1924

İçindəkilər

View: PDFÜmumi məsələlər. Fəal məarif işçilərinin konfransının nəticələri (yekun) - s. 3-8
Quliyev Mustafa

View: PDF


İctimai tərbiyə işçilərinin hazırlığı - s. 8 - 12
Rzaqulu F. 

View: PDF


Az olsun yüz olsun - s.13-29
Hikmət İsmayıl. 

View: PDF


Kompleks üsulu haqda - s. 30-50
Avtoxov Q. (tərcümə M.R. - naməlum)

View: PDF


Yek təlim kitabları xüsusunda - s. 51 - 58
Krupskaya (hazırlayanı Babazadə Ə.)

View: PDF


Birinci dərəcəli kutlu köy məktəbində köy təsərrüffatı fikrini yürütmək fikrinin həlli -s. 59 - 68
Serov (çevirəni Babazadə Ə.)

View: PDF

logo

“Russian language and literature in Azerbaijan” (1947)

"Azerbaijan language and literature teaching" (1954)

"Physics and Mathematics Teaching" (1954)

"Chemistry and Biology Teaching" (1956)

Labor and Polytechnic Training (1958)

"History, Community, Geography Teaching" (1964)

"Elementary and Pre-school Education" (1970)

"Physical Education at School" (1976)

Back to Top