1979

№11

İçindəkilər
Danışır Ümumittifaq xalq təhsili işçiləri qurultayın nümayəndələri
Hamımız dostluq klublarının memarı olmalıyıq
səh.1-5

View: PDF


Demokratiya və aşkarlıq işığında
Müəllim əməyinin qiymətləndirilməsi
Yəhya Kərimov
səh.6-12

View: PDF


Təhsil sistemi:demokratiya və məsuliyyət
Fikrət Axundzadə
səh.23-17

View: PDF


Nüfuz və ona təsir edən amillər
İbrahim Nağıyev
səh.18

View: PDF


Orta məktəb:strategiya,inkişaf
Yenidənqurma və məktəblilərin hüquq tərbiyəsi
Sabir Tağıyev
səh.19-22

View: PDF


Məktəblilərin ekoloji tərbiyəsinə dair
İshaq Tacəddinov
səh.22-24

View: PDF


Məktəb və komsomol təşkilatı və şagirdlərin ictimai  fəallığının artırılması
Sabir Şəfiyev
səh.25-29

View: PDF


Pedaqoji şura ictimai-dövlət idarəetmə orqanıdır
Nazim Əhmədov
səh.29-35

View: PDF


Ümumi orta təhsil və onun sosial rolu
Hümeyir Əhmədov
səh.35-39

View: PDF


Axşam(növbəli)orta ümumtəhsil məktəbinin istehsalatla əlaqəli işinin aktual problemləri
Rəşid Cabbarov
səh.40-42

View: PDF


Nəsillərə nümunə
Ulyanovlar ailəsində tərbiyənin prinsipləri 
Nurəddin Kazımov
səh.43-47

View: PDF


Müəllimlər üçün fakultativ
Pəktəb və pedaqogika tarixi
Cənubi azərbaycanda qadın təhsili tarixindən
Pərvma Yaqubi
səh.48-51

View: PDF


Bizim sələflərimiz
Unudulmaz müəllim
Pəri Novruzova
səh.51-52

View: PDF


Sağlamlıq-2000
Uşaqların sağlamlığını qorumağın  bəzi şərtləri
Məmmədəli Mustafayev
səh.53-56

View: PDF

Rəsmi şöbə
Azərbaycan tarixinin tədrisində yeniliklər
səh.57-58

View: PDF


Hüquq guşəsi
Əvəzçiliklə iş şərtləri haqqında
səh.59-61

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
Bu kitabları oxuyun
İşıqlı ömürlər salnaməsi
Svetlana Nəcəfova
səh.62-63

View: PDF
№12

İçindəkilər
DEMOKRATIYA VƏ AŞKARLIQ IŞIĞINDA
Həmkarlar ittifaqları yenidənqurma yollarında
səh.1-5

View: PDF


ORTA MƏKTƏB:STRATEGIYA,INKIŞAF
Təhsilin humanistləşdirilməsi yolları
Yusif Talıbov
səh.6-10

View: PDF


Məktəblilərdə mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasına rəhbərlik
Tamillla İsmixanova,Hidayət Musayev
səh.11-14

View: PDF


Məktəbdənkənar uşaq tərbiyə müəssisələri:onların işi günün tələblərinə cavab verirmi?
Vaqif Xəlilov,Bahəddin Yunusov
səh.14-19

View: PDF


Şagirdlərlə peşə təhsili işçilərinin təşkili xüsusiyyətləri
Müseyib İlyasov
səh.19-23

View: PDF


Tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının sinif rəhbərlərinə metodik köməyi
Rakif Həsənov,Vaqif Kərimov
səh.23-28

View: PDF


Müəllimin vaxt büdcəsinə qənaət olunmasının başlıca imkanları
Əhməd Kəlbəliyev
səh.29-33

View: PDF


Xarici dil tədrisinin bəzi məsələləri
Süleyman Hüseynov
səh.33-38

View: PDF


İnformatika-EHM-məktəb
Fasiləsiz təhsil sistemində kompüterin tətbiqi
Nizami İsmayılzadə,Zahid Bağmanov
səh.39-42

View: PDF


Əks-əlaqə:oxucu-redaksiya
Zərərin yarısından qayıdaq
səh.43-44

View: PDF


Müəllimlər üçün fakultativ
Axtarışlar,tapıntılar
Səid Üniszadənin maarifçilik fəaliyyəti
Alxan Məmmədov
səh.45-51

View: PDF


Pedaqoji jurnallar qonağımızdır
Öyrənmək əbədi ehtiyacdır
X.Xəlilova
səh.52-56

View: PDF


Bizim iş yoldaşlarımız
Şirinli-acılı günlər şərəfli illərə çevriləndə
Asya Bəkirova,Ənvər Abbasov
səh.57-59

View: PDFlogo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top