1943


№1
İçindəkilər


Azərbaycan məktəbi
səh. 1-3

View: PDF


Müəllimlər və müharibə
M. İ. Kalinin
səh. 4-7

View: PDF


Gənclər Qızıl Ordunun şanlı ənənələri əsasında tərbiyə edilməlidir
A. Borisov
səh. 8-10

View: PDF


Şeirlər
səh. 11

View: PDF


Azərbaycan SSR XKS-də və Azərbaycan K (b) P Mərkəzİ Komİtetİndə
Müəllimlərin və məktəblilərin mədəni-yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında
səh. 12-14

View: PDF


Natamam orta və orta məktəblərin təlim-tərbiyə və pedaqoji işində təhrif faktları haqqında
səh. 15

View: PDF


Məktəblilər kənd təsərrüfatı işlərində yaxından iştirak etməlidirlər
səh. 16-19

View: PDF


Azərbaycanın bütün müəllimlərinə və maarif orqanları işçilərinə
səh. 20-21

View: PDF


Vətən müharibəsi şəraitində ədəbiyyat üzrə sinifdən və məktəbdən xaric iş 
Ə. Qarabağlı
səh. 22-29

View: PDF


Qabaqcıl müəllİmlərİn İş təcrübələrİ
Mənim qeydlərim
Mehtiev Ə. M.
səh. 30-31

View: PDF


Əmrlər və qərarlar
Azərbaycan SSR Xalq maarif komissarının əmri
səh. 32-34

View: PDF


Tənqid və biblioqrafiya
səh. 35

View: PDF

№2
İçindəkilər


İbtidai və orta məktəb müəllimlərinin və başqa işçilərinin əmək haqlarının artırılması haqqında
səh. 1-4

View: PDF


Vahid mübariz ailə 
M. İ. Kalinin 
səh. 5-7

View: PDF


Oğlan və qızların - ayrılıqda təlimi haqqında 
M. Suzmer
səh. 8-10

View: PDF


Seyid Əzimin pedaqoji görüşləri
Ə. Seyidov
səh. 11-14

View: PDF


Hafizənin tərbiyə edilməsi
Zakuzadə E. K
səh. 15-18

View: PDF


Məktəb internatlarında tərbiyə işlərinin təşkili 
R. Əfəndiyev
səh. 19-22

View: PDF


Cəbhədən məktub
Azərbaycan müəllimlərinə
səh. 23

View: PDF


Toplar susurkən
Cəbhədə ədəbi gecə
N. Buçinski
səh. 24

View: PDF


Şeİrlər
Anama
Yusif Mehtizadə
səh. 25

View: PDF


Təvazökar müəllim
Əli Vəliyev
səh. 26

View: PDF


Eyni zamanda iki sinifdə dərs aparmaq haqqında
M. Məhərrəmov
səh. 27-29

View: PDF


Əmrlər və qərarlar
Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarının əmri
səh. 30

View: PDF


Xronika
səh. 31

View: PDF

logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top