1935

№3
İçindəkilər


Azərbayçanın şuralaşmasının 15 illiyində məktəb quruluşu
Yunus Hacıyev
səh. 1-15

View: PDF


Tarixin bolşevikçəsinə tədrisi uğrunda
A. Panqratova (çevirəni A. M. Abdullayev)
səh. 16-21

View: PDF


Məktəbdə kimyanın daha da dərindən öyrənilməsi uğrunda
P. İ. Zabello (çevirəni C. Zülfüqarlı)
səh. 22-31

View: PDF


Şura məktəbində pedaqoji təsir tədbirləri
İ. Lyapunov (çevirəni Muradxanlı)
səh. 32-37

View: PDF


О выработке правильного произношения при обучении русскому языку учащихся тюркских школ
Б. Яблонко 
səh. 38-50

View: PDF

№4-5
İçindəkilər


Müvəffəqiyyətin uçota alınması - ASŞÇ məktəbləri işində zəif bir sahədir
səh. 1-2

View: PDF


1934-35-çi tədris ilinin birinçi yarısında, ASŞÇ məktəbləri üzrə, məktəb müvəffəqiyyətinin obyektiv uçotu nəticələri
G. Ağayev
səh. 3-5

View: PDF


Məktəblərimizdə türk dili (ana dili) tədrisinin vəziyyəti
səh. 6-17

View: PDF


Məktəblərdə ədəbiyyat dərslərinin vəziyyəti
səh. 18-22

View: PDF


Riyaziyyat
səh. 23-45

View: PDF


1934-35-çi tədris ilinin birinçi yarısında, Azərbayçan məktəbləri üzrə ibtidai və orta məktəblərdə təbiiyyat dərslərinin vəziyyəti
səh. 46-53

View: PDF


1934-35-çi tədris ilinin birinçi yarısında, Azərbayçan məktəbləri üzrə ibtidai və orta məktəblərdə coğrafiya dərslərinin vəziyyəti
səh. 54-61

View: PDF


Kimya tədrisinin vəziyyəti hakkında
Abramov
səh. 62-71

View: PDF


Durğu işarələri haqqında bir neçə söz
İ. Həsənov
səh. 72-85

View: PDF


О состоянии преподавания русского языка в тюркских школах 
səh. 86-96

View: PDF


№6-7
İçindəkilər


İbtidai, tam olmayan orta və orta məktəblər üçün dərs kitablarının nəşri və satılması haqqında SŞÇİ XQŞ və YİQ (b)F MQ-nin qərarı
Səh. 1-3

View: PDF


İbtidai məktəbdə yazı metodiqası
Q.Ələkbərli
Səh. 4-6

View: PDF


VI sinif üçün, orta əsr tarixinə aid iki dərs qonspeqti
N. Andriyevsqaya (çevirəni A. M. Abdullayev)
Səh. 6-14

View: PDF


Düz çizgi .Buçaq
A. M. Ammosov
Səh. 15-27

View: PDF


Kimyəvi elementlərin kəşfi tarixi və adlarının mənşəi
Q. Y. Pamenov (çevirəni Ç. Zülfüqarlı)
Səh. 28-51

View: PDF


Orta məktəbdə tərs dayirəvi funqsiyalar
M. Berq
Səh. 52-58 

View: PDF


Qvadrat muadələlər haqqında
Cıstyaqov
Səh. 58-63

View: PDF


Biologiyadan dərslər qonspeqti
H. Fərzəlibəyli
Səh. 64-69

View: PDF


Sınıfların qompleqtləşdirilməsi
M. Muradxanlı
Səh. 70-75

View: PDF


Böyüməkdə olan nəslin qommunist tərbiyəsi haqqında
Səh. 76-82

View: PDF


Müəllimin sınıfda tərbiyəvi işi
V. Pototsqaya
Səh. 83-86

View: PDF


Tənəffüs – idraklı istirahətdir
Səh. 87-90

View: PDF


Pedaqoji müəlliminə kömək
E. N. Medinskiy
Səh. 90-95

View: PDF


Xarici məmləkətlərdə
Səh. 96

View: PDF


Грамматический род в методике русского языка тюркам
Б. Яблонко
Səh. 98-104

View: PDF


№10-11
İçindəkilər


Şuralar Azərbayçanında 15 il içərisində məktəb quruluşu
Səh. 1-5

View: PDF


İbtidai məktəblərdə tarix tədrisi haqqında göstərişlər
çevirəni Əli Səbri
Səh. 6-14

View: PDF


“Misir” mevzusunun metodiki işlənməsi
N.Flittner, Q.Danilova (çevirəni A. M. Abdullayev)
Səh. 15-32

View: PDF


Qədim almanlar
N. N. Rozental (çevirəni Əli Səbri)
Səh. 33-42

View: PDF


Cəbr kəsrləri. Muadələ
A. M. Ammosov
Səh. 43-64

View: PDF


Eleqtrik cərəyanının kimyəvi mənbələri
A. O. Abbaszadə  
Səh. 65-74

View: PDF


I İnternasionalın 70 illiyi münasibətilə
V. Adoratski (çevirəni Abbasov Q)
Səh. 75-81

View: PDF


Mürəkkəb məsələnin həlli
T. Çabbarlı
Səh. 82-86

View: PDF


Məsələ həllinin sxema və formulası
Səh. 86-90

View: PDF


Səkkizinçi tədris ilində “Hüçeyrə və toquma” mövzusunu nə çür keçməlidir
C. Cəbrayılbəyli
Səh. 91-97

View: PDF


Talış məktəblərində turk dili metodiqası
Q. Ələkbərli
Səh. 98-102

View: PDF


О «сравнительном методе» преподавания нeродного языка 
Б. П. Яблонко
Səh. 103-108

View: PDF


Xronika
Səh. 109-110

View: PDF


№12
İçindəkilər


Savadsızlığa nihayət verilməli
səh. 1-2

View: PDF


ASŞÇ ibtidai və orta məktəb müəllimlərinin savad səviyyəsini yüksəltmək uğrunda
səh. 3-5

View: PDF


İbtidai, natamam orta və orta məktəblərin tədris planlarında 1935-36-çı tədris ilinin 2-çi yarısı üçün dəyişikliklər
P. Qasımov
səh. 6-8

View: PDF


1935-36-çı tədris ilinin 2-çi yarısından ibtidai və orta məktəblərin yeni turk dili proqramları keçməsi haqqında təlimat
səh. 9-11

View: PDF


Tarix
səh. 12-22

View: PDF


Təbiiyyat proqramının yeddinci sınıflarda keciləçək "Quşlar" mevzusuna görə metodik işləmə 
C. Cəbrayılbəyli
səh. 23-25

View: PDF


Fotoelementlərə dair bir neçə söz
Ə. Hacızadə
səh. 26-33

View: PDF


X r o n i q a
Xarici məktəblərdə
səh. 34

View: PDF


Основные моменты преподавании русского языка  в тюркских школах 
Б. П. Яблонко
səh. 35-47

View: PDF

logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top