1937

№1
İçindəkilər


İ. V. Stalin yoldaşın VIII ümum ittifaq fövqəladə sovetlər qurultayında  SSRİ qonstitusiyası proyeqti haqqında məruzəsi
səh. 5-21

View: PDF


Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının qonstitiusiyası (əsas qanunu)
səh. 22-33

View: PDF


Qalib gəlmiş sosializmin Stalin qonstitusiyası 
səh. 34-36

View: PDF


SSRİ yeni qonstitusiyası və Zaqafqaziya federasiyası 
səh. 37-40

View: PDF


Fövqəladə VIII Sovetlər Qrultayının deleqatları - xalq müəllimlərindən Stalin yoldaşa
səh. 41-42

View: PDF


Xalq Maarif Qomissarlıqları sistemidə pedaloji təhriflər haqqında
səh. 43-45

View: PDF


Məktəbdə qomsomolun işinə dair respubliqa müşavirəsində 
səh. 46-50

View: PDF


İbtidai məktəbdə məsələ həllinin sistemi və qaydası haqqında
Pcelqo (çevirəni İ. Zərgərli)
səh. 51-56

View: PDF


Kimyanın bir elm olaraq nəşəsi haqqında
M. İ. Abramov (çevirəni C. Zülfüqarlı)
səh. 57-64

View: PDF


Kirovabad müəllimləri ilə Bakı müəllimlərinin yarışı
səh. 65-66

View: PDF


Azərbaycan ədəbi dilinin orfoqrafiyasını öyrənmək haqqında
səh. 67-68

View: PDF


Oxucularımıza
səh. 69

View: PDF


№4-5
İçindəkilər


Partiya işindəki nöqsanlar və trotskist və başqa ikiüzlüləri ləğv etmək tədbirləri haqqında 
İ. V. Stalin
səh. 3-15

View: PDF


ÜİQ(b)PMQ plenumunda Stalin yoldaşın son sözü(3-4 mart 1937)
səh. 16-23

View: PDF


Azərbaycan Sovet Sosialist Respubliqasının qonstitusiyası
səh. 24-38

View: PDF


Məktəbə qədər uşaxlar üçün əylənçə şeyləri haqqında
N. Q. Qrupskaya
səh. 39-40

View: PDF


Tarix dərsinə hazırlanmaq haqqında
A. Qulinic
səh. 41-45

View: PDF


Kimya metodiqasının bəzi məsələləri
V. N. Verxovski (çevirəni C. Zülfüqarlı)
səh. 46-59

View: PDF


M. V. Lomonosov bir kimyaçı kimi
V. V. Lübarski (çevirəni C. Zülfüqarlı)
səh. 59-68

View: PDF


III sinifdə uşaxların nitqini neçə inkişaf etdirirəm
Xanbəyli 
səh. 69-71

View: PDF

logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top