1934

№4
İçindəkilər


R i y a z i y y a t
Riyaziyyat proqramına aid metodiki göstərişlər
Səh. 1-18

View: PDF

 
T ə b i y y a t
Təbiyyat proqramına metodiki göstərişlər
Səh. 19-25

View: PDF

Əmək proqramına metodiki göstərişlər
Səh. 26-39

View: PDF

 
F i z i k a
Tədris materiallarının işlənməsi barədə metodiki göstərişlər
Səh. 40-50

View: PDF

Sinifdən xariç oxu
H.Araslı
Səh. 51-52

View: PDF

№5
İçindəkilər


Müəllimlər konfranslarının yekunları və ən yakın vəzifələrimiz 
Y.Hacıyev 
səh. 1-3   

View: PDF
 
      
Tədris hissəsi müdiri işinin məzmunu və metodu
Vinoqradov
səh. 4-12

View: PDF


D i l   v ə   ə d ə b i y y a t
Bədii əsərlərin keçiriliməsinə aid metodiq göstərişlər 
Qasımzadə Feyzulla   
səh. 13-23

View: PDF

Türk dilində ismin halları
Q.Ələkbərli 
səh. 23-26

View: PDF


T a r i x
Tarixi xronologiyanı mənimsəmək haqqında, 
A. Qulinic
səh. 27-28

View: PDF

Tələbələrin  biliklərinin möhkəmləndirməyə nə çür kömək etməli 
A. Quliniç
Səh. 28-32

View: PDF


C o ğ r a f i y a
Xəritə üzərində işləmək üçün qısa məsləhətlər
İ. Baranskiy
səh. 33-38

View: PDF


B i o l o g i y a
Biologiyadan metodiki işləmə
H. Fərzəlibəyli
səh. 39-49

View: PDF

 
F i z k u l t u r a
İbtidai məktəblərdə bədən tərbiyəsinin mövqei və vəzifələri
İsaqov
səh. 50-58

View: PDF


R i y az i y y a t
Orta məktəb üçün riyaziyyatdan minimum tədris ləvazimatı 
Səh. 59-60

View: PDF


T ü r k   m ə k t ə b l ə r i n d ə   r u s   d i l i
Ознакомление с грамматической категорией рода 
Səh. 61-66

View: PDF


Ə l a v ə
“Müəllimə kömək”  məcmuəsinin 4-cü nömrəsində gedən səhvlərin düzəlişi 
Səh. 67

View: PDF

№7
İçindəkilər


Pedaqoji və siyasi minimumu mənimsəmək uğrunda
Ələkbərov M.
səh. 1-6

View: PDF


Məktəbdə internasional tərbiyə,
Farberq
Səh. 7-13

View: PDF


Xaçmaz dəmir yol məktəbində internasional əlaqə və internasional tərbiyənin qoyuluşu təçrübələri
A.Morozov
Səh. 13-16

View: PDF


Məktəbdə iş rejimi
A.Maqovelski
Səh. 16-19

View: PDF


Düzgün təşkil olunmuş  və maraqlı dərs haqqında
Loginov
Səh. 19-20

View: PDF


Cocuğun ictimai-sinfi mühitini öyrənmə haqqında
O. Əfəndiyev
Səh. 21-27

View: PDF

 
D i l   v ə   ə d ə b i y y a t
Türk qramerində formalizm əleyhinə
Q. Ələkbərli
Səh. 28-32

View: PDF


Bakı məktəbləri təcrübələrindən
Ə. Həsənzadə
Səh. 33-37

View: PDF


5-ci sinif üçün ədəbiyyat muntəxəbatı

Araslı 
Səh. 38-39

View: PDF

 
R i y a z i y y a t
Əşari kəsrlər
Səh. 40-44

View: PDF

 
T ə b i y y a t
Dördüncü sinif üçün təbiyyat kitabı ilə nə cür işləməli
H. Fərzəlibəyli
Səh. 45-56

View: PDF

 
T a r i x
Qədim şərqdə köləcilik
V. Avdiyev
Səh. 57-64

View: PDF

 
F i z i k a,  K i m y a
Fizika. İstilik tutumu
Abaszadə
Səh. 65-67

View: PDF


Kimya. Oksidlər, əsaslar, turşular və duzlar

Səh. 67-71

View: PDF


Rəsm dərsi konspekti
Zaqovskaya
Səh. 72

View: PDF


Русское ударение и методика его внедрения преподавании русского языка  в тюркских школах

Б. Яблонко 
Səh. 73-79

View: PDF


logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top