
səh.28-35

View: PDF


Təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi
Azərbaycan dilindən təkmilləşdirilmiş proqramlarla işin başlıca istiqamətləri
Ə.Əfəndizadə
səh.36-39

View: PDF


HƏR BIR MƏKTƏBLIYƏ KOMMUNISTCƏSINƏ OXUMAQ,YAŞAMAQ VƏ IŞLƏMƏYI ÖYRƏDƏK
Kollektivin birgə  səyi müvəffəqiyyətin rəhnidir
S.Zeynalov
səh.40-44

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Məktəbə rəhbərliyin elmi səviyyəsinin yüksəldilməsi
İ.Hacıyev
səh.44-49

View: PDF


Sinif rəhbərinin işi
Sinif rəhbərinin valideyinlərlə əlaqəsi
Y.Talıbov,Ə.Ağayev
səh.50-56

View: PDF


Müəllimin hazırlığı,ustalığının təkmilləşdirilməsi
Problemli təlim prosesində proqramlaşdırılmış təlim  elementlərindən istifadə məsələsinə dair
İ.Əhmədov
səh.56-60

View: PDF

  
Rəsmi şöbəAzərbaycan SSR Maarif Nazirliyində
səh.61

View: PDF


N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi
səh.61-63

View: PDF


№10

İçindəkilər
Xalq müqəlliminə qayğı şərəfli borcumuzdur
Ə.Heydərova
səh.3-8

View: PDFSOV.İKP XXXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇIRƏK
Məktəblilərin hüquq tərbiyəsini Sov.İKP XXXVI QURULTAYININ tələbləri səviyyəsinə qaldıraq
A.Kərimov
səh.8-13

View: PDF


TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Dünyagörüşü və onun məktəblilərdə formalaşdırılmasında  Sov.İKP XXXVI qurultayı materiallarından istifadə haqqında
B.Əhmədov
səh.13-18

View: PDF


Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində əməyin rolu
S.Axundov
s
əh.18-22

View: PDF


Fars dilini öyrədən məktəb
T.Rüstəmova
səh.22-25

View: PDF


TƏLIMIN MƏZMUNUNUN TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Ədəbiyyatdan təkmilləşdirilmiş proqramlar və onlardan istifadəyə dair
Ş.Mikayılov,Ş.Səfərov
səh.26-31

View: PDF


HƏR BIR MƏKTƏBLIYƏ KOMMUNISTCƏSINƏ OXUMAQ,YAŞAMAQ VƏ IŞLƏMƏYI ÖYRƏDƏK
Fənlərin tədrisi prosesində Sov.İKP XXXVI QURULTAYI materiallarından istifadə təcrübəsindən
Ə.Rəcəbov,K.Kərimov
səh.32-36

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Dərs cədvəli və kabinet sistemi
R.Məmmədova
səh.37-39

View: PDF


Məktəb pedaqogikası təcrübəsi keyfiyyətinin nmüəyyənləşdirilməsi
N.Kodzayeva,C.Sadıqova
s
əh.40-43

View: PDF


Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Qarşılıqlı əlaqə şəraitində
K.Novruzov
səh.43-46

View: PDF


Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənmək haqqqında bəzi qeydlər
M.Mehdizadə
səh.47-54

View: PDF


Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri
Səmərəli keçən yay istirahəti
Z.Poladova
səh.54-57

View: PDF


Bizim iş yoldaşlarımız
Xalq müəllimi,xalq elçisi
A.Hüsynzadə
s
əh.58-62

View: PDF


Rəsmi şöbə
Xalq maarifi işçilərinin vəzifələrinə həsr olunmuş respublika müşavirəsi
səh.62-63

View: PDF


Məktəblərlə əlaqə
səh.63-64

View: PDF


№11

İçindəkilər
Ümümtəhsil məktəbin təkmilləşdirilmiş tədris proqramları
V.M.Korotov
səh.3-10

View: PDF


TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Təlim prosesində şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması
Y.Əliyev
səh.11-13

View: PDF


Alman dili tədrisində inkarlığın öyrədilməsinə dair
C.Məmmədova
səh.13-15

View: PDF


Şagirdlərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsində beynəlmiləl dostluq klublarının rolu
H.Hüseynov
səh.16-18

View: PDF


Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinə televiziyanın təsiri
K.İbrahimov,T.Əhmədov
səh.18-21

View: PDF


Məktəbşünaslıq
Məktəb mebeli
Ə.Mehdiyev,A.Bəyəliyeva
səh.22-24

View: PDF


Xatirələri oxuyarkən
Böyük həyat dərsliyi
Z.Şöyübov
səh.24-25

View: PDF


Təbii və həyati
Ə.Həsənov
səh.25-26

View: PDF


İlham mənbəyi
N.Əliyev
səh.26

View: PDF


Rəhbər maarif işi
Etibarlı kadr ehtiyatı yaradılmalıdır
N.Nəcəfov
səh.27-31

View: PDF


Məktəb ictimai təşkilatları
Pionerlərin yeni beşilliyi
A.Cahangirov
səh.31-34

View: PDF


Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
İstehsalat və məktəb
E.Xasməmmədova
səh.35-38

View: PDF


Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Məktəbdə qabaqcıl təcrübənin öyrənilib ümumiləşdirilməsi və yayılması yolları
N.Əhmədov
səh.38-42

View: PDF


Mirzə İbrahimovun anadan olmasının 70 illiyi
Görkəmli yazıçı və maarif xadimi
C.Əhmədov
s
əh.42-47

View: PDF


Azərbaycan ETPEİ-nin 50 illiyi
Yarım əsr pedaqoji elmin xidmətində
Y.Kərimov
səh.48-56

View: PDF


Kənd məktəbi
Əmək tərbiyəsinə qayğı
K.Novruzov
səh.56-60

View: PDF

 
Psixologiya məsələləri
Təfəkkür fəaliyyətə gətirilən bilikdir
Z.Mehdizadə
s
əh.61-64

View: PDF


№12

İçindəkilər
İli yola salarkən
səh.3-8

View: PDF


Məktəbə rəhbərlikdə Lenin iş üslubu
N.Əhmədov
səh.9-16

View: PDF


TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Şagirdlərdə xarici dilə marağın yaradılması və onun sabit saxlanılmasının bəzi yolları 
H.Əhmədov
səh.17-19

View: PDF


Müəllimin şərhi prosesində texniki vasitədən istifadə
T.Rzayev,N.Əliyev
səh.20-23

View: PDF


Nəsrəddin Tusinin anadan olmasının 780 illik yubileyi
Elm və fəzilət dünyasının padşahı
Z.Qaralov
səh.24-30

View: PDF


Orta əsrlərin əxlaq dərsliyi
İ.Mollayev
səh.30-32

View: PDF

A.O.Çernyayevskinin anadan olmasının 140 illiyi
Görkəmli maarifçi
H.Əhmədov
səh.32-36

View: PDF


"Öz müəllimim kimi sevdim"
C.Məmmədov
səh.37-40

View: PDF


A.O.Çernyayevski Azərbaycan pedaqoji ədəbiyyatında
S.Şükürov
səh.41-43

View: PDF


Məşhur pedaqoq və metodist
Z.Mehdizadə
səh.44-47

View: PDF


"Dəbistan" və "Rəhbər" jurnallarının ilk nömrələrinin çapdan çıxmasının 75 illiyi
İlk pedaqoji jurnallarımız "Dəbistan" VƏ "Rəhbər"
Ə.Məmmədov
səh.48-51

View: PDF"DƏBISTAN" VƏ "RƏHBƏR" JURNALLARINDA XALQ MAARİFİ VƏ TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Ə.Ağayev
səh.52-55

View: PDF

V.İ.Lenin adına APİ-nin 60 illiyi
Pedaqoji kadrlar hazırlayan mərkəz
M.Baharlı
səh.56-60

View: PDF    logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top