1941

№1
İçindəkilər


Leninsiz, Stalinin rəhbərliyi altında, Lenin yolu ilə keçirilən 17 il
M. Məmmədov
səh. 3-11

View: PDF


Lenin haqqında
səh. 12-21

View: PDF


Azərbaycanın dahi şairi
səh. 22-34

View: PDF


Darvinizmin inkişafı və darvinizm uğrunda mübarizə
M. Ə. Axundov
səh. 35-53

View: PDF


Horizontal və horizonta meylli atılmış cismin hərəkəti haqqında
H. Əbdürrəhimzadə
səh. 54-67

View: PDF


T ə c r ü b ə   d ə y i ş m ə s i
Praktikaya daha yaxınlaşmalı
S. Çukansov
səh. 68-82

View: PDF


Olqa Markovna Çeqlakova-Sanoviçin iş təcrübəsi
B. B. Komarovski
səh. 83-99

View: PDF


Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyi qarşısında 
səh. 100-107

View: PDF


T ə n q i d   v ə   b i b l i o q r a f i y a
Natamam orta məktəblərdə lirik əsərlərin öyrənilməsi
Həsənli Fərrux 
səh. 108-113

View: PDF


Qədim dünya tarixi
Mehtiev Ə. M.
səh. 114-116

View: PDF
logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top